Вісник Полтавської державної аграрної академії, №2, 2022

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №2, 2022
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Вінюков О. О., Чугрій Г. А., Поплевко В. І., Шульц П., Скнипа Н. Л. Вплив мікробіологічних препаратів на фізіологічні процеси формування зернової продуктивності пшениці озимої 11
Польовий А. М., Микитюк О. Ю., Божко Л. Ю., Барсукова О. А. Оцінка просторової мінливості показників родючості чорноземних ґрунтів геостатистичними методами 21
Ляшенко В. В., Сахно Т. В., Тригуб О. В., Семенов А. О. Фізіологічна реакція рослин сортів гречки посівної Fagopyrum esculentum Moench за умови різних режимів гідропраймінгу на ранніх етапах онтогенезу 30
Мосійчук І. І., Безноско І. В., Горган Т. М., Гаврилюк Л. В., Мінералова В. О. Вплив біологічних препаратів на чисельність мікроміцетів ризосферного ґрунту рослин ячменю ярого 39
Гангур В. В., Космінський О. О., Лень О. І., Тоцький В. М. Вплив удобрення на продуктивність соняшнику та якість насіння 50
Костенко М. П. Формування фотосинтетичних параметрів посівів та біологічної врожайності сортів проса залежно від способів сівби та попередників 57
Філоненко С. В., Тищенко М. В., Райда В. В. Ефективність позакореневого внесення регуляторів росту на посівах буряків цукрових 66
Рожко І. І., Кулик М. І. Оцінка сортів проса прутоподібного за врожайністю біомаси 75
Юрченко С. О., Шакалій С. М., Баган А.В. Вплив строків сівби на урожайність сортів арахісу (Arachis hypogaea L.) 85
Маренич М. М., Дяжук Р. У. Економічна ефективність вирощування органічної пшениці в умовах недостатнього зволоження Степу України 92
Білявський Ю. В., Білявська Л. Г. Сокирко М. П.Сортозміна в досліді «Беззмінне вирощування жита озимого» 100
Ласло О. О. Показники ефективності застосування регуляторів росту рослин у технології вирощування соняшнику за умов глобальних кліматичних змін 107
Шовкова О. В. Продуктивність сортів сої ранньостиглої групи в умовах Лівобережного Лісостепу України 113
Міленко О. Г., Соломон Ю. В., Вегеренко В. С. Вплив агротехнічних факторів на урожайність сої 119
Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Шерстюк О. Л., Морозов О. М. Вплив передпосівної обробки на посівні якості та фітосанітарний стан насіння нуту 127
Чайка Т. О., Бараболя О. В. Вплив пошкодження зерна пшениці озимої клопом шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps Put.) на її врожайність та якість зерна 135
Самородов В. М., Поспєлов С. В. Професор Анастасій Зайкевич (1842–1931): Полтавський портрет на тлі часу 142
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Цьова Ю. А., Німець К. П. Екотоксикологічна оцінка впливу звалищ твердих побутових відходів на прилеглі агроценози 143
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Тараненко А. О., Галицька М. А., Німець О. М. Агроекологічні особливості дії природних розсолів та мінералів на ґрунтові мікроорганізми 157
Шевчук С. М., Пуденко О. Р. Можливості використання технологій ГІС та ДЗЗ при екологічному моніторингу Макухівського сміттєзвалища в Полтавській області 165
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Повод М. Г., Андрєєва Д. М., Лихач А. В., Дещенко О. С., Лихач В. Я., Рєзніченко В. І., Бондарська О. М. Передвоєнний стан вітчизняного свинарства 175
Усенко С. О., Сябро А. С. Механізми впливу міді на відтворну здатність самців 186
Халак В. І., Гутий Б. В., Ільченко М. О., Шостя А. М., Усенко С. О., Петулько П. В. Ефективність використання деяких полікомпонентних математичних моделей селекційних індексів для оцінки молодняку свиней за відгодівельними і м’ясними якостями 197
Мироненко О. І., Усачова В. Є. Вплив комплексної кормової добавки на обмін заліза в організмі поросят на дорощуванні 205
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Євстаф’єва В. О., Горб К. О., Мельничук В. В., Нікіфорова О. В., Петренко М. О. Локалізація бліх роду Ctenocephalides на тілі собак під час застосування лікувальних заходів. 212
Кулинич С. М., Крамаренко В. В., Зезекало М. А., Омельченко Г. О., Авраменко Н. О. Ефективність проведення ортопедичної розчистки копит у коней 223
Локес-Крупка Т. П., Цвіліховський М. І., Кравченко С.О., Бурда Т. Л. Зміни клінічного та гематологічного статусів у чілійських білок Дегу за наявності цукрового діабету 232
Омельяненко О. Є. Вплив агоністів α2 – адренорецепторів на організм лабораторних мишей за умови тривалого використання 239
Зажарський В. В., Аліфонова К. В. Особливості інфікування жуків мікобактеріями та їх вплив на життєздатність збудника 248
Киричко Б. П., Звенігородська Т. В. Використання ультразвукового дослідження як методу діагностики патологій гепатобіліарної системи у дрібних тварин 256
Тішкіна Н. М., Сапронова В. О., Римський В. В. Клінічні випадки гіпертрофічної кардіоміопатії у котів 263
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Костенко О. М., Шпилька М. М., Лапенко Т. Г., Дудник В. В., Дрожчана О. У., Клименко А. В., Шпилька А. М. Дослідження ефективності гнучкого захисту об’єктів від механічних пошкоджень 269
Антонець А. В., Флегантов Л. О., Арендаренко В. М., Іванов О. М., Япринець Т. С. Експериментальна перевірка адекватності аналітичної моделі гравітаційного руху зерна у гвинтовому каналі з двома змінними кутами нахилу 277
Скрипник В. О., Пономаренко Б. Г. Можливість використання наявних способів для сушіння жареного м’яса 287
Шейченко В. О., Вольський В. А., Коцюбанський Р. В., Скоряк Ю. Б., Прілєпо Н. В. Аналіз роботи ножів котка-подрібнювача за умови його кочення по ґрунту 296
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2022