Вісник Полтавської державної аграрної академії, №3, 2020

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №3, 2020
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Василишина О. В. Зміна якості плодів вишні за попередньої обробки полісахаридними композиціями протягом зберігання 13
Господаренко Г. М., Черно О. Д., Любич В. В., Рябовол Я. С., Крижанівський В. Г. Урожайність та хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої при різних дозах і строках застосування азотних добрив 21
Жемела Г. П., Бараболя О. В., Татарко Ю. В., Антоновський О. В. Вплив сортових особливостей на якість зерна пшениці озимої 32
Гангур В. В., Кочерга А. А., Пипко О. С., Єщенко В. М., Кабак Ю. І., Онопрієнко О. В. Ефективність стимуляторів для передпосівної обробки насіння пшениці озимої 40
Писаренко В. М., Коваленко Н. П., Поспєлова Г. Д., Горб О. О., Піщаленко М. А., Нечипоренко Н. І., Шерстюк О. Л. Технологічні прийоми органічного землеробства як основа регулювання розвитку шкідливих організмів 46
Гангур В. В., Кочерга А. А., Пипко О. С., Кабак Ю. І., Лень О. І. Вплив мінеральних добрив на водоспоживання та продуктивність пшениці озимої 54
Філоненко С. В., Тищенко М. В. Урожайність пшениці озимої в короткоротаційній просапній сівозміні залежно від удобрення й основного обробітку ґрунту 61
Маренич М. М., Гангур В. В., Попова К. М., Ляшенко В. В., Кабак Ю. І. Ефективність гумінових стимуляторів за умови передпосівної обробки насіння зернових культур 70
Матвійчук Б. В., Матвійчук Н. Г. Фактори чутливості ґрунтів Волинської області до ерозії 79
Тищенко М. В., Філоненко С. В., Боровик І. В., Коваль О. В., Гудименко Ж. В. Економічна ефективність короткоротаційної плодозмінної сівозміни залежно від системи удобрення цукрових буряків 91
Силенко C. І., Єремко Л. С., Силенко О. С., Роговий О. Ю., Андрущенко О. В., Гангур В. В. Добір вихідного матеріалу чини посівної (Lathirus sativus L. ) для створення посухостійких сортів 99
Писаренко В. М., Коваленко Н. П., Поспєлова Г. Д., Піщаленко М. А., Мельничук В. В., Шерстюк О. Л. Екологізація землеробства як перший крок до органічного виробництва рослинницької продукції 109
Кляченко О. Л., Шофолова Н. В., Черній С. О. Особливості калюсогенезу і морфогенезу первинних експлантатів in vitro різних генотипів ріпака (Brassica napus L. ). 118
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Руденко О. М. Система комплексного управління сферою поводження з твердими відходами в контексті збалансованого регіонального розвитку 125
Тараненко А. О., Кулик М. І., Тараненко С. В., Галицька М. А. Вплив способу вирощування проса прутоподібного на динаміку органічної речовини у ґрунті та врожайність біомаси 135
Корчагін О. П. Наукове обґрунтування регулювання процесів евтрофікації водних об’єктів (на прикладі річки Ворскли) 150
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Халак В. І., Ільченко М. О., Петулько П. В. Ознаки відтворювальних якостей свиноматок різної експлуатаційної цінності та рівень їх дискретності 159
Шостя А. М., Сарнавська І. В., Тендітник В. С., Кузьменко Л. М., Слинько В. Г., Шаферівський Б. С. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників залежно від умов утримання 166
Небилиця М. С. Екологічно безпечний спосіб підвищення енергоефективності приміщення для утримання підсисних свиноматок 174
Капшук Н. О. Відтворна здатність дочок другої лактації від голштинських корів-матерів різного віку 183
Павлова І. В. Морфо-фізіологічні особливості сперміїв кнурів-плідників різних порід під час теплового стресу 189
Стояновський В. Г., Усенко С. О., Шостя А. М., Березницький В. І., Усенко О. О., Слинько Є. В. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у спермі кнурів-плідників з різними типами вищої нервової діяльності 196
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Євстаф’єва В. О., Кручиненко О. В., Мельничук В. В., Михайлютенко С. М., Корчан Л. М., Щербакова Н. С., Долгін О. С. Епізоотологічні особливості перебігу паразитозів у великої рогатої худоби та овець у літньо-пасовищний період 205
Кравченко С. О., Мельничук В. В., Канівець Н. С., Бурда Т. Л. Особливості епізоотології саркоптозу собак у місті Полтаві 213
Передера О. О., Передера Р. В., Савченко К. С. Діагностика сальмонельозу бройлерів у приватному господарстві 219
Чеканцева Д. Ю., Канівець Н. С., Каришева Л. П., Боброва В. В. Діагностика гострого панкреатиту в собаки: клінічний випадок з ветеринарної практики 227
Саід В. , Стибель В. В., Гутий Б. В., Прийма О. Б. Система антиоксидантного захисту організму собак в умовах експериментального токсокарозу 233
Кручиненко О. В. Ектопаразити собак і котів (поширення та лікування) 241
Богач М. В., Юськів І. Д., Богач О. М., Старків В. Д. Поширення та форми перебігу демодекозу собак в умовах міста Одеси 251
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Брикун О. М., Черняк Р. Є., Горик О. В. Методика проведення експериментальних досліджень впливу ударної дії дробинок на стан металевих поверхонь 257
Яхін С. В., Бурлака О. А. Дослідження впливу режимів роботи транспортних ліній зернозбирального комбайна на якість обмолоту зерна 269
Дмитриков В. П., Горб О. О., Бойко С. І., Єрмаков В. М. Безпечна утилізація відпрацьованих марганець-цинкових гальванічних елементів 280
Костенко О. М., Опара Н. М., Дрожчана О. У. Методологія аналізу передтравматичних, травматичних ситуацій та виробничого травматизму в агроінженерії 287
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2020