Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2008

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №1, 2008  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Ярошенко П.П., Опара М.М. Енергозбереження та екологічна безпека у процесі обробітку ґрунту 6
Білявський Ю.В. Вусатий Р.О. Багаторічна динаміка використання пестицидів в умовах агроландшафтів лівобережного Лісостепу України 12
Колесников Л.О. Эколого-зоогеографические особенности жужелиц (Coleoptera, Carabidae) агроценозов и естественных биотопов Полтавщины 15
Волох П.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С., Лапа О.М., Макарчук В.В., Макарчук А.В. Інтегрований захист в агроекосистемах від компанії «Сингента» 21
Маренич М.М. Взаємозв’язок основних ознак якості зерна озимої м’якої пшениці та їх зміна в процесі зберігання 26
Гасанова І.І. Заходи підвищення якості зерна озимої пшениці в північному Степу України 29
Шевніков М.Я., Коблай О.О., Велит І.А. Ефективність використання натрієвих ламп високого тиску з добавками цезію для передпосівної підготовки насіння сої 33
Білявська Л.Г. Особливості адаптивної селекції сої 38
Філоненко С.В. Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на продуктивність насінників цукрового буряка та якість гібридного насіння 41
Піщаленко М.А. Аналого-статистичний метод прогнозу появи шкідливої черепашки (Eurygaster integriceps Put.) на території Полтавської області 48
Яновський Ю.П., Магілін А.В. Видовий склад фітофагів та зоофагів, що обмежують їх чисельність у розсадниках яблуні в центральному Лісостепу України 52
Цилюрик О.І. Ефективність сівозмін при різних системах удобрення в північній підзоні Степу України 60
Пащенко Ю.М., Остапенко М.А., Яремко Л.С. Продуктивність кукурудзи за різних строків сівби та густоти рослин в умовах південного Степу України 65
Кравець І.С. Захист промислових насаджень суниці від грунтових шкідників та особливості їх біології й шкідливості в центральному Лісостепу України 69
Сергієнко О.В. Характер успадкування основних господарсько-цінних ознак у гібридів F1 кавуна 74
Ільїнова Є.М. Умови живлення кавуна та його урожайність залежно від доз і способів внесення органічних і мінеральних добрив 77
Шабетя В.В. Використання генофонду Allium в селекції багаторічних цибуль 81
Антонець О.А. Структурні зміни навчальної дисципліни «Кормовиробництво» при викладанні у форматі Болонського процесу 84
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Бирта Г.А., Рыбалко В.П. Влияние показателей микроклимата на продуктивность свиней при откорме 88
Гречка Г.М. Динаміка вирощування розплоду бджолиними сім’ями протягом сезону 92
Шамро М.О., Шамро Л.П., Ємець К.І. Технологічні елементи виробництва маточників із маточним молочком 95
Черняк Н.Г. Виявлення антагоністичної дії штамів молочнокислих бактерій стосовно L. monocytogenes 98
Фотіна Г.А., Березовський А.В. Визначення миючої спроможності дезінфектанта «Бровадез-плюс» 101
Бірта Г.О. Вплив статі свиней на їх м’ясо-сальну продуктивність 103
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Синицин В.А., Капралюк Р.О., Куликова В.В. Розробка імуноферментного аналізу для діагностики вірусного артеріїту та грипу коней 105
Білик Р.І., Іщенко Л.М., Мельничук С.Д., Якубчак О.М., Спиридонов В.Г. Перспективи діагностики лейкозу великої рогатої худоби методом ПЛР із використанням проб молока 109
Черняк С.В., Кулинич С.М. Цитохімічна активність глікогену нейтрофілів у корів, хворих на пододерматити 112
Скрипка М.В. Патолого-анатомічні зміни при хламідіозі поросят віком до одного тижня 115
