Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2007

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №1, 2007  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Тищенко В.Н. Изменчивость признаков и индексов при группировке селекционных линий озимой пшеницы по индексу линейной плотности колоса 5
Білітюк А.П., Писаренко П.В. Вплив норм висіву і мінерального удобрення на ріст і розвиток рослин, урожайність та якість зерна тритикале озимого 11
Балабак А.Ф., Рекун І.М. Удосконалення агрозаходів насіннєвого розмноження хеномелесу в умовах правобережного Лісостепу України 19
Жемела Г.П., Бараболя О.В. Урожайність та якість зерна ярої твердої пшениці в залежності від норм висіву 25
Шевніков М.Я. Конкурентоздатність посівів сої по відношенню до бур'янів 30
Буйдін В.В., Нор В.Ю., Поспєлов С.В., Самородов В.М. Особливості дії екстрактів різних органів ехінацеї пурпурової на ріст колеоптилів ячменю 33
Білявський Ю.В., Вусатий Р.О., Матвєєва О.Ю. Ефективність різних систем хімічного захисту озимої пшениці 40
Притула Н.М., Панченко І.А., Лучной В.В., Касьяненко О.М. Кореляційні зв'язки між кількісними ознаками озимої м'якої і твердої пшениць та їх міжвидових гібридів 43
Крикунова В.Ю., Колєснікова Л.А. Характеристика екологічного стану ґрунтів на вміст важких металів, що піддаються техногенному впливу 51
Павлюк О.О. Оптимізація структури посіву гібридів кукурудзи для зони недостатнього зволоження лівобережного Лісостепу України 57
Малинка Л.В., Лук'янець О.П., Пасюта А.Г. Енерґетична ефективність заміни бобових у бобово-злакових травостоях 61
Бондаренко В.А. Вплив позакореневого підживлення магнієм та мікроелементами на продуктивність дерев яблуні сорту Ґолден Делішес на підщепі М9 в умовах Лісостепу України 64
Шешеня С.К., Рибак Г.М., Буєвич Н.О. Вплив натуральних добавок на вміст вітаміну С у компотах з ягід малини та суниці 66
Хоменко Г.В. Активність азотфіксації і азотфіксуючі мікроорганізми кореневої зони валеріани лікарської 69
Сокирко П.Г., Удовиченко Г.А. Степнянський "Скорпіон" на полях Полтавщини 73
László Nagypál. Alternative fuels from agricultural and industrial waste 75
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Трончук І.С. Екструдати зерна бобових – основний білковий корм для свиней 79
Бабарика І.Г. Вплив зміни окремих технологічних процесів на ефективність вирощування свиней 84
Семенов С.О., Висланько О.О., Марченков Ф.С. Кормові підкислювачі – ефективні препарати для підвищення продуктивності молодняку свиней 87
Гарнаженко Ю.А. Біологічна цінність м'яса курчат бройлерів при згодовуванні їм раціонів, збагачених кормами з відходів переробки мідій 91
Колесник М.Д., Семенов С.О., Баньковська І.Б., Троцький М.Я. Особливості хімічного складу розторопші плямистої 93
Нагаєвич В.М., Гребеник Г.М., Голуб Н.Д. Оцінка свиней за ґенотипом та її використання в селекційній роботі 96
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Кулинич С.М. Нові підходи у лікуванні гнійно-запальних процесів грибкового походження в ділянці пальця у молочних корів 98
Киричко О.Б., Киричко Б.П. Мікробний ценоз гнійних ран у великої рогатої худоби при застосуванні комбінації антибактеріальних і антиоксидантних засобів 100
Харенко А.М., Хомин С.П., Пономаренко В.П., Вощенко І.Б. Показники відтворної здатності свиноматок і причини її втрати в умовах спецгоспу з виробництва свинини 102
Ільніцький М.Г., Ємельяненко О.В. Показники обміну сполучної тканини в післяопераційний період за різних методів оваріоектомії у сук та свинок 106
Панасенко І.Г. Фільтрація білкових кератинових гідролізатів 109
Євстаф'єва В.О. Порівняльна ефективність копроскопічних методів діагностики паразитозів тварин 110
ЕКОНОМІКА  
Томілін О.О. Шляхи поліпшення кредитного забезпечення діяльності підприємства 112
Сосновська О.О., Галич О.А. Ефективність функціонування м'ясопродуктового підкомплексу та напрями його розвитку 117
Котляров Л.Д. Конкурентоспособность субъекта хозяйствования в аграрной сфере 120
Гафіяк А.М., Шамота Ю. Ю. Сутність та значення трудових ресурсів в умовах формування ринкових відносин 124
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Тараненко С.В. Ефективність використання бакових сумішей гербіцидів та мінеральних добрив на посівах озимої пшениці. Повідомлення 1. Оптична густина 126
Барат Ю.М. Вплив строків збирання на урожайність та якість зерна пивоварного ярого ячменю 131
Баган А.В. Оцінка ґенофонду сортів озимої м'якої пшениці для селекції на якість зерна 134
Клименко О.С. Вивчення репелентних властивостей окремих лікарських засобів 137
Глущенко С.Г. Грибкові ураження копитець корів (на базі господарств Полтавської області) 141
Кирюхін С.О. Вплив краплинного зрошення та локального внесення добрив на врожайність та якість плодів огірка 144
Ласло О.О. Проблеми підготовки студентів та методика викладання дисципліни "Екологія" у вищих навчальних закладах аграрного напрямку І-ІІ і ІІІ-VІ рівнів акредитації 147
Колодяжний М.І., Петровський О.М., Долюк І.В. Автоматичний прив'язувач корів 152
Держговський О.О. Вплив гомогенізації на зміни біохімічного складу зерна різних видів 156
Слободян Р.О. Особливості розповсюдження еймеріозу телят у різних зонах України 160
Щербакова Н.С. Степень разрушения антибиотика тилозина в органах и тканях птицы при инактивации его методом проваривания 162
Ніжніченко Н.М. Особливості прооксидантно-антиоксидантного статусу чоловічої репродуктивної системи ссавців 164
Река Л.А., Маланчук А.Я. Комплексне використання спецмедоносів – запорука успішного ведення бджільництва 167
Яцун Т.П. Історія становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи Полтавщини на сторінках газети «Хуторянин» 171
ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ  
Близнюченко А.Г. Некорректное использование статистических методов в генетике и селекции животных 176
Білик Т.М., Кіндер М.В. Методологія цільової підготовки фахівців 184
ОГЛЯДИ  
Драган М.І., Грищенко Р.Є. Урожайність круп'яних культур та аналіз наукової роботи дослідних установ Лісостепу і Полісся 188
ЮВІЛЕЇ  
Глущенко Л.А., Кривуненко В.П. Дослідній станції лікарських рослин Української Академії аґрарних наук – 90 років! 194
Опара М.М. Його лебедина пісня... (до 75-річчя від дня народження Павла Степановича Рубеля) 196
Нагаєвич В.М. Свою справу вершить вічний час... (до 70-річчя від дня народження Миколи Давидовича Березовського) 198
Самородов В.М., Опара М.М. Почесному професору Полтавської державної аґрарної академії Михайлу Васильовичу Кір’яну – 70 років 199
РЕЦЕНЗІЇ  
Кір’ян М.В., Кір’ян В.М., Бідаш Ю.І. Нова сторінка українського Вавиловознавства 202
ПОДІЇ  
Наукою переможемо! 204
Аннотации 205
Annotation 209
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2007