ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Перелік факультетських вибіркових навчальних дисциплін
Автоматизована технологічна підготовка виробництва Робоча програма Анотація Силабус
Математична статистика Робоча програма Анотація Силабус
Підприємництво Робоча програма Анотація Силабус
Вібрації в техніці і технологіях Робоча програма Анотація Силабус
Витратні матеріали в інженерії Робоча програма Анотація Силабус