Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2022

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2022
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Шакалій С. М., Баган А. В., Юрченко С. О., Головаш Л. М. Вплив сортових властивостей пшениці м’якої озимої на мінливість продуктивності 11
Давиденко С. Ю., Рожков А. О. Урожайність зерна сорго за різних варіантів застосування стимулятору росту Вегестим у Північному Степу України 18
Польовий А. М., Божко Л. Ю., Барсукова О. А., Костюкєвич Т. К. Вплив потепління клімату на продуктивність баклажана і солодкого перцю в Степовій зоні України 29
Гангур В. В., Лень О. І., Гангур М. В. Вплив різних систем обробітку на поживний режим ґрунту під пшеницею озимою та ячменем ярим в зоні Лівобережного Лісостепу України 38
Вуйко О. М. Вплив мікродобрив та біопрепаратів на формування врожайності гороху посівного 45
Кулик Г. А., Трикіна Н. М., Малаховська В. О. Формування продуктивності цукрових буряків при застосуванні регулятора росту Біолан в Центральній Україні 55
Чухрай А. В., Мостов’як С. В. Лускокрилі шкідники сої в умовах Правобережного Лісостепу України 62
Тригуб О. В., Куценко О. М., Ляшенко В. В., Ногін В. В. Важливість вирощування гречки як унікальної й екологічно орієнтованої культури 69
Грицюк Н. В., Довбиш Л. Л., Бакалова А. В., Пузняк О. М. Забур’яненість короткоротаційної сівозміни залежно від системи удобрення на дерново-підзолистих ґрунтах 77
Сєвідов В. П., Сєвідов І. В. Показники продуктивності і якості гібридів помідору індетермінантного типу 84
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Красовський В. В., Черняк Т. В., Антонець М. О., Антонець О. А. Відмінність зразків Zіzyphus jujuba Mill., 1768 у колекції Хорольського ботанічного саду 90
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Сахно Т. В., Семенов А. О., Сахно Ю. Е., Барашков М. М. Визначення гомогенності кормів для тварин з використанням феромагнітних мікротрейсерів 96
Білий В. Ю., Мерзлов С. В. Вплив різних сичужних ензимів на технологічні та сенсорні показники бринзи 103
Антоненко С. Ф., Піскун В. І., Руденко Є. В., Чигринов Є.І., Золотарев А. П., Осипенко Т. Л., Сікун М. В. Удосконалення елементів технології вирощування телиць в молочний період 110
Усенко С. О., Васильєва О. О., Карунна Т. І., Шаферівський Б. С., Желізняк І. М., Кравченко О. І. Вплив підбору кросу на ефективність виробництва товарних яєць 120
Павлова І. В. Особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у спермі кнурів-плідників за дії теплового стресу 126
Шостя А. М., Сарнавська І. В. Вплив вітамінної кормової добавки на якість спермопродукції у кнурів-плідників 134
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Передера О. О., Передера Р. В. Заходи ліквідації сальмонельозу бройлерів у приватному домогосподарстві. 142
Євстаф’єва В. О., Стародуб Є. С., Мельничук В. В. Дезінвазійна ефективність сучасних дезінфікуючих засобів відносно інвазійних личинок нематод Trichostrongylus tenuis 150
Сорокова С. С. Епізоотологічні особливості стронгілоїдозу овець в умовах Полтавської області 157
Криворученко Д. О. Біохімічні показники сироватки крові собак хворих на дирофіляріоз 164
Рибачук Ж. В., Лісневський А. Р., Бездітко Л. В. Вплив ФПД «ПроАктиво» та КД «ЕМБіотик» на рівень напруженості імунітету телят 171
Мельничук В. В., Євстаф’єва В. О.,Юськів І. Д., Жулінська О. С. Дезінвазійна ефективність препарату вітчизняного виробництва Дезсан щодо яєць нематод роду Trichuris, виділених від овець 179
Нестерук В. С., Нагорна Л. В. Епізоотична ситуація щодо маститу великої рогатої худоби в умовах господарств ТОВ фірма «Астарта-Київ» 186
Нєдзвєдзь А., Максимович І. А., Гутий Б. В., Слівінська Л. Г., Стронський Ю. С., Леньо М. І., Чернушкін Б. О., Русин В. І., Леньо Ю. М., Карповський В. І., Леськів Х. Я. Метаболічний синдром у коней 194
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Арендаренко В. М., Самойленко Т.В., Антонець А. В., Іванов О. М., Япринець Т. С., Флегантов Л. О. Обґрунтування частоти співудару зернівок у зерновому потоку, що рухається у гравітаційній установці 201
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2022