Вісник Полтавської державної аграрної академії №4, 2013

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії  
Зміст  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Мельник А. В. Використання кластерного аналізу за підбору сортів і гібридів ріпаку ярого для вирощування в Лівобережному Лісостепу України 6 ENG
Хареба В. В., Хареба О. В., Позняк О. В. Зберігання селекційних форм маточних коренеплодів моркви посівної 12 ENG
Філоненко С. В. Продуктивність і технологічні якості коренеплодів буряка цукрового залежно від позакореневого внесення регулятора росту «Марс-1» 14 ENG
Герман М. М., Маренич М. М. Якість зерна пшениці м’якої озимої та шляхи її підвищення 19 ENG
Коваль В. В., Наталочка В. О., Ткаченко С. К., Міненко О. В. Сучасний стан забезпеченості ґрунтів Полтавської області бором 23 ENG
Вдовенко С. А. Формування врожаю гливи звичайної за інтенсивного вирощування 26 ENG
Ківа О. В., Грибініченко В. В. Дослідження впливу ультразвукової обробки води на проростання насіння цукрового буряку 30 ENG
Новицька Н. В., Пилипчук М. Ю., Ситар О. В. Врожайність як інтегральний показник ефективності застосування нанометалів утехнології вирощування сої 32 ENG
Заболотна А. В., Заболотний О. І. Формування деяких показників структури врожаю пшениці ярої за застосування гербіциду «Лінтур 70 WG, в.г.» і регулятора росту рослин «Емістим С» 37 ENG
Крижко А. В., Кузнєцова Л. М. Вплив інсектицидів на активність ферментів пероксидази та поліфенолоксидази у листках рослин картоплі 41 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Волощук В. М., Замикула В. В., Березовський М. Д., Підтереба О. І. Проблемні питання щодо використання племінних ресурсів у Полтавській області 45 ENG
Пальчик О. А., Дехтярева Е. А., Панчишный М. А. Кормление длиннопалого речного рака корневой растительной биомассой высших растений в качестве монодиеты 49 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Борисевич Б. В., Лісова В. В., Криштоп М. С. Мікроскопічні зміни в нирках і міокарді курей за інфекційного ларинготрахеїту 54 ENG
Козловська Г. В., Скибіцький В. Г. Контроль мікрофлори біотопів тваринного організму – важливий елемент в організації отримання якісної й безпечної продукції 56 ENG
Карповський В. І., Максін В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І., Трокоз А. В., Шестеринська В. В. Динаміка кількості еритроцитів у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності під впливом «Йодіс-концентрату» 59 ENG
Лукьянова Г. А. Сравнительная характеристика противоварроатозной эффективности растительных акарицидов в различные периоды года 62 ENG
Замазій А. А. Морфометричні параметри росту і розвитку плода корів та амінокислотний склад амніотичної рідини 65 ENG
Лясота В. П., Сідніченко І. В. Доклінічні дослідження впливу препарату «Міковітам» на лабораторних щурах 69 ENG
Панікар І. І., Горальський Л. П. Окремі особливості імуноморфологічного становлення організму поросят віком 9 діб 73 ENG
Кулинич С. М. Вплив «Трифузолу» на загоєння післякастраційних ран у кнурів 77 ENG
Киричко Б. П., Звенігородська Т. В. Біохімічні показники крові та ротової рідини за лікування хронічного генералізованого пародонтиту у свійських котів 81 ENG
Кравченко С. О. Використання «Лораксону»для лікування собак за пневмоній 85 ENG
Обуховська О. В., Руденко О. П., Матюша Л. В., Попова О. М. Білкові фракції сироватки крові у курей, щеплених інактивованими вакцинами проти респіраторного мікоплазмозу птиці 88 ENG
Музика В. П., Стецько Т. І., Падовський В. Н., Пашковська М. В., Голобородько Т. О. Ефективністьнового антимікробного препарату «Цефінель» у процесі лікуванні респіраторних захворювань у свиней 92 ENG
Циновий О. В. Вплив дезінфектантів на клініко-біохімічні та гематологічні показники курчат-бройлерів 96 ENG
Прокопенко Т. О. Удосконалення системи ветеринарного радіологічного моніторингу радіоактивногозабруднення сировини тваринного та рослинного походження на території України 100 ENG
Скриль В. Ю. Ефективність використання ультрафіолетового інтраваскулярного лазерного опромінення крові за лікування коней із травмами опорно-рухового аппарату 104 ENG
Корчан Л. М., Корнієнко М. В. Стронгілоїдоз у кіз 107 ENG
ЕКОНОМІКА  
Самойлік М. С. Екологічне обґрунтування соціально-економічного розвитку сільських територій за рахунок створення екопоселень 111 ENG
Окселенко Н. О. Особливості застосування моделей лонгітюдних даних для сільськогосподарськихпідприємств 117 ENG
Халатур С. М. Особливості механізму функціонування інвестиційного ринку в Україні 121 ENG
Гордієвич О. А. Вплив виробничих витрат на показники ефективності молочного скотарства регіону 125 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
Арендаренко В. М., Харак Р. М., Самойленко Т. В. Обґрунтування конструкції гідрообприскувальноїустановки тунельного типу 130 ENG
Радіоненко В. М., П’янкова Ю. В., Кочетов В. П. Особливості зберігання листового салату в контейнерах із модифікованим газовим середовищем 135 ENG
Скакалина Е. В. Подход к решению задачи оптимизации логистики агрохолдинга 139 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Шакалій С. М. Урожайність та якість зерна пшениці м'якої озимої залежно від мінерального живлення 145 ENG
Шевченко І. М. Зміна вмісту рухомого фосфору в ґрунті за різних систем удобрення й обробітку 149 ENG
Шевніков Д. М. Вплив мінеральних добрив та біопрепаратів на якість зерна пшениці твердої ярої 153 ENG
Фесенко О. Г. Стан поверхневих вод Полтавської області (2005–2011 рр.) 158 ENG
Шкурко В. С. Ефективність використання мінеральних добрив і стимуляторів росту на посівах пивоварного ячменю 162 ENG
Киценко В. П. Інвестиційні аспекти інноваційного розвитку АПК 166 ENG
ЮВІЛЕЇ  
Киричко Б. П. Відданий професії (до 85-річчя з дня народження П. П. Герцена) 171  
Аранчій В. І., Опара М. М. Незламний дух винахідника (кандидату технічних наук Є.Я. Прасолову – 70 років) 173  
РЕЦЕНЗІЇ  
Кигим С. Л. Нове видання, присвячене С. Ф. Третьякову 175  
Аннотации 176  
Аnnotation 184  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2013