Вісник Полтавської державної аграрної академії №3, 2011

Вісник Полтавської державної аграрної академії №3, 2011
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Присяжнюк М. В. Науково-організаційна діяльність сортівничо-насінньового управління Цукротресту у 20-х роках XX ст.7
Писаренко П. В., Чухліб Ю. О. Дослідження агроекологічного стану ґрунтів Полтавської області за результатами їх еколого-агрохімічного обстеження12
Міщенко С. В., Лайко І. М., Вировець В. Г. Особливості морфологічних і технологічних ознак карликових рослин конопель сорту Глухівські 5816
Писаренко П. В., Ласло О. О. Особливості впровадження точних технологій виробництва в Україні20
Поспєлов С. В., Нечипоренко Н. І., Поспєлова Г. Д. Вплив термінів зберігання на посівні якості та фітосанітарний стан насіння окремих видів роду Echinacea Moench23
Ільїчов О. Г., Ільїчов Ю. Г., Чигрин А. В. Сирійські зразки голозерного ячменю як джерело нового вихідного матеріалу для селекції в Лісостепу України29
Соколовська І. М., Курдюкова О. М., Махмуд Моххамад Сулейман Аль-бдур. Вплив термінів сівби і норм висіву ячменю озимого на засміченість посівів37
Антал Т. В. Вплив добрив та погодних умов на врожайність пшениці твердої ярої40
Миронов А. С. Солнечное тепло и сроки посева сельскохозяйственных культур44
Кудрик М. А., Стебліна К. П. Дослідження соків із м'якоттю, одержаних із кісточкових фруктів49
Вергелес П. М. Особливості розвитку та шкідливості смородинової листовійки в центральному Лісостепу України52
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Войтенко С. Л. Інбридинг свиней локальної популяції56
Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Дослідження мікроскопічої будови печінки та головного мозку як показник екологічної безпеки60
Гречка Г. М. Сучасний медозбір і його використання бджолиними сім'ями63
Шамро М. О., Шамро Л. П., Шамро Т. М. Збереження якості маточного молочка в маточниках68
Ємець К. І., Бугера С. І. Витрати та реалізаційна ціна на продукцію бджільництва71
Григорків Л. М., Субота Ю. В., Притула Ф. І. Зимівля батьківських сімей75
Гиря В. М., Нагаєвич В. М., Усачова В. Є. Використання ультразвукових приладів при оцінці свиней за фенотипом79
Русько Н. П., Шаповалов С. О., Россо Л. М. Оцінка вмісту протеїну в молоці83
Чехлатий О. М. Початок наукових досліджень із годівлі свиней на Полтавщині88
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Бердник В. П., Бублик О. О., Бердник І. Ю. Історичний погляд на номенклатуру захворювання свиней, викликаного мікоплазмами93
Євстаф'єва В. О. Епізоотологія асоціативних інвазій свиней в умовах Лісостепу та Степу України98
Замазій А. А., Камбур М. Д. Процеси перекисного окиснення ліпідів в організмі корів-породіль за умов народження телят у стані гіпоксії101
Панікар І. І., Яценко І. В. Патоморфологічні зміни в абортованих плодів і тварин перших тижнів життя за хламідіозу великої рогатої худоби105
Киричко Б. П., Собчишина Т. М. Динаміка показників ліпопероксидації та антиоксидантного захисту за гнійного остеомієліту у котів107
Довгопол В. Ф., Плугатирьов В. П., Панасова Т. Г. Нормалізація статевої функції телиць із гіпофункцією та гіпоплазією яєчників110
Курман А. Ф., Мокрий Ю. О., Грубіч П. Ю., Хандкарян В. М., Лепета Л. В. Біохімічні показники крові цуценят-гнотобіотів, хворих на бабезіоз113
Курман А.Ф., Грубіч П.Ю., Мокрий Ю.О., Лепета Л.В. Нові аспекти лабораторної діагностики бабезіозу собак115
Корчан М. І., Корчан Л. М. Порівняльна ефективність окремих гельмінтоларвоскопічних способів діагностики легеневих нематодозів у дрібної рогатої худоби117
Морозенко Д. В. Діагностика хронічного бронхіту в домашніх котів120
Тітаренко О. В. Роль ентеробактерій виду Proteus Mirabilis у виникненні шлунково-кишкових захворювань свиней122
Кручиненко О. В. Порівняння копроскопічних методів діагностики фасціольозу великої рогатої худоби124
Клименко О. С. Аналіз епізоотологічної ситуації щодо гельмінтозів собак у приватних господарствах Полтавської області127
ЕКОНОМІКА
Макаренко П. М. Теорія ціни в товарному господарстві130
Петросян С. А. Украина – Армения: перспективы взаимовыгодного сотрудничества136
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Костенко О. М. Програмно-апаратні засоби методології оптимального планування експерименту140
Прасолов Є. Я., Лапенко Т. Г. Моделювання роботи демпферів у техніці143
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Колєснікова Л. А. Зміна будови листкової пластинки та її епідермального шару у проростків пшениці ярої, вирощених на нафтозабрудненому ґрунті149
Ільєнко О. П. Моніторинг змін густоти полезахисних лісових смуг із використанням знімків супутника Landsat 5 (ТМ)158
Герман М. М. Формування якості зерна пшениці м'якої озимої залежно від передпосівної обробки насіння162
Григорів Я. Я. Вплив строків сівби і технологій вирощування на якість насіння рижію ярого в умовах Прикарпаття166
Головань Л. В. Алозимний поліморфізм американської групи видів роду Phaseolus L.169
Мельник О. В. Моніторингові дослідження кормів на наявність грибів роду Aspergillus174
Атаманчук О. В. Частота виділення культур сальмонел та золотистого стафілококу за результатами аналізу звітів ветеринарної і гуманної медицини Одеської області за 2005–2008 роки. Повідомлення 2. Результати аналізу звітів гуманної медицини178
Заріцька А. О. Патоморфологічні зміни в нирках кролів за гострого перебігу пастерельозу182
Диченко О.Ю. Історія масових розмножень основних шкідників цукрових буряків185
ЮВІЛЕЇ
Полищук А.А., Нагаевич В.М. Академику Валентину Павловичу Рыбалко – 75 лет188
Писаренко В.М., Опара М.М., Байрак О.М. Заслуженому винахіднику України Віктору Самородову – 60 років190
ВИДАТНІ ПОСТАТІ
Бердник І.Ю. Метеорит живе миттєвість…(до 15-ї річниці з дня смерті доктора біологічних наук Юрія Гавриловича Курила)192
РЕЦЕНЗІЇ
Кигим С.Л. Присвячено засновнику сільськогосподарської дослідної справи Третьякову Сергію Федоровичу194
 
Аннотации196
Аnnotation203
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2011