Вісник Полтавської державної аграрної академії №3, 2006

  ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №3, 2006  
 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
 
  Тищенко В.Н., Чекалин Н.М., Панченко И.А., Диденко С.Ю. Полиморфизм глютенинов у сортообразцов озимой пшеницы Полтавской селекции 5
  Писаренко В.М., Білявський Ю.В. Вплив гербіцидів та протруйників насіння на зниження чисельності личинок-жуків коваликів у посівах кукурудзи 10
  Крамарьов С.М., Писаренко П.В., Калініченко А.В., Шарун Т.А., Білітюк А.П. Тритикале – шлях до підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь в Україні 14
  Шевніков М.Я. Вплив мікроелементів на продуктивність сої 21
  Кудрик М.А., Стебліна К.П. Дослідження хімічного складу та харчових цінностей соків із м’якоттю, одержаних із кісточкових фруктів 25
  Антонець О.А. Конкурсне випробування сортозразків стоколосу безостого 27
  Гордєєва О.Ф. Тривалість фаз розвитку та динаміка чисельності ріпакового квіткоїда (Meligethes aeneus F.) на посівах ріпаку в умовах лівобережного лісостепу України 32
  Вусатий Р.О. Джерела стійкості до очкової плямистості серед сортів ярої пшениці 36
  Удовиченко Г.А., Глущенко Л.Д., Хоменко Л.В. Експлуатаційні випробування здвоєних коліс 39
  Бердніков О.М., Юрченко Т.В., Багацька О.М. Вивчення поведінки важких металів в агроценозі при застосуванні нового виду добрив “Агрофоски” 43
  Zoltán Izsáki. Relationship between nutritional status and yield of maize (Zea mays L.) 49
 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
 
  Троценко З.Г. Високопродуктивне стадо української чорно-рябої молочної породи на Полтавщині 55
  Ларіна Н.О. Аналіз жвавості коней орловської рисистої породи класу 2.10 і вище 58
  Голуб Н.Д., Бондаренко О.М. Велика біла порода та її історична роль у створенні миргородської породи свиней 61
  Слинько В.Г. Cтан та перспективи розвитку сокільської породи овець на Полтавщині 64
 
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 
  Кулинич С.М. Окремі аспекти патогенезу гнійних пододерматитів у молочних корів 66
  Панасенко І.Г., Локес П.І., Ареф’єв М.С., Улянко Н.С. Спосіб лікування деревієм тварин, отруєних кумаринами 69
  Передера Р.В., Слюсар Г.В., Рій О.В. Профілактика ускладнень післяопераційних ран 73
 
ЕКОНОМІКА
 
  Аранчій В.І., Аранчій Д.С. Інтеграційні зв’язки сільськогосподарських підприємств із переробною промисловістю 75
  Писаренко В.В., Зоря О.П. Основні тенденції розвитку міжнародного плодоовочевого ринку 78
  Галич О.А. Молочне скотарство в ринкових умовах: особливості оцінки ефективності виробничого процесу 82
  Харченко Н.В. Дивіденди у формі акцій і дроблення акцій (зарубіжний досвід) 87
  Білун С.О. Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному виробництві 90
  Шупик І.І. Прямі іноземні інвестиції в контексті української економіки 93
  Хурдей В.Д. Маркетингове забезпечення цінової конкурентоспроможності продукції в аграрних підприємствах 96
  Курбацька Л.М. Мотивація праці у підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва 99
  Гончарук Н.Б. Трансформаційні перетворення у галузях сільськогосподарського машинобудування (1991-1996 рр.) 102
  Кравченко С.А. Уровень адаптации сельскохозяйственных предприятий к условиям рынка 113
  Журба І.О., Єресько І.Г. Вплив кредитування на підвищення ефективності виробництва сільскогосподарської продукції 118
  Русанова Г.М., Пасюта А.А. Ефективність діяльності підприємств в умовах ринку 123
  Адоньєв Є.О. Вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності 127
 
МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ
 
  Кушнір П.М. Як навчитися прогнозувати рух урожаю на наступний рік 131
 
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
 
  Ласло О.О. Вплив екологічних факторів на демографічну ситуацію в Полтавській області 136
  Петренко Ж.А., Швидь С.Ф. Якість ґрунтів – основа ефективного господарювання 143
  Река Л.А., Маланчук А.Я. Вивчення біологічних та медопродуктивних властивостей фацелії пижмолистої 147
  Манько О.А. Ефективність використання плідників, оцінених за власною продуктивністю 151
  Литвиненко О.П. Застосування модифікованого кристалізованого пепсину при вивченні переварювання проб м’язів у штучному шлунковому соці 153
  Клименко О.С. Ефективність рафензолу та його вплив на біохімічні показники сироватки крові великої рогатої худоби при змішаних паразитозах 155
  Миколенко І.Г. Формування та функціонування ринку зерна круп’яних культур на реґіональному рівні 158
  Михайлова О.С. Виробнича кооперація в Україні, її стан та перспективи розвитку 161
  Кузьменко С.В. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції в сучасних умовах господарювання 167
  Бєлов Б.О. Фінансові відносини підприємств АПК в економічному механізмі господарювання 171
  Пономаренко О.Г. Удосконалення методики аудиту в середовищі електронної обробки даних 175
  Пономарь M .Г. Основні засади розвитку маркетингової стратегії зеленого туризму на Полтавщині 180
  Кондратенко С.І. Спосіб наближення елементів планування повного факторного експерименту (ПФЕ) 3-го порядку для аналізу багатофакторних регресійних залежностей між кількісними ознаками батьківських форм та їх потомства у селекційних дослідженнях з культурними видами рослин 185
 
РЕЦЕНЗІЇ
 
  Мединець В.Д. Рецензія на монографію доктора сільськогосподарських наук Тищенка В.М. та доктора біологічних наук Чекаліна М.Н. «Генетические основы адаптивной селекции озимой пшеницы в зоне лесостепи» 190
  Панченко И.А. Ценное издание для селекционеров и генетиков 191
 
ЮВІЛЕЇ
 
  Рибалко В.П. Ніні Антонівні Мартиненко – 80 років 193
  Головко М.В., Швець Н.О. Найбільша його любов – українська історія (з нагоди 60-ліття професора Миколи Якименка) 195
  Писаренко В.М., Опара М.М. Заслуженому винахіднику України Віктору Самородову – 55 років 200
 
Аннотации
201
  Annotation 205
  © «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2006