Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2018

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2018
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Маслійов С. В., Беседа О. О., Дрель В. Ф., Арсієнко В. О. Дослідження інтенсивної технології вирощування озимої пшениці та різних агротехнічних прийомів у Луганській області 13
Маслійов С. В., Мацай Н. Ю., Циганкова Н. А., Сахно М. А. Вплив попередників, обробітку ґрунту та добрив на урожай і якість зерна кукурудзи в умовах Луганської області 18
Маслійов С. В., Шевченко А. М., Степанов В. В., Бугайов О. В. Вплив різних агротехнічних прийомів на вирощування післяукісного соняшнику в умовах Луганської області 24
Рожков А. О., Труш О. К. Польова схожість насіння та збереженість рослин квасолі залежно від норми висіву насіння 30
Поспєлова Г. Д., Бараболя О. В., Морозова О. О. Вплив біологічних препаратів на фітосанітарний стан насіння сої 37
Цвей Я. П., Тищенко М. В., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. Формування поживного режиму ґрунту в полі цукрових буряків залежно від їх удобрення в короткоротаційній плодозмінній сівозміні 43
Карпенко В. П., Коробко О. О. Вплив гербіциду і біологічних препаратів на забур’яненість і густоту посівів нуту 51
Василишина О. В. Вплив обробки розчином саліцилової кислоти на якість плодів вишні після зберігання 57
Мостіпан М. І., Умрихін Н. Л. Врожайність пшениці озимої залежно від погодних умов у ранньовесняний період в умовах північного Степу України 62
Семенов А. О., Бургу Ю. Г., Кожушко Г. М., Маренич М. М., Сахно Т. В. Вплив ультрафіолетового випромінювання на проростання, схожість та ростові процеси насіння пшениці 70
Бараболя О. В., Калашник О. В., Мороз С. Е., Жемела Г. П., Юдічева О. П., Сергієнко О. В. Використання напівфабрикатів гарбуза для збагачення хліба пшеничного 76
Саюк О. А., Плотницька Н. М., Павлюк І. О., Ткачук В. П. Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на урожайність пшениці озимої 80
Кулик М. І., Рожко І. І. Закономірності формування урожайності насіння проса прутоподібного в умовах Лісостепу України 85
Гусенкова О. В., Тищенко В. М. Формування і мінливість структурних елементів урожайності пшениці озимої в умовах контрольованого середовища 100
Маслійов С. В., Степанов В. В., Калініченко М. В., Ярчук І. І. Ріст та розвиток гібридів соняшника залежно від густоти стояння рослин 104
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю. Використання різних технологічних рішень у сфері поводження з твердими відходами при оцінці ризиків щодо здоров'я населення 111
Маслікова К. П., Жуков О. В., Коваленко Д. В. Фітоіндикаційна оцінка режиму освітлення як маркер регуляторних екосистемних сервісів у техноземах Нікопольського марганцево-рудного басейну 116
Гупал В. В., Чорнявська І. Р. Вміст важких металів у ґрунтах захисних лісових насаджень призалізничних територій 123
Кацевич В. В., Грицан Ю. І. Едафічна характеристика дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах на засадах екологічної мікроморфології 131
ТВАРИННИЦТВО
Балацький В. М., Вовк В. О., Буслик Т. В., Ільченко М. О., Олійниченко Є. К. Генетичний та асоціативний аналіз однонуклеотидного поліморфізму g.22 G>C у гені катепсину F свиней різних порід 137
ВЕТЕРИНАРІЯ
Шатохін П. П., Супруненко К. В., Каришева Л. П. Дія “Хоріоцену” на лейкопоез підсисних свиноматок 142
Локес-Крупка Т. П. Клінічна ефективність дієтотерапії у профілактиці ожиріння у свійського кота 147
Марінічева К. В., Зубрицький Д. О., Пчелінська Л. В. Аналітичний стан нормативно-правової бази України щодо морських ссавців 151
Кіт А. А., Михайлютенко С. М., Кручиненко О. В., Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В. Деякі показники якості та безпечності м’яса та м’ясопродуктів 158
Кучерук М. Д., Засєкін Д. А. Клінічні й гематологічні показники курчат-бройлерів за органічного вирощування 163
Данілова І. С. Вміст жирних кислот у м'ясі різних видів равликів 168
Радзиховський М. Л. Макроскопічні зміни у цуценят за експериментального відтворення коронавірусного ентериту 174
Ступарь І. І. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свинок у різні фази статевого циклу 178
Мельничук В. В. Особливості отримання щільної фекальної культури яєць гельмінтів роду Trichuris, виділених від овець 185
Юськів І. Д., Шидер Є. І. Ефективність івермектину за псороптозу кролів і його вплив на систему антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів 189
ТЕХНІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
Бурлака О. А., Яхін С. В. Підвищення ефективності роботи скребкових елеваторів з відцентровим типом розвантаження 195
Лєві Л. І. Застосування нейронних мереж для автоматизованого керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур 201
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Тирусь М. Л. Фотосинтетична продуктивність буряка цукрового залежно від рівнів удобрення та густоти стояння рослин в умовах західного Лісостепу 205
Молчанова А. В. Вплив полтавського полігону твердих побутових відходів на питну воду та воднi об’єкти 210
Назаренко О. С. Вплив кліща Varroa destructor на показники гемолімфи медоносних бджіл 214
ЮВІЛЕЇ
Невгамовна енергія великої душі (з нагоди 85-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України Григорія Пимоновича Жемели) 219
Його життя – рідний вуз (до 70-річчя кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри рослинництва ПДАА Анатолія Андрійовича Кочерги) 220
Опара М. М., Поспєлов С. В. Постаті завідувачів кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії в історичному аспекті (до 90-річчя заснування кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії) 221
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2018