Вісник Полтавської державної аграрної академії №1, 2014

­«ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ» №1, 2014  
ЗМІСТ  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Мельник А. В., Собко М. Г., Дубовик О. О. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах північної частини Лівобережного Лісостепу України 6 ENG
Вітанов О. Д., Солдатенко О. В., Урюпіна Л. М. Енерґетична ефективність вирощування огірка на насіннєві цілі у східному Лісостепу України 10 ENG
Герман М. М., Міщенко О. В. Динаміка накопичення сухої речовини зерна пшениці м’якої озимої 14 ENG
Рожков А. О. Урожайність зерна тритикале ярого та біоенерґетична ефективність його вирощування залежно від застосування різних способів сівби та норм висіву 17 ENG
Іващенко О. Д. , Момот Ю. В. Ідентифікація наркотично діючих речовин у кострі конопляній 22 ENG
Цилюрик О. І., Шапка В. П. Ефективність безполицевого обробітку ґрунту за вирощування ячменю ярого в північному Степу 25 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Пелих В. Г., Чернишов І. В. Вплив параметрів консолідації груп за живою масою та рівномірністю росту на динаміку росту молодняку свиней 30 ENG
Катеринич О. О. Аналіз параметрів формування живої маси в індиків різних генотипів 34 ENG
Яремич Н. В. Вплив віку самок норок різних генотипів скандинавської селекції на показники плодючості 38 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Лук’янова Г. О. Особливості епізоотології аноплоцефалідозів коней в умовах АР Крим 41 ENG
Євстаф’єва В. О., Корчан Л. М., Мордовцева О. М., Корчан М. І. Еймеріоз кіз в умовах особистих підсобних господарств міста Полтава 43 ENG
Спіцина Т. Л., Ракитянський В. М., Сухін В. М. Корекція фізіологічного статусу та відтворювальної функції свиноматок за впливу біологічно активної добавки 47 ENG
Локес П. І., Кравченко С. О., Локес-Крупка Т. П., Грищук А. В. Морфологія печінки та нирок за печінково-ниркового синдрому у собак і котів 50 ENG
Коне М. С., Корчан Л. М., Петренко А. А., Опришко А. Л. Епізоотологічні дані панлейкопенії котів та порівняльна оцінка ефективності схем лікування в ТОВ «Біоцентр», м. Полтава 55 ENG
Локес П. І., Локес-Крупка Т. П. Диференційна діагностика хвороб печінки у свійськихсобак і котів 58 ENG
Горальська І. Ю. Діагностика та лікування гепатопатії у собак за бабезіозу 62 ENG
Щипакин М. В., Прусаков А. В., Вирунен С. В., Скуба В. В., Былинская Д. С. Методика изготовления коррозионных препаратов с применением стоматологических пластмаcc 65 ENG
Костюк І. О. Особливості використання сукцинату як енерґетичного субстрату тканинного дихання за умов накопичення вітаміну Е в печінці курей 68 ENG
ЕКОНОМІКА  
Чеберяко О. В. Вплив грошової реформи 1920-х років на бюджетні відносини в Українській СРР 75 ENG
Самойлік М. С. Економічна модель розвитку сфери поводження з твердими відходами регіону з урахуванням екологічних факторів 82 ENG
Литвин О. Ю. Описово-пропагандистський період у розвитку житлової кооперації 88 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
Сененко Н. Б., Стороженко Д. О., Сененко А. І., Степаненков Г. В., Писаренко П. В. Спосіб очистки питної води від нітрат-іонів 91 ENG
Іванов О. М., Арендаренко В. М. Розрахункова модель гідрообприскувальної установки тунельного типу 96 ENG
Коцюба І. Г. Математичне прогнозування обсягів утворення твердих побутових відходів у місті Житомирі 102 ENG
Скакалина Е. В. Структура логистической компоненты ERP-системы агрохолдинга 106 ENG
Опара Н. М. Інформаційні технології у процесі викладання та вивчення безпеки життєдіяльності у вищій школі 109 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Дмитренко І. С. Структура мезофауни за різних типів ведення землеробства 112 ENG
Авраменко Н. І. Сезонна мінливість біогенних речовин у річці Ворскла 115 ENG
Фесенко О. Г. Характеристика нітратного забруднення поверхневих і підземних вод Полтавського регіону 121 ENG
Щербань Т. В. Репродуктивні якості свиноматок миргородської породи за схрещування з кнурами м’ясного напряму продуктивності 125 ENG
Ляшенко А. О. Морфологічний аналіз сперми бугаїв довготривалого зберігання 130 ENG
Юрченко І. І. Вплив інтраваскулярного лазерного опромінення на показники крові у корів за лікування гнійно-запальних процесів дистального відділу кінцівок 134 ENG
Мірзаєва М. С. Розповсюдження стоматологічних патологій у собак в умовах ветеринарних клінік міста Полтава 138 ENG
ВТРАТИ НАУКИ  
Аранчій В. І., Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В. Усе здолав той птах крилатий… (пам’яті доктора економічних наук, професора Анатолія Трохимовича Опрі) 142  
     
Аннотации 144  
Аnnotations 151  

© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2014