Академічне письмо та доброчесність

28 лютого 2023 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти факультету обліку та фінансів на тему «Академічне письмо та доброчесність».

Спікери зустрічі: Людмила Бражник, відповідальна за академічну доброчесність на факультеті; Наталія Сизоненко, завідувачка кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін.

Головний меседж заходу – дотримання принципів академічної доброчесності під час написання наукових робіт.

Протягом зустрічі Людмила Бражник розглянула такі питання: що таке академічна доброчесність? чому якісне академічне письмо є ключем до якісної освіти? що таке академічний плагіат і чому він є порушенням? як здійснюється перевірка академічних текстів на наявність ознак плагіату?

 

Спікерка зазначила, що стрімкий розвиток технологій і вільний доступ до продуктів інтелектуальної власності полегшують процес використання та поширення інформації, але водночас набувають усе більших обертів процеси запозичення, привласнення та використання чужих ідей і думок. Саме тому поглиблення та розширення знань з проблеми академічної доброчесності та впровадження отриманих знань, принципів на практиці є актуальним завданням сучасного освітньо-наукового простору.

Мовні особливості наукового тексту розглянула Наталія Сизоненко, яка, зокрема, привернула увагу здобувачів вищої освіти до жанрових різновидів наукових текстів і специфіки їхньої структури; дала поради щодо вживання окремих мовних конструкцій; наголосила на мовних кліше, які найчастіше використовують у різних структурних частинах наукового тексту. Спікерка також зауважила, що важливий етап написання наукової роботи – це її редагування, оптимізація матеріалу дослідження.