Міжнародне підвищення кваліфікації НПП на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського союзу та Україні»

Гаранти освітніх програм Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва І, ІІ і ІІІ рівнів освіти Лариса Кузьменко, Світлана Усенко, Павло Ващенко та професор Оксана Кравченко з 30 січня по 6 лютого пройшли Міжнародне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського союзу та Україні», яке було організоване Науково-дослідницьким інститутом Люблінського науково-технічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

У результаті опрацювання навчальних матеріалів викладачі розвинули професійні компетентності, набули нових навичок комунікації та ознайомились з досвідом роботи колег із різних регіонів України та держав Європейського Союзу щодо використання положень академічної доброчесності в освітньому процесі при підготовці бакалаврів та магістрів.

Набуті знання допоможуть розширити спектр навчальних інструментів, які можна використати в освітній діяльності. Набуті компетентності допоможуть побудувати власну траєкторію роботи зі здобувачами вищої освіти використовуючи сучасні онлайн-методи та прийоми розвитку креативного, критичного та логічного мислення.

Після завершення виконання програми міжнародного підвищення кваліфікації викладачі отримали Сертифікати учасника Міжнародного підвищення кваліфікації, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.

   

   

Діяльність: