Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2008

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №4, 2008  

СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
 
Писаренко В.М. Шляхом розвитку і вдосконалення 5

ВІТАННЯ З НАГОДИ 10-РІЧЧЯ ЖУРНАЛУ
 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
 
Писаренко В.М. Основні напрямки інтеґрованого захисту рослин в умовах органічного землеробства 14
Опара М.М. Збереження вологи в умовах глобального потепління 19
Патыка Н.В., Патыка В.Ф. Влияние различных систем земледелия на баланс основных питательных веществ подзолистых почв 24
Писаренко П.В., Процько Я.І. Вплив антропогенних факторів на соціально-екологічний стан Полтавщини 28
Жемела Г.П., Баган А.В. Оцінка сортового генофонду озимої пшениці за локусами запасних білків 33
Жемела Г.П., Барат Ю.М. Вміст важких металів у ґрунті та зерні ярого ячменю залежно від внесення мінеральних добрив 36
Грицаєнко З.М., Притуляк Р.М. Формування асиміляційної поверхні рослин озимого тритікале за застосування гербіцидів Пріми і Пуми супер без біостимуляторів і в бакових сумішах із реґулятором росту рослин Біоланом 39
Білоножко В.Я. Вплив екологічних факторів на ріст і розвиток рослин та врожайність гречки 42
Осокіна Н.М., Василишина О.В. Органолептична оцінка якості джему вишневого із заміною в рецептурі сировини плодовим пюре 46
Куценко О.М., Ляшенко В.В., Калантай О.О. Вплив попередників на продуктивність посівів озимої пшениці в умовах лівобережного Лісостепу 50
Шевніков М.Я. Принципи підбору компонентів для змішаних посівів за вирощування їх на зелений корм 54
Писаренко В.В. Ефективні стратегії збуту овочевої продукції 61
Харитонов М.М. Екологічна оцінка перспектив біологічної консервації шахтних відвалів західного Донбасу 65
Колесников Л.О., Ошкодёров В.А., Белявский Ю.В. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) на бессменных посевах ржи 68
Невмивако Т.В. Вплив попередників на врожайність і якість зерна озимої пшениці 74
Баташова М.Є., Оніщенко М.М. Застосування AFLP-техніки молекулярного аналізу в генетико-селекційних дослідженнях озимої пшениці 77
Харченко Ю.В., Чигрин А.В., Бондус Р.О. Досвід насінництва картоплі на Устимівській дослідній станції рослинництва 82
Гаврилянчик Р.Ю., Степась А.В. Екологічний моніторинґ перспективних територій для включення в заповідну зону майбутнього Хотинського національного природного парку 90

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
 
Березовський М.Д., Гетя А.А., Ващенко П.А., Корабельніков К.Г., Мороз О.Г. Автоматизоване моделювання селекційних індексів для оцінки свиней 92
Пелих В.Г., Чернишов І.В. Вплив вирівняності гнізд на ріст і розвиток поросят у підсисний період 95
Бірта Г.О., Мороз О.Г. Біологічна повноцінність білків м’яса свиней 98
Труш В.М. Комплексна оцінка продуктивності бичків різних порід за виходом харчового білка, жиру і конверсії протеїну та енерґії корму в їстівну частину туші 101
Слинько В.Г., Мороз О.Г., Свирид О.В. Перспективи використання козиного молока у харчуванні 104
Бирта Г.А., Бургу Ю.Г., Моторный Ю.В. Мясные качества свиней разных генотипов в зависимости от влияния на них паратипических факторов 106
Гиря В.М. Пошук ефективних методів оцінки репродуктивного фітнесу кнурів-плідників 111
Бондаренко О.М. Роль Полтавського товариства сільського господарства у розвитку бджільництва (кінець ХІХ - початок ХХ століть) 114

НАУКА НА СЛУЖБІ ВЕТМЕДИЦИНИ
 
Аранчій С.В., Черевко Т.А. Загальний епізоотичний стан у Полтавській області 117

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 
Іздепський В.Й., Кулинич С.М., Каблучка А.П. Роль мікроскопічних грибів у патогенезі пододерматитів у корів 119
Бердник В.П., Щербак В.І., Кравченко Л.В. Визначення виду м’яса за допомогою анатомічного методу 129
Євстаф’єва В.О. Особливості терапії асоціативних інвазій свиней 131

МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 
Горик О.В., Толстоп’ятов Р.В. Вимушені коливання бруса з урахуванням депланації перерізів під дією гармонічної зосередженої сили 135
Горик О.В., Ковальчук С.Б. Уточнення параметрів деформування при згині брусів неоднорідної структури 138
Удовиченко Г.А. Основні параметри та особливості дискових борін 142

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
 
Семяшкіна А.О. Строки сівби, врожайність та адаптивна здатність сортів вівса в умовах північного Степу України 148
Гололобова О.О. Рівень симбіотичної активності вики та фітосанітарний стан посівів вико-вівса за різних способів основного обробітку ґрунту в умовах лівобережного Лісостепу України 154
Овчарук О.В. Фітосанітарний стан посівів квасолі звичайної в умовах західного Лісостепу України 159
Диченко О.Ю. Динаміка чисельності та шкідливість кукурудзяного метелика на беззмінних посівах кукурудзи 161
Колісник О.І. Конверсія протеїну корму в харчовий білок туші бичків абердин-анґуської породи різних генотипів 164
Довгань-Мартинюк М.Б. Біохімічні показники крові молодняку свиней, одержаного за різних методів розведення 167
Кіт А.А. Бактерійний пейзаж фекалій із прямої кишки поросят-сисунів після застосування розчину полтавського бішофіту. Повідомлення 1. 170
Галат М.В. Змішані ґельмінтози однокопитних тварин 175

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ
 
Опря А.Т. Наукові та освітньо-організаційні проблемні аспекти статистики 177
Дорогань В.К., Бублик Н.В. Проблеми розвитку банківської системи України 181

ОГЛЯДИ
 
Мартиненко Н.А., Чирков О.Г., Денисюк П.В., Лобченко В.О. Трансцервікальна трансплантація ембріонів у свинарстві ХХІ століття: проблеми і перспективи 187

ЮВІЛЕЇ
 
Писаренко В.М., Тищенко В.М. Велетень думки і праці (до 80-річчя доктора біологічних наук, професора М.М. Чекаліна) 193
Писаренко В.М., Поліщук А.А. «Вперед і далі!» – таке життєве кредо вченого (доктору сільськогосподарських наук, професору І.С. Трончуку – 80!) 196

Аннотации
198
Annotation 204

Перелік статей за 2008 рік
209
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2008