Гостьова лекція від голови правління Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України

17 листопада 2023 року за ініціативи гаранта ОП «Готельно-ресторанна справа» Євгенії ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ була організована гостьова лекція, спікером якої був голова правління Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України заслужений працівник сфери послуг України, к. е. н. доцент кафедри регіоналістики та туризму Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Юрій ОПАНАЩУК.

Лекція була прочитана в рамках опанування студентами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа освітньої компоненти «Основи готельно-ресторанної індустрії» на тему «Формування атмосфери гостинності у закладах готельного і ресторанного господарства». До лекції долучилися студенти спеціальностей 181 Харчові технології, 073 Менеджмент, 242 Туризм і рекреація, завідувачка кафедри харчових технологій Ніна БУДНИК, завідувачка кафедри менеджменту ім. Маркіної І. А. Тетяна ВОРОНЬКО-НЕВІДНИЧА, гаранти освітніх програм вказаних спеціальностей і викладачі, які задіяні в реалізації освітньої програми вищеперелічених спеціальностей.
Лектор висвітлив етичні, психологічні та естетичні аспекти гостинності, роль обслуговуючого персоналу у створенні атмосфери гостинності, принципи професійної підготовки персоналу та технології управління персоналом у сфері гостинності. Також лектор повідомив про перегляд стандарту ДСТУ 4269 з метою його адаптації до європейських вимог.

Після закінчення лекції Юрій ОПАНАЩУК дав вичерпні відповіді на запитання слухачів.
 
Дякуємо пану Юрію та сподіваємося на подальшу тісну співпрацю!