Вісник Полтавської державної аграрної академії №3, 2012

ВІСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №3 / 2012  
ЗМІСТ  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Кондратенко П. В., Шевчук Л. М. Перспективи забезпечення продуктами садівництва населення України 7
Писаренко П. В., Москалець В. В., Москалець Т. З., Москалець В. І. Агроекологічні аспекти застосування мікробних препаратів на посівах тритикале озимого 11
Жемела Г. П., Шакалій С.М. Вплив попередників на врожайність та якість зерна пшениці м'якої озимої 20
Жемела Г. П., Кузнецова О. А. Вплив сортових властивостей на продуктивність та якість зерна пшениці м'якої озимої 23
Примак І. Д., Купчик В. І., Колесник Т. В. Зміна агрохімічних властивостей чорнозему типового за різних систем основного обробітку ґрунту й удобрення в центральному Лісостепу України 26
Ярчук І. І., Божко В. Ю., Войт В. А. Зимостійкість та урожайність сортів ячменю озимого 31
Поспєлов С. В. Особливості розвитку суцвіть і цвітіння ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench) та ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) в Лісостепу України 35
Ряба О. І. Історія виникнення та еволюції поліпшеної зернової системи землеробства 44
Рожков А. О. Оцінка розвитку посівів пшениці ярої за проведеними фенологічними спостереженнями 49
Колісник І. В., Барилко М.Г., Колісник А.В. Агроекологічні аспекти селекційного використання зразків вики ярої колекції ПДСГДС ім. М. І. Вавилова 55
Шокало Н. С. Урожайність і якість насіння рицини в умовах Полтавської області 60
Кулик М. І. Вплив умов вирощування на кількісні показники рослин світчграсу (Panicum virgatum L.) першого року веґетації 62
Білітюк А. П., Гарбар Л. А., Циганчук С. М. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність пшениці озимої в умовах західного Полісся України 68
Романчук Л. Д. Особливості накопичення 90SR у ґрунтах українського Полісся у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС 72
Диченко О. Ю. Міжсистемний метод прогнозування масового розмноження основних шкідників буряків цукрових 76
Баган А. В. Вплив фенолів на якість зерна пшениці озимої 81
Іваницька І. О., Сененко Н. Б., Романович І. С., Санжаревська О. І. Дослідження стану ґрунту та артезіанської води приватного сектора м. Полтава (район дендропарку) 83
Сененко Н. Б., Чала Н. В., Романович І. С., Санжаревська О. І. Дослідження вмісту забруднюючих речовин ґрунту та ґрунтової води с. Іванівка Карлівського району Полтавської області 87
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. М’ясо-сальна продуктивність помісних свиней 91
Рижкова Т. М., Васильєв В. С., Гончарова І. І., Лівощенко І. М. Дисперсія молочного жиру під впливом йодовмісних добавок, що вводилися до раціону кіз 96
Васильєва О. О. Раціональне та довготривале використання племінних півнів у селекції птиці яєчного напряму продуктивності 102
Постіл Ю. О., Протас Н. М. Оптимізація обороту стада свиней у сільськогосподарському підприємстві і з застосуванням математичного моделювання 105
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Палій А. П., Завгородній А. І. Вплив бактерицидних концентрацій деззасобів «ДЗПТ-2» та «Екоцид С» на ультраструктуру мікобактерій 108
Шкромада О. І. Оцінка бактерицидних властивостей комплексного металомісткого дезінфектанту 112
Улько Л. Г. Вивчення ембріотоксичної й тератогенної дії оксипролу 115
ЕКОНОМІКА  
Писаренко В. В., Писаренко П. В., Писаренко В. М., Лук’яненко Г. В., Панченко С. І., Писаренко Ю. Г. Еколого-економічна ефективність використання сидератів 122
Помаз Ю. В. Сучасний стан та напрями розвитку малих підприємств у Полтавській області 127
Шиян Н. І. Окупність витрат на виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах: стан та чинники формування 132
Фастівець Н. П. Досвід реалізації маркетингової стратегії в діяльності підприємств АПК 137
ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
Дмитриков В. П., Падалка В. В., Проценко О. В., Коломєєц В. І. Технологія переробки відпрацьованих свинцево-цинкових ґальванічних елементів. Повідомлення 2. Технологічна схема переробки 142
Ківа О. В., Стасюк Т. О., Ходурський В. Є. Розробка способу нанесення емітера на електроди газорозрядних ламп із попереднім нагріванням 146
МЕТОДИ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ  
Григор’єва О. В., Васюта В. Б., Васюта В. В. Методичні підходи до визначення потреби в спеціалістах із вищою освітою 148
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Бойко І. А. Адаптація українського законодавства до європейського в галузі управління якістю підземних вод 153
Пономаренко С. В. Особливості розвитку капустяної совки (Mamestra brassicae L.) на капусті білоголовій у Полтавській області 159
Шершова С. В. Біологічна активність екстракту ехінацеї блідої залежно від температури 162
Шкурко В. С. Вплив погодних умов, попередників і добрив на врожайність сортів ячменю пивоварного 167
Гойсюк Л. В. Вплив сорту (гібриду) на урожайність та біохімічні показники плодів кабачка кущового в умовах південної частини західного Лісостепу України 171
Стежко О. В. Екологічна оцінка вмісту важких металів у ґрунті Житомирського району 174
Зубенко В. В. Продуктивність свиней залежно від інтенсивності росту кнурів і свиноматок у період вирощування 177
Свінтицька К. В. Санація повітря віварію за допомогою ультрафіолетового опромінювання 179
Сачук Р. М., Демчук М. В. Обґрунтування ветеринарної превенції та постійно діючої профілактики в умовах кролівничих господарств 182
Семенова А. Ю. Економічний механізм управління сільськогосподарським підприємством: теоретико-методологічний аспект 186
Мареніченко В. В. Антикризове управління в системі малого та середнього бізнесу 191
Зінченко Т. В. Сутність стратегії розвитку фінансово-кредитних відносин у виробництві 194
Похиленко Н. М. Інфраструктура агроконсалтингу Республіки Казахстан: досвід для України 198
Мар'євська М. Ю. Особливості матеріально-технічної бази селянських (фермерських) господарств Полтавщини епохи вільного підприємництва (1861–1917 рр.) 202
ВИДАТНІ ПОСТАТІ НАУКИ  
Вергунов В. А., Опара Н. М. Пам’яті видатного вченого-аграрія (140 років від дня народження Сергія Федоровича Третьякова (1872–1918)) 207
Аннотации 212
Аnnotation 218
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2012