Вісник Полтавської державної аграрної академії, №2, 2020

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №2, 2020
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Тригуб О. В., Куценко О. М., Маренич М. М., Ляшенко В. В. Оцінка впливу погодно-кліматичних факторів на рівень урожайності сортового матеріалу гречки 12
Карбівська У. М. Вміст органічних речовин у кормі злакового травостою в умовах Прикарпаття 19
Коваленко О. А., Федорчук М. І., Нерода Р. С., Донець Я. Л. Вирощування соняшника за використання мікродобрив та бактеріальних препаратів 26
Гангур В. В., Єремко Л. С., Кочерга А. А. Ефективність біостимуляторів за умови передпосівної обробки насіння соняшнику 36
Кулик Г. А., Резніченко В. П., Трикіна Н. М., Малаховська В. О. Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні цукрових буряків у Центральній Україні 43
Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Технологічні особливості лабораторного розведення теленомуса (Telenomus verticilatus Kieffer, 1917), паразита соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) 50
Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Коковіхін С. В., Шепель А. В., Чабан В. О. Урожайність шавлії мускатної та вихід ефірної олії залежно від досліджуваних агротехнічних факторів 57
Теличко Л. П. Схожість та епіфітна мікофлора насіння цукрової кукурудзи за умови дії біологічних та хімічних засобів захисту 65
Міленко О. Г., Горячун К. В., Звягольський В. В., Козинко Р. А., Карпінська С. О. Ефективність застосування ґрунтових гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно 72
Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П., Бараболя О. В., Здор В. М. Аналіз фітопатогенного стану лікарських культур та перспективи використання біоконтролю в системі захисту 79
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Мельник В. В. Особливості розподілу 137Сs у компонентах лісового біогеоценозу свіжих борів Українського Полісся 88
Піщаленко М. А., Бараболя О. В., Чайка Т. О. Вплив видового складу дендрофлори біотопів м. Полтави на поширення омели білої (Viscum album L.) 99
Мостов’як І. І., Дем’янюк О. С., Парфенюк А. І., Безноско І. В. Сорт як фактор формування стійких агроценозів зернових культур 110
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Матвєєв М. А. Застосування коефіцієнту постійності лактації для перерахунку незакінченої лактації на повну (305 днів) 119
Іванов В. О., Онищенко А. О., Засуха Л. В., Григоренко В. Л. Нові способи вирощування молодняку свиней у станках інноваційного типу 127
Помітун І. А., Адміна Н. Г., Осипенко Т. Л., Філіпенко І. Д., Адмін О. Є. Оцінка типу будови тіла корів-первісток на сучасному етапі селекції у племінних господарствах різних регіонів України 134
Вугляр В. С. Показники якості свинини за умови згодовування БВМД «Eфіпрот» 143
Усачова В. Є., Гиря В. М., Рак Т. М., Сябро А. С., Павлова І. В. Теплостійкість свиней різних порід 149
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Мельничук В. В., Євстаф’єва В. О., Бородай Є. О., Ложкіна О. В. Особливості ідентифікації капіляріїд, що паразитують у домашньої птиці 156
Горб К. О. Породна сприйнятливість домашніх собак до ектопаразитів роду Ctenocephalides (Siphonaptera, Pulicidae) 164
Довгій Ю. Ю., Кондренко Л. В. Вплив комплексного лікування на організм собак за наявності локальної форми демодекозу 170
Дмитренко Н. І., Шерстюк Л. М. Поширеність та лікування патології тканинного росту в собак 179
Кляп Н. І., Крачковська О. О., Маслюк А. В., Мостіпан К. С., Київська Г. В. Контроль вмісту залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринного походження 187
Локес-Крупка Т. П., Цвіліховський М. І., Канівець Н. С., Кравченко С. О., Бурда Т. Л. Структурні зміни внутрішніх органів свійських кота та собаки у разі ожиріння, зумовленого цукровим діабетом 194
Дем’янцева Ю. В. Вплив алогенних стовбурових клітин на зміни синовіальної рідини в колінному суглобі кролів в умовах експериментального остеоартрозу 202
Довгій Ю. Ю., Прус П. М. Клінічна ефективність застосування ектосану хворим на псороптоз вівцям 210
Авраменко Н. О., Омельченко Г. О., Петренко М. О. Динамічні тенденції стану популяції вовка та лисиці й випадків сказу на території Полтавської і Сумської областей України 216
Туль О. І. Патоморфологічні зміни в організмі кролів в умовах експериментального стафілококозу 225
Довгопол В. Ф., Панасова Т. Г. Патогенетичні методи профілактики патології родів і післяродового періоду та лікування корів, хворих на гіпофункцію яєчників, мастит і ендометрит 232
Звенігородська Т. В., Киричко Б. П. Зміни мінерального обміну в котів у разі патологічної резорбції зубів 239
Лавришин Ю. Ю., Гутий Б. В. Імунний статус організму бугайців за умови експериментального хронічного кадмієвого токсикозу 244
Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Діагностика анаплазмозу в собак 252
Довгій Ю. Ю., Рудік О. В. Терапевтична ефективність брометроніду нового за наявності еймеріозу в перепілок 259