Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2020

ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Пилипченко А. В., Пісковий М. Б. Особливості селекції нових сортів конопель посівних у ТОВ «Інститут органічного землеробства» 13
Горобець М. В., Міщенко О. В. Вплив бішофіту на онтогенез сортів ячменю ярого 25
Харченко Ю. В., Харченко Л. Я., Куценко О. М., Ляшенко В. В. Селекційна цінність сортового різноманіття кукурудзи колекції Устимівської дослідної станції рослинництва 33
Коренчук Є. В., Дрозда В. Ф., Фокін А. В. Репродуктивні та просторові характеристики популяцій хрущів (Scarabaeidae, Melolonthinae), важливі для оптимізації системи захисту сосни звичайної 44
Ключевич М. М., Столяр С. Г., Гриценко О. Ю., Білоцерківська Л. В. Формування шкідливої біоти в агроценозах жита озимого в Поліссі України 54
Шокало Н. С., Бажан Б. О., Озаров А. С. Формування насіннєвої продуктивності гороху залежно від норми висіву 61
Василишина О. В. Вплив обробки полісахаридними композиціями на антиоксидантні ферменти плодів вишні під час зберігання 67
Ткач О. В. Особливості росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного до і після перезимівлі 74
Дикун О. В., Жеребко В. М., Дикун М. О. Вплив ґрунтових і післясходових гербіцидів на вміст пластидних пігментів та продуктивність фотосинтетичного потенціалу сої 81
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Мороз В. В., Никитюк Ю. А. Вуглецепоглинальна здатність соснових лісових насаджень Чернігівського Полісся 90
Жемела Г. П., Баган А. В., Бараболя О. В., Шакалій С. М., Чайка Т. О. Екологізація випікання пшеничного хліба з використанням хмелевих заквасок і спіруліни 100
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Капшук Н. О. Молочна продуктивність корів четвертої лактації залежно від віку в лактаціях корів-матерів 107
Шостя А. М., Павлова І .В., Чухліб Є. В., Кузьменко Л. М., Кодак Т. С., Березницький В. І., Шаферівський Б. С. Вплив гуматів на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників під час теплового стресу 114
Усенко С. О., Сябро А. С., Поліщук А. А., Мороз О. Г., Бірта Г. О., Ільченко М. О. Новітні біотехнології відтворення свиней в умовах промислового свинарства 121
Гиря В. М., Метлицька О. І., Усачова В. Є. Мироненко О. І., Слинько В. Г. Взаємозв’язок спермопродуктивності та статевої активності кнурів-плідників різних генотипів за генами ACTN1 i FSHβ 130
Войтенко С. Л., Желізняк І. М., Карунна Т. І., Шаферівський Б. С. Найбільш вагомі фактори впливу на формування та реалізацію молочної продуктивності корів 140
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Сорока Н. М. Перебіг трихурозу як паразитозу органів травлення овець 148
Омельяненко О. Є. Обґрунтування застосування дексмедетомідину у ветеринарній практиці у разі хірургічних втручань у дрібних домашніх тварин 154
Євстаф’єва В. О., Личман А. С. Особливості перебігу демодекозу у складі гельмінтозів травного каналу собак 161
Мельничук В. В., Чубаров І. В. Лікувальна ефективність антигельмінтних засобів за стронгілятозів травного каналу кіз 167
Дубова О. А., Карпюк В. В., Дубовий А. А. Моніторинг та прогнозування динамічних змін системи гемостазу під час вагітності собак 173
Рибачук Ж. В., Галатюк О. Є., Демчук Ю. С., Антонюк А. А., Солодка Л. О. Зміна деяких діагностичних показників функціонального стану печінки у собак у разі використання ФПД «Імунобактерин-D» 182
Кулинич С. М., Oмельченко Г. О., Aвраменко Н. O., Зезекало M. A., Мостовий С. O. Аналіз хірургічної патології в умовах кінного клубу «Верхова їзда в Полтаві» 189
Слободян С. О., Гутий Б. В. Стан антиоксидантної системи організму щурів в умовах тривалого кадмієвого і свинцевого навантаження 196
Бердник В. П., Бердник І. Ю., Ушкалов В. О. Історія пошуку методів приготування селективних поживних середовищ для культивування мікоплазм 202
Нагорна Л. В. Епізоотична ситуація щодо гельмінтозів великої рогатої худоби в господарствах Сумської області 216
Юськів І. Д., Мельничук В. В. Спеціальні заходи протигельмінтозного комплексу за наявності ендопаразитозів у гусей (Anser anser domesticus & Anser cygnoides domesticus, Linnaeus, 1758) 222
Голопура С. І., Цвіліховський М. І. Вплив нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл» на вміст окремих білкових фракцій сироватки крові у новонароджених телят 243
Остап’юк А. Ю., Гутий Б. В. Вплив кадмієвого навантаження на імунний статус організму курей-несучок 252
Киричко Б. П., Худолій І. В., Звенігородська Т. В. Лікування каріозно-пульпітних уражень зубів у собак 260
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Самойленко Т. В., Арендаренко В. М., Антонець А. В. Кінематика руху зерна по спіральному пристрою зі змінним кутом спуску 267
Ярошенко П. М, Арендаренко В. М. Узагальнена математична модель руху комбінованого посівного машинно-тракторного агрегату 275