Литвин В.П., Поліщук В.В., Гомзиков О.М., Грицай М.Ф. Перспективи використання хвойної хлорофіло-каротинової пасти і хвойної мазі «Віта» у ветеринарній практиці 118
Литвин В.П., Поліщук В.В. Порівняльна ефективність вітчизняних пробіотиків при кишкових захворюваннях молодняку тварин 123
Передера Р.В. Вплив препарату з амніотичної рідини на біохімічні зміни крові в постопераційний період 128
Киричко О.Б. Вплив розчину полтавського бішофіту на динаміку комплементарної активності сироватки крові корів 131
Недосєков В.В., Гришок Л.П., Полупан І.М., Іванов М.Ю. Концепція використання вакцинних штамів вірусу сказу 133
Кісера Я.В. Активність окремих ферментів обміну вуглеводів крові у інфікованої вірусом лейкозу великої рогатої худоби 137
Мартинюк О.Г. Підбір оптимальної схеми імунізації для одержання гіперімунної хламідійної сироватки 140
Пащенко О.О. Моніторингові дослідження синантропної, свійської та дикої птиці щодо аденовірусу першого серотипу 143
Пархоменко Л.І., Ховяков Ю.О. Стабілізація та виявлення пташиного метапневмовірусу в польових матеріалах 145
Нестерова Л.Ю., Пащенко О.О., Аль Равашдех М. Біологічні властивості штамів вірусу інфекційного бронхіту курей 149
Полупан І.М. Отримання та характеристика імунобіологічних властивостей штаму вірусу сказу Сайраб 153
Руденко П.А. Пошук перспективних штамів пробіотиків для лікування гнійних ран у котів 156
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Лень О.І. Ефективність технології вирощування ячменю ярого в умовах східного Лісостепу України 159
Диченко О.Ю. Гангур В.В. Урожайність та якість зерна озимої пшениці залежно від норм добрив за беззмінного вирощування 162
Гасанова І.І., Бондаренко А.С., Педаш О.О. Продуктивність та якість зерна різних сортів озимої пшениці по чорному пару 164
Мироненко О.І. Економічна ефективність використання комплексного біологічно активного препарату в раціонах поросят 167
Щербакова Н.С. Визначення якості м'яса птиці, хворої на колібактеріоз та еймеріоз, при лікуванні бісептом 169
Рій О.В. Обмін хондроїтинсульфату та сіалових кислот у патогенезі хламідійного артриту 172
Мельник О.В. Ефективність використання озону в насінництві картоплі 175
Абдурат Нишат Креем. Изменчивость и наследуемость площади подфлагового и флагового листьев, их роль в формировании продуктивности 179
Муковоз В.М. Визначення оптимальної лікувальної дози вакцини „Мікоеквівак” 183
Грубіч П.Ю. Застосування «Набору діагностиків ринопневмонії коней для реакції нейтралізації» у процесі проведення серологічного моніторинґу щодо ринопневмонії коней в Україні 185
Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Залежність виходу м'ясо-сальної продукції та якості свинини від генотипу 187
Піскун В.І. Застосування кормової добавки на основі гумінових сполук при годівлі поросят-сисунів 189
Стегній Т.М. Використання меланіну в раціонах поросят раннього відлучення 192
Ільїна О.В. Індикація вірусу чуми та парвовірусу собак 198
Шкура О.В. Основні якісні показники газонних трав залежно від їх видових та сортових особливостей 202
РЕЦЕНЗІЇ  
Корнус А.О. Рецензія на наукове видання „В.В. Докучаєв і Полтавщина: факти, документи, бібліографія” (укладачі - В.М. Самородов і С.Л. Кигим). 206
ВІДГУКИ  
Андрієнко В. Відгук на книгу Копотуна Івана Афанасійовича “Кібернетика на службі АПК” 207
Ємець О. Кібернетична зірка. 208
ПОДІЇ  
Пістоленко І.О. Наукова конференція з проблем історії науки і техніки 210
ЮВІЛЕЇ  
Опара М.М. Життєве кредо: “Тільки вперед!” 213
Дорогань Л.О., Єгорова О.В. Доктору економічних наук, професору А.Т. Опрі – 70 років 216
   
Аннотации 218
Annotation 223
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2008