Вісник Полтавської державної аграрної академії, №3, 2008

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №3, 2008  

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
 
Крамарьов С.М., Писаренко П.В., Шевченко М.С., Льоринець Ф.А., Бондар В.П., Андрієнко А.Л., Ісаєнков В.В. Ефективність гербіцидів в агроценозах кукурудзи. Повідомлення 2 5
Сокирко П.Г. Вплив різних систем обробітку ґрунту на продуктивність сільськогосподарських культур 13
Колесников Л.О., Ошкодеров В.А., Лоботенко О.А. Вредители зерна при хранении и меры борьбы с ними 17
Тараненко С.В., Маренич М.М. Економічні аспекти застосування бакових сумішей ґербіцидів на посівах озимої пшениці 21
Браженко І.П., Гангур В.В., Крамаренко І.В., Лень О.І., Удовенко К.П. Польові сівозміни з короткою ротацією в східному лісостепу 25
Малинка Л.В. Вплив строків підсівання конюшини лучної у дернину на біометричні показники травостою 31
Заверталюк В.Ф. Вплив доз і способів внесення мінеральних добрив на урожайність кукурудзи цукрової 35
Боровська І.Ю., Кириченко В.В., Петренкова В.П., Коломацька В.П. Стійкість гібридів соняшнику до хвороб в умовах північно-східної частини лісостепу України 38
Федорчук М.І. Вплив органічних і мінеральних добрив на показники вмісту й виносу макроелементів із ґрунту залежно від фаз розвитку та років вегетації шавлії лікарської 41
Піщаленко М.А. Становлення і основні етапи вивчення видового складу шкідників озимої та ярої пшениці в Полтавській області в кінці ХІХ та на початку ХХ століття 46
Філоненко С.В. Цукор і бурякоцукрове виробництво: історія виникнення і становлення 53

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
 
Трончук І.С. Фізіологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва високоякісної яловичини в Україні 60
Рибалко В.П., Бірта Г.О. Фізико-хімічні властивості сала свиней у залежності від породності 67
Мерзлов С.В., Герасименко В.Г. Динаміка вмісту йоду в алюмосилікатйодних препаратах у різні терміни післягарантійного зберігання 70
Чертков Д.Д., Чертков Б.Д. Научное обоснование альтернативной технологии однофазного содержания свиноматок в цехе воспроизводства 72
Бірта Г.О. Гістоструктура м’язової тканини у свиней різних генотипів 77
Бондаренко О.М. З історії розвитку штучного осіменіння тварин 80

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 
Борисевич В.Б., Борисевич Б.В., Ткачук І.Г. Гематологічні зміни у зв’язку з бабезіозним увеїтом у собак 84
Бердник В.П., Тітаренко О.В. Етіологічне значення Salmonella typhimurium та Salmonella choleraesuis в захворюванні свиней на сальмонельоз 87
Борисевич В.Б., Меженський А.О., Дорощук В.О., Ткачук І.Г. Патогістологічні особливості увеїтів у тварин 90
Панікар І.І., Ніколаєнко С.О. Бактеріальні хвороби перепелів на фермах Полтавської, Донецької та Одеської областей 94
Локес П.І., Дмитренко Н.І. Динаміка показників сечі при лікуванні нефритів у кішок 96
Передера Ж.О., Коваль І.В., Бичкова А.Г. Вплив фасціольозної інвазії на активність трансаміназ та мікробне обсіменіння продуктів забою великої рогатої худоби 99
Скрипка М.В., Борисевич Б.В. Порівняльна характеристика патолого-анатомічних змін при експериментальному та спонтанному хламідіозі свиней 104
Євстаф’єва В.О. Вплив різних асоціацій паразитів на біохімічні показники сироватки крові хворих свиней 108
Сорокова В.В. Патолого-анатомічні зміни в організмі поросят, хворих на колібактеріоз 112
Нікозять Ю.Б., Чаган В.Г., Дацун Т.Г. Вплив екологічних факторів на рівень інфекційної захворюваності в регіонах України 116
Руденко П.А. Роль мажорной микрофлоры в обеспечении колонизационной резистентности организма 119
Костюк В.К. Особливості будови внутрішньоорганного лімфатичного русла сичуга свійського бика 123

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
 
Мироненко О.І. Динаміка обміну окремих мінеральних речовин в організмі молодняка свиней 128
Корніцька О.І. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні 131
Мазанько М.О. Відгодівельні якості свиней великої білої породи з урахуванням показників розвитку свиноматок 137
Щербакова Н.С. Алергічні реакції сенсибілізованих мишей на препарат бісепт 139
Кіт А.А. Вивчення бактерицидних властивостей розчину полтавського бішофіту 141

ЮВІЛЕЇ
 
Писаренко П.В., Пипко О.С. Доктору сільськогосподарських наук Г.П. Жемелі – 75 років 144
Писаренко В.М., Кулинич С.М. Йому спокій лише сниться (до 65-річчя доктора ветеринарних наук, професора В.Й. Іздепського) 146
Єгорова О.В. Анатолію Олексійовичу Лихошваю – 80! 148
Шейко С.В. Ващенку Олексію Олексійовичу – 70 років 150

Аннотации
151
Annotation 156
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2008