Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2010

Вісник Полтавської державної аграрної академії  
ЗМІСТ  
Писаренко В.М. Полтавська державна аграрна академія: від минулого до сьогодення 2
Писаренко В.М., Опара М.М. 90 славних літ ... 9
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Патика М.В., Патика Т.І., Кандибін М.В., Єрмолова В.П. Ефективне використання ентомопатогенів Bacillus Thuringiensis Н14 в контролі комарів Aedes Aegypti 12
Малиновська І.М., Зінов¢єва Н.А. Спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів у забрудненому нафтопродуктами темно-сірому опідзоленому ґрунті 17
Малиновская И.М., Сорока А.П. Протекание микробиологических процессов в почве двухлетнего перелога 24
Писаренко П.В., Колєснікова Л.А., Загоруйко Г.Є. Ізопериметрія рівновеликих плоских фігур і її використання для морфометрії зрізів листкової пластинки проростків пшениці ярої 30
Жемела Г.П., Герман М.М. Врожайність пшениці м’якої озимої в залежності від передпосівної обробки насіння 36
Шевніков М.Я. Вплив мінеральних добрив на урожайність і поживну цінність змішаних посівів сої та злакових культур 40
Білявська Л.Г., Шерстобоєва О.В., Білявський Ю.В. Реакція сортів сої до бактеризації насіння за різних погодних умов 47
Харченко Ю.В., Харченко Л.Я. Теосінте – перспективна культура для селекції кукурудзи 50
Шарий Г.І., Ільєнко О.П. Моніторинг використання сільськогосподарських угідь із використанням спектральних знімків супутника LANDSAT ETM+ 57
Коваль В.В., Кучерявий С.О., Міненко О.В., Ляшенко В.В. Динаміка вмісту залишкових кількостей пестицидів на землях інтенсивного використання в умовах Полтавщини 62
Борисенко Л.Д., Катаєва Т.Є. Вихідний матеріал для створення нового сорту цибулі Allium Odorum в умовах степової зони України 64
Бойко О.Г. Можливості використання ГІС/ДЗЗ технологій у точному землеробстві 67
Ключевич М.М., Осовець Ю.В. Вплив сівозмінного фактора та систем удобрення на розвиток хвороб жита озимого в умовах Полісся 70
Трач С.В. Оцінка впливу відходів спиртового виробництва на структурно-аґреґатний склад чорнозему типового 75
Чернишенко Т.В., Чефонова Н.В. Вплив способів зрошення та внесення добрив на врожайність і водоспоживання капусти білоголової пізньостиглої у Лівобережному Лісостепу України 78
Прісс О.П., Жукова В.Ф. Динаміка вмісту фенольних речовин у плодах томата при зберіганні за використання антиоксидантних препаратів 81
Онупрієнко Л.Г. Морфологічні ознаки рослин сучасних високоволокнистих сортів конопель 85
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Взаємозв’язок між окремими показниками якості м’яса свинини 90
Субота Ю.В., Григорків Л.М. Розліт трутнів 93
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Бердник В.П., Бердник І.Ю. Приготування та випробування вакцини із мікоплазм. Повідомлення 2. Випробування вакцини із мікоплазм в умовах господарства, неблагополучного щодо мікоплазмозу 97
Бердник В.П., Бердник І.Ю. Приготування та випробування вакцини із мікоплазм. Повідомлення 3. Приготування та випробування вакцини із «місцевих штамів» молікутів 103
Скрипка М.В., Петренко А.А. Патоморфологічні зміни за експериментального унцинаріозу собак 107
Коваленко В.Ф., Ільченко М.О. Запліднююча здатність сперміїв за дії плазми сперми різних кнурів 110
Дмитренко Н.І., Колич Н.Б. Окремі показники крові та клінічного стану собак за парвовірусного ентериту 113
Гаркуша С.Є. Деякі гістологічні та гістохімічні зміни в легенях поросят, які загинули від кишкового клостридіозу 116
Булавенко Р.В. Антиоксидантний статус печінки свиноматок та їх плодів 118
Лісова В.В. Патоморфологія гемофільозного полісерозиту свиней 122
Колич Н.Б. Патоморфологічні зміни за парвовірусного ентериту собак 124
Клименко О.С. Екологічні особливості сетаріозу великої рогатої худоби у господарствах центральної частини України 127
Євстаф’єва В.О., Клименко О.С., Хижня Л.Ю. Моніторинг кишкових паразитозів курей приватних господарств Полтавської області 130
Дмитренко Н.І., Запека І.Є. Патоморфологічні зміни в органах дихальної і травної систем за асоціативного перебігу мікоплазмозу та колібактеріозу свиней 132
Орлов С.М. Застосування середовищ для транспортування біологічного матеріалу та ізоляції мікоплазм великої рогатої худоби 135
Морозенко Д.В., Пасічник В.А. Показники метаболізму сполучної тканини за аліментарного гастроентериту в собак 139
Обуховська О.В. Відновлення життєздатності популяцій мікоплазм у процесі деліофілізації 142
Палій А.П. Стійкість фотохромогенних та окремих видів швидкоростучих мікобактерій до «ДЗПТ-2» 147
Боднар О.О., Керничний С.П., Гудима А.М., Білецький В.С. Мікробіологічна характеристика збудників післяродового ендометриту у корів 149
Супрович Т.М. Вплив антигенів І та ІІ класу BOLA-системи на захворюваність некробактеріозом у великої рогатої худоби 152
ЕКОНОМІКА  
Опря А.Т. Методологічні особливості використання дисперсійного методу в аналізі й дослідженні економічних явищ і процесів: можливості й обмеження 157
Писаренко В.В. Зональні баланси виробництва та споживання овочевої продукції 163
ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
Піскун В.І., Яценко Ю.В. Обґрунтування вибору дробарок лінії виробництва комбікормів в умовах господарства 168
Калініченко В.М., Тітко Рішард. Зниження енерґовитрат при теплопостачанні у сільськогосподарському виробництві 172
Ківа О.В., Ходурський В.Є. Дослідження та розробка пристрою для передпосівної обробки насіння цукрового буряку 176
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Авраменко Н.І. Евтрофікаційні процеси річки Ворскла 179
Лень О.І. Забезпеченість рослин ячменю ярого основними елементами живлення залежно від варіантів удобрення 182
Манько Л.А. Врожайність соняшнику в залежності від насичення ним сівозмін 186
Гейд О.П., Ковтун А.П. Виробництво дизельного біопалива як шлях формування енерґозбалансованого та екологічно безпечного аграрного сектора економіки в Україні 190
Олійник Н.В. Агроекологічне обґрунтування способу відновлення порушених земель у вуглевидобувних регіонах 196
Собчишина Т.М. Остеомієліт у тварин 200
Підборська Р.В. Вплив озонованого 0,87 % розчину NaCl на вміст фібриногену у крові собак із гнійними ранами 204
ПОДІЇ  
Нагаєвич В.М., Голуб Н.Д. Життєвий і творчий шлях доктора сільськогосподарських наук, професора Балашова Миколи Тимофійовича (до 100-річчя з дня народження) 207
Баньковська І.Б., Усачова В.Є. 80 років із дня народження відомого вченого-селекціонера в галузі свинарства Броніслава Володимировича Баньковського 209
   

Аннотации

211
Аnnotation 219
Системний покажчик статей за 2010 рік 226
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2010