Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2021

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2021
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Назаренко М. М. Мутагенна депресія пшениці озимої (Triticum aestivum L.) у разі дії гамма-променів 13
Пилипченко А. В., Пісковий М. Б. Економічна та еколого-енергетична ефективність вирощування конопель посівних за технологіями органічного землеробства 21
Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Бойко В. П. Продуктивність польової сівозміни у разі калійдефіцитної системи удобрення 28
Шепілова Т. П., Петренко Д. І., Лещенко С. М., Скриннік І. О., Артеменко Д. Ю. Ефективність застосування добрив на посівах сої в умовах Північного Степу України 37
Антонець М. О., Антонець О. А., Міленко О. Г., Суховієнко А. А., Ворвихвіст М. С. Вплив екологічних чинників на сортову реакцію лілій 43
Чугрій Г. А., Вінюков О. О. Тестування програм збалансованого живлення пшениці озимої в умовах нестійкого зволоження зони Степу України з метою стабілізації врожайності зернової групи у Східному регіоні 55
Шакалій С. М., Баган А. В., Юрченко С. О., Четверик О. О. Вплив попередників на урожайність та якість зерна нових сортів пшениці озимої твердої 65
Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Степаненко Р. О., Шерстюк О. Л. Вплив фунгіцидних протруйників на патогенний комплекс і лабораторну схожість насіння сої 72
Писаренко П. В., Матюха В. Л., Писаренко П. П., Антоненко Я. В. Ефективність бакових сумішей пестицидів проти шкідників та хвороб у технології вирощування пшениці озимої в Північному Степу України 80
Марініч Л. Г., Бараболя О. В., Кавалір Л. В. Вплив сортових особливостей селекційних зразків стоколосу безостого на довговічність і урожайність травостою 90
Жемела Г. П., Бараболя О. В., Ляшенко В. В., Ляшенко Є. С., Подоляк В. А. Формування продуктивності зерна гібридами кукурудзи залежно від норми висіву 97
Горобець М. В., Писаренко П. В., Чайка Т. О., Міщенко О. В., Крикунова В. Ю. Вплив регуляторів росту рослин на онтогенез сортів ячменю ярого 106
Гангур В. В., Космінський О. О., Міщенко О. В. Вплив мінеральних добрив на вміст поживних речовин у ґрунті та урожайність гібридів соняшнику різних груп стиглості 116
Гангур В. В., Котляр Я. О. Вплив попередників на водоспоживання та продуктивність пшениці озимої в зоні Лівобережного Лісостепу України 122
Гангур В. В., Лень О. І., Гангур М. В. Вплив мінімалізації обробітку ґрунту на вологозабезпечення та продуктивність ячменю ярого в зоні Лівобережного Лісостепу України 128
Білявська Л. Г., Білявський Ю. В., Діянова А. О., Мирний М. В. Сорти сої для Степу та Лісостепу України 135
Польовий А. М., Божко Л. Ю., Барсукова О. А., Толмачова А. В. Агроекологічна оцінка продуктивності зрошуваних томатів в умовах потепління 141
Єремко Л. С., Швець А. Ю., Кобилинський І. В., Саєнко В. О. Оптимізація поживного режиму – фактор підвищення продуктивності посівів чини посівної (Lathirus sativus L.) 149
Поспєлов С. В., Опара М. М., Панченко К. С., Здор В. М., Солоп В. Я. Посівні якості насіння лікарських рослин залежно від їх стратифікації 156
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Гаращук О. В., Куценко В. І. Домінанти та механізми подолання екологічних ризиків щодо забезпечення сталого розвитку 163
Білик О. М., Головач Л. М., Кочерга В. Я., Харченко Л. Я.,Поспєлова Г. Д. Біорізноманіття диких видів рослин Полтавщини як джерело цінного генетичного матеріалу для селекції 172
Жигайло О. Л., Вольвач О. В., Толмачова А. В., Костюкєвич Т. К. Вплив змін клімату на урожайність соняшника в Північному Степу України: аналіз і прогноз 180
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Середа М. С., Погосян А. А. Медико-біологічна та токсикологічна оцінка використання біопрепаратів у землеробстві 187
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Цьова Ю. А., Безсонова В. О., Лісконог К. М. Дослідження фунгіцидних властивостей мінералізованої пластової води на посівах проса 196
Гловин Н. М., Павлів О. В. Еколого-агрохімічна оцінка придатності ґрунтів сільськогосподарського підприємства для вирощування органічної продукції 203
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Борщ О. О., Борщ О. В. Екстер’єрні особливості первісток Українських чорно- та червоно-рябої молочних порід і їхніх помісей зі швіцькою та монбельярдською породами 210
Кропивка Ю. Г., Бомко В. С., Бабенко С. П. Продуктивність корів і обмін цинку, мангану та кобальту у другі 100 днів лактації у разі використання їх змішанолігандних комплексів 217
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Тітаренко О. В., Похилець К. С., Карасенко А. Ю. Діагностика, лікування та профілактика парвовірусного ентериту собак в умовах клініки «Ветеринарний VIP-сервіс» міста Полтави 226
Михайлютенко С. М., Замазій А. А. Порівняльна ефективність сучасних способів копроовоскопічної діагностики за нематодозів травного каналу гусей 234
Дехнич І. С., Завілій М. Ф., Ракітіна А. І. Діагностична сонографія при абдомінальній хірургії у тварин 241
Духницький В. Б., Деркач І. М., Деркач С. С., Лозовий В. М., Коструб В. В., Лоза Ю. В., Фрицький І. О., Плутенко М. О. Білковий спектр сироватки крові поросят за впливу препаратів Феруму 250
Стародуб Є. С. Терапевтична ефективність сучасних антигельмінтиків за трихостронгільозу гусей 256
Бердник В. П., Ракітіна А. І., Завалій М. Ф. Клінічний стан та показники крові корів, хворих на прихований мастит, до та після застосування розчину полтавського бішофіту 262
Кулинич С. М., Oмельченко Г. О., Aвраменко Н. О., Боднар А. О. Аналіз хірургічної патології в умовах ветеринарної клініки «Асті», місто Київ 269
Локес-Крупка Т. П., Цвіліховський М. І., Канівець Н. С., Каришева Л. П., Бурда Т. Л. Результати інструментальних досліджень стану щитоподібної залози в собак за наявності гіпотиреозу на тлі ожиріння 279
Замазій А. А., Симон В. С., Карпенко Я. С., Богословська А. І. Вміст макроелементів та активність ферментів крові свиноматок різної супоросності 285
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Бурлака О. А., Горбенко О. В., Келемеш А. О. Дослідження надійності елементів гідросистеми зернозбиральних комбайнів 292
Арендаренко В. М., Самойленко Т. В., Іванов О. М. Дослідження руху зернового матеріалу по лоткам гравітаційної установки 302