Вісник Полтавської державної аграрної академії №4, 2014

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ, №4, 2014
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Калініченко А. В., Писаренко П. В., Мінькова О. Г. Спеціальні сировинні зони як елемент ґрадації екологічності аграрних підприємств 6  
Харитонов М. М., Станкевич С.А., Клименко О. Є., Хлопова В. Н. Визначення стійкості сортів кісточкових рослин до кислотних дощів, обумовлених утворенням аерозолів 15 ENG
Макаренко Н. А. Сальнікова А. В., Бондарь В. І., Борщ Г. М. Екотоксикологічна оцінка біодобрив, продуктів ферментації біогазової установки на предмет їх відповідності вимогам органічного виробництва 20 ENG
Шевніков М. Я., Міленко О. Г., Лотиш І. І. Якісні показники насіння сої залежно від впливу мінеральних і бактеріальних добрив 25 ENG
Рожков А. О., Чернобай С. В. Урожайність ячменю ярого сорту Докучаєвський 15 залежно від застосування різних норм висіву та позакореневих підживлень 30 ENG
Баташова М. Є. Біотехнологічні культури в сучасному аграрному секторі 35 ENG
Маслиёв С. В. Урожайность сахарной и лопающейся кукурузы при возделывании бессменно и в севооборотах 44 ENG
Солонечний П. М. Оцінка адаптивної здатності та стабільності сортів ячменю ярого за продуктивністю 48 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Кулинич С. М. Ефективність кріодеструкції у великої рогатої худоби в разі видалення злоякісних новоутворень повік 54 ENG
Локес П. І., Кравченко С. О., Локес-Крупка Т. П., Бурда Т. Л. Морфологічні зміни печінки за гепатиту у собак і котів 58 ENG
Євстаф’єва В. О., Гаврик К. А. Удосконалення методів зажиттєвої діагностики саркоптозу, отодектозу та демодекозу собак 62 ENG
ЕКОНОМІКА
Писаренко В. В., Лях Я. Ю. Сутність маркетингових ризиків сільськогосподарських підприємств 65 ENG
Дорогань-Писаренко Л. О. Антикризовий моніторинг фінансового стану сільськогосподарських підприємств 71 ENG
Демчук Н. І. Стратегічне планування інвестиційної діяльності харчових підприємств 75 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Горик О. В., Ковальчук С. Б., Яхін С. В. Аналітично-експериментальне встановлення ресурсу несучої здатності елементів каркасу стадіону «Ворскла» ім. Олексія Бутовського (м. Полтава). Повідомлення 3. Визначення експлуатаційного ресурсу 79 ENG
Калініченко А. В.,Титко Р., Сакало В. М., Горб О. О. Використання методів математичного моделювання для оптимізації режимів роботи геліосистем 87 ENG
Прасолов Є. Я,. Лапенко Т. Г., Бондаренко О. Ю. Підвищення стійкості деталей проти зношування двигунів сільськогосподарської техніки 95 ENG
Іващенко Т. Г., Пушкарьова І. Д. Визначення забруднюючих речовин ґрунту територій промислових підприємств та ідентифікація їх екологічної небезпеки 102 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Шовкова О. В. Стан виробництва сої в Україні та в Полтавській області 106 ENG
Повх О. В. Формування показників біопродуктивності моркви столової під впливом органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату 111 ENG
Фролов Д. О. Економічні проблеми фазанівництва в Україні 115 ENG
Семіренко В. В. Здорові кінцівки – основа високої продуктивності свиней 119 ENG
Канівець Н. С. Поширення виразки язика у великої рогатої худоби у господарствах центрального регіону України 123 ENG
Палій Л. М. Особливості симптоматики параанального аденіту у свійських котів в умовах ветеринарного центру «Рыжий кот» 126 ENG
Юрченко І. І. Розповсюдження у корів гнійно-запальних процесів дистального відділу кінцівок 129 ENG
Воловик Д. В. Розвиток системи управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств 133 ENG
     
Аннотации 136  
Аnnotations 142  
 © «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2014