Вісник Полтавської державної аграрної академії №2, 2012

Вісник Полтавської державної аграрної академії №2, 2012
Зміст
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Білоножко В. Я., Карпенко В. П., Полторецький С. П., Притуляк Р. М. Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ячменю ярого за роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин 7
Зубов О. Р., Зубова Л. Г., Славгородська Ю. В. Оцінка впливу метеорологічних факторів на врожайність озимих культур в умовах північної частини Луганської області 14
Каленська С. М., Новицька Н. В., Нетупська І. Т. Формування врожаю нуту під впливом елементів технології вирощування 21
Жемела Г. П., Курочка А. О. Вплив попередників на якість зерна пшениці озимої залежно від сортових властивостей 26
Шевніков М. Я., Логвиненко О. М. Оптимізація площі живлення різних сортів сої шляхом формування інтенсивної структури посіву 30
Дорошкевич Н. В., Шевкопляс В. М. Оцінка нових ізолятів гриба PLeurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kummer за допомогою інфрачервоної спектроскопії 34
Білітюк А. П., Новицька Н. В., Максимюк В. П. Формування врожаю та якості зерна тритикале озимого залежно від удобрення в умовах західного Полісся 38
Лысак С. А., Лысак З. В. Устойчивость томата к черной бактериальной пятнистости (Xanthomonas Vesicatoria dowson) 42
Поспєлов С. В., Шершова С. В. Дослідження біологічної активності лектинвмісних екстрактів ехінацеї блідої (Echinacea pallida (nutt.) Nutt.) 47
Білявська Л. Г. Новий ранньостиглий сорт сої Антрацит 52
Білявський Ю. В. Хлібний жук-вусач (Dorcadion carinatum Pall.) у посівах кукурудзи 54
Бондус Р. О. Генетичні ресурси картоплі на Устимівській дослідній станції рослинництва 57
Гарбар Л. А. Забезпеченість рослин ріпаку ярого основними елементами живлення залежно від варіантів удобрення 62
Міщенко С. В. Кореляційні зв’язки між основними канабіноїдними сполуками рослин сучасних безнаркотичних сортів конопель 65
Рудас Л. А. Прояв кількісних ознак у гібридів помідора F1, батьківські форми яких мали підвищений вміст лікопену у плодах 70
Коваль В. В., Наталочка В. О., Ткаченко С. К., Міненко О. В. Сучасний стан родючості ґрунтів Полтавської області 76
Харченко Л. Я., Холод С. М., Іллічов Ю. Г. Стійкість вихідного матеріалу кукурудзи до пухирчастої сажки та її шкідливість в південному Лісостепу України 83
Чурілов Д. Г., Калініченко В. М., Калініченко А. В., Малинська Л. В. Державне регулювання ринку твердого біопалива як один із чинників збалансованого природокористування 89
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Войтенко С. Л. Генезис миргородської породи свиней 94
Трончук І. С., Рак Т. М. Річна потреба в обмінній енерґії та перетравному протеїні корів 100
Доротюк Е. М., Цуканова М. О., Подрезко Г. М. Конверсія протеїну корму в харчовий білок туші корів різних ліній знам'янського типу поліської м'ясної породи 105
Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Формування м’ясо-сальної продуктивності різних генотипів свиней 108
Метлицька О. І., Копилова К. В. Поліморфізм мітохондріальної ДНК для оцінки генетичної структури і підвидової класифікації українських бджіл 113
Вацький В. Ф., Величко С. А. Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від їх відтворювальної здатності 118
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Палій А. П., Завгородній А. І., Дегтярьов І. М. Фізико-хімічні властивості дезінфектанту «ДЗПТ-2» 123
Клименко О. С., Клименко І. І., Мазуріка В. В., Юрченко Ю. В. Гельмінтози великої рогатої худоби одноосібних господарств Полтавської області 126
Шкромада О. І. Вплив дезінфікуючих добавок на мікроорганізми і структуру цементного каменя 130
Орлов С. М. Порівняльні дослідження видової стабільності ізолятів і штамів Вrucella abortus 134
Коне М. С., Петренко А. А., Цибулько О. О. Епізоотологічні дані інфекційного гепатиту собак та порівняльна оцінка ефективності схем лікування в ТОВ «Ветсервіс» м. Полтава 139
ЕКОНОМІКА
Дадашев Б. А., Черемісіна С. Г. Кредитування агроформувань: проблеми та напрями стабілізації 142
Аранчій В. І., Перетятько І. В. Зовнішньоекономічна безпека України в контексті міжнародної інтеграції 150
Петренко Ж. А., Томашевська О. А. Ефективність використання земельних ресурсів:
економіко-аналітичний аспект
162
Андрусяк Н. О. Економічна ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту
в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області
169
Довжик О. О. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах 174
Пісоцький А. А. Ефективність аграрного виробництва в Полтавській області та напрями удосконалення механізмів регулювання його розвитку 180
Удовіченко М. О. Економічна стійкість аграрних підприємств: фактори, види, модель побудови 185
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Волков С. І., Бульба Є. М., Смердова Т. А. Аналіз збудження біологічної структури електричними імпульсами 190
Падалка В. В., Ляшенко С. В. Технологія глибокого обробітку ґрунту присадибних ділянок 195
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Самойленко Т. В. Особливості американської моделі кооперативів зі збуту зерна 199
Шевніков Д. М. Вплив мінеральних добрив на поживний режим ґрунту за вирощування пшениці твердої ярої 203
Чухліб Ю. О. Стан розвитку органічного виробництва в Україні й Полтавській області та перспективи його дослідження 207
Бойко І. А. Моніторинг фтору – одного з пріоритетних елементів підземної питної води Полтавської гідрохімічної провінції 212
Кузьменко О. К. Еколого-економічна система: поняття та структура 217
   
Аннотации 222
Аnnotation 228
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2012