Вісник Полтавської державної аграрної академії №2, 2007

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №2, 2007  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Чекалін М.М., Тищенко В.М. Сорт озимої пшениці Манжелія 5
Крамарьов С.М., Писаренко П.В. Перспективи використання комплексонатів цинку для проведення передпосівної інкрустації насіння кукурудзи 10
Жемела Г.П., Сидоренко А.В., Кулик М.І. Роль погодних факторів у поліпшенні якості зерна озимої пшениці 16
Красиловець Ю.Г., Кочуров Я.В. Вплив добрив та протруйника вітавакс 200 ФФ на розвиток кореневих гнилей озимої пшениці 23
Шевніков М.Я., Коблай О.О., Оберемок В.М. Використання обертального електромагнітного поля перемінної частоти для передпосівної підготовки насіння сої 25
Жиленко М.І., Харитонов М.М. Агроекологічні засади отримання сталих врожаїв на рекультивованих землях у Західному Донбасі 30
Вусатий P.O. Стійкість до очкової плямистості перспективних і рекомендованих для виробництва сортів озимої пшениці у західних областях України 32
Мельничук Т.М., Пархоменко Т.Ю., Татарин Л.М. Вплив біопрепарату на основі штаму Paenibacillus polumuxa П на розвиток овочевих рослин 35
Волошин В.М., Невмивако Т.В., Шокало Н.С., Босенко Т.В. Залежність продуктивності ячменю ярого від агрометеорологічних умов у південно-західній частині Полтавської області 38
Цилюрик О.І. Способи обробітку грунту під ярий ячмінь у степу 43
Явдощенко М.П., Солодушко М.М., Пихтін М.І. Формування врожайності озимої пшениці в залежності від добрив та розвитку хвороб листя 46
Семенов С.О. Соя в Україні й Росії: історичні аспекти та перспективи 51
Білявська Л.Г., Білявський Ю.В. Новий ранньостиглий сорт сої Алмаз 56
Павлюк О.О., Тоцький В.М. Особливості формування врожаю гороху в залежності від рівня інтенсивності технологій в умовах лівобережного Лісостепу України 58
Поліщук М.І., Азуркін В.О. Агробіологічна характеристика кращих простих гібридів кукурудзи 61
Антонець О.А. Вплив різних доз та способів внесення нітроамофоски і ПАБК на урожайність сорго 64
Паламарчук В.Д. Взаємозв’язок діаметра та довжини третього міжвузля стебла зі стійкістю до вилягання у селекційних зразків кукурудзи 66
Токань В.С. Вплив окультуреності ґрунту, норм внесення добрив і метеорологічних умов на формування листкової поверхні у рослин картоплі 69
Радченко Л.О. Прояв господарсько-цінних ознак у гібридів першого покоління партенокарпічного огірка 72
Сергієнко О.В. Оцінка господарсько-цінних ознак перспективних сортозразків кавуна, адаптованих до північної зони баштанництва 75
Заморський В.В. Товарна якість плодів яблуні залежно від типу підщепи, щільності садіння та строків обрізування 78
Осокіна Н.М. Придатність заморожених плодів чорної смородини для переробки 80
Боровська І.Ю. Кореляції між стійкістю до фомопсису і цінними господарськими ознаками гібридів соняшнику та їх батьківських форм 84
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Перетятько Л.Г., Гарська Н.О. Господарсько-біологічні особливості кнурів-плідників полтавської м’ясної породи в залежності від лінійної структури 88
Войтенко С.Л., Метлицька О.І., Почерняєв К.Ф., Вишневський Л.В., Петренко С.М. Використання ДНК-технологій для оптимізації селекційного процесу в малочисельних популяціях свиней 92
Мерзлов С.В., Герасименко В.Г. Порівняльне дослідження впливу підвищених доз стабілізованої фітази на показники обміну фосфору в організмі білих мишей 96
Гиль М.І. Ефективність застосування інформаційно-статистичних методів оцінки молочної худоби при різних прийомах розведення та типах підбору 98
Титаренко О.О. Динаміка вмісту макроелементів у тканинах матки свині в залежності від фізіологічного стану 103
Савран В.П., Палій А.П. Технологічні особливості завершення машинного доїння на автоматизованих установках 106
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Кулинич С.М. Вивчення факторів руйнування копитного рогу в пліснявих грибів, виділених із патматеріалу 109
Якубчак О.М., Дорфман В.З., Оленіч Л.О. Вивчення паразитарного забруднення молока 116
Коваль І.В., Передера Ж.О., Фотіна Т.І., Передера О.С. Моніторинг післязабійної діагностики тварин, хворих на паразитарні захворювання, які надійшли на Полтавський м’ясокомбінат у період із 2004 по 2006 рр. 118
Євстаф’єва В.О. Застосування нової методики діагностики паразитозів свиней 123
Киричко Б.П. Вивчення антиоксидантної активності деяких похідних 1,2,4-тріазолу 125
Меженська Н.А., Меженський А.О. Гомеопатична терапія корів, хворих на гіпофункцію яєчників 127
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Тараненко С.В. Ефективність використання бакових сумішей гербіцидів та мінеральних добрив на посівах озимої пшениці 129
Криштоп Є.А. Зав’язуваність гібридних зернівок при схрещуванні різних сортів ярої твердої і м’якої пшениці та жита 135
Баган А.В. Технологічні показники якості зерна сортів озимої пшениці та їх взаємозв’язок 139
Юрченко С.О. Реологічні ті хлібопекарські властивості борошна сортів ярої м’якої пшениці як вихідного матеріалу в селекції на якість зерна 144
Гирка А.Д. Вуглеводний обмін та зимостійкість сучасних сортів озимої пшениці залежно від гідротермічних умов осінньо-зимового періоду 147
Барат Ю.М. Вплив норм висіву насіння на врожайність та якість зерна ярого ячменю 150
Гирка Т.В. Ефективність інкрустації насіння для захисту кукурудзи на ранніх етапах онтогенезу від личинок коваликів 154
Опара Н.М. Пріоритети вчення академіка О.В. Квасницького щодо розвитку діяльності вищої нервової системи свиней 158
Челідзе С.С. Зміни показників природної резистентності організму овець при гнійному запаленні 160
Кір’ян С.М. Облік амортизаційного фонду як альтернативний підхід до відтворення джерел інвестиційних коштів 163
МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Костенко О.М. Охорона праці в Україні з огляду на інтеґрацію до Європейського союзу 166
Аннотации  
Annotation  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2007