Зустріч НПП кафедри технологій дрібного тваринництва з головним технологом пасічного господарства ТОВ ""Агрофірма Пузиківська"

Зважаючи на побажання стейкхолдерів щодо змісту освітньо-професійних програм спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 4 березня 2020 року відбулася чергова робоча зустріч науково-педагогічних працівників кафедри дрібного тваринництва ПДАА з головним технологом пасічного господарства ТОВ «Агрофірма «Пузиківська»» Глобинського району, членом  ГО  «Товариство матководів-селекціонерів бджіл української степової породи»  Ярославом Ємцем.

 

Під час зустрічі зосередили увагу на відповідності компонентів освітніх програм запитам роботодавців. Детально обговорили зміст навчальних дисциплін: «Технологія виробництва продукції бджільництва», «Селекція сільськогосподарських тварин» і «Розведення сільськогосподарських тварин».
Найбільшу увагу зосередили на висвітленні питань щодо галузі бджільництва. Головний технолог висловив побажання більш детально розкрити питання щодо селекційно-племінної роботи з породами бджіл, найбільш поширеними в Україні, методами їх розведення, а також наявної в нашому регіоні кормової бази. Наголошено, що важливим елементом успішного бджільництва є розуміння причин виникнення і шляхів боротьби з хворобами та шкідниками бджіл. Група забезпечення працюватиме над удосконаленням навчальних програм з  указаних дисциплін.
Усі учасники зустрічі висловили готовність усіляко сприяти покращенню теоретичної і практичної підготовки здобувачів вищої освіти з питань бджільництва.