Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1-2, 2017

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1-2, 2017
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Мельник А. В., Бондарчук І. Л., Присяжнюк О. І. Кластерний аналіз урожайності сортів та гібридів ріпаку озимого в різних агрокліматичних зонах України 7 ENG
Кулик М. І. Урожайність веґетативної надземної маси проса прутоподібного залежно від застосування підживлення 13 ENG
Пісковий М. Б., Магда М. А., Пилипченко А. В., Ситник В. П. Вплив технологій вирощування конопель на поживний стан ґрунту 18 ENG
Гарбар Л. А., Горбатюк Е. М. Особливості формування продуктивності посівів соняшнику 24 ENG
Гутянський Р. А., Панкова О. В., Фесенко А. М., Безпалько В. В. Грамініциди в посівах нуту 27 ENG
Кнап Н. В., Гарбар Л. А. Урожайність картоплі залежно від норм висаджування та маси садивного матеріалу 30 ENG
Колесников Л. О., Васильев А. А. Стеблевой мотылек (Ostrinia nubilalis Hbn.) и его вредоносность на промышленных посевах современных гибридов кукурузы 34 ENG
Маренич М. М., Юрченко С. О. Вплив допосівної обробки насіння біологічно активними речовинами на ріст і розвиток рослин пшениці озимої на початкових стадіях 38 ENG
Новицька Н. В., Джемесюк О. В. Формування урожайності сої під впливом інокуляції та підживлення 43 ENG
Тригуб О. В., Ляшенко В. В. Джерела господарських та селекційно-цінних ознак для селекції гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) 48 ENG
Тогачинська О. В., Тимощук Т. М. Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту 56 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Суханова С. Ф., Азаубаева Г. С. Продуктивность гусей родительского стада при использовании кормовой добавки «Ветосел Е форте» 63 ENG
Вишневський Л. В. Автоматизована інформаційна система в тваринництві як основа селекційного процесу з породами 70 ENG
Гавриленко О. С., Хоміцька О. А., Загорулько О. В. Експертні дослідження м'яса та м'ясних продуктів 74 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Писаренко П. В., Самойлік М. С. Мультифункціональне моделювання регіональної системи управління твердими відходами з урахуванням синергічного ефекту 78 ENG
Самойлік М. С., Молчанова А. В. Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на навколишнє середовище. Фільтрат 88 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Бердник В. П., Бублик О. О., Марченко Т. М., Щербак В. І., Трирог О. Г. Фізіологічні показники курчат-бройлерів після внутрішнього застосування мінерального комплексу Mg++ в умовах господарства 92 ENG
Євстаф’єва В. О., Клименко О. С., Мельничук В. В., Натягла І. В. Щодо питання якості та безпечності молока на території Полтавської області 96 ENG
Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В., Манойло Ю. Б. Ефективність застосування ферментно-пробіотичних засобів за дегельмінтизації свиней 100 ENG
Євстаф’єва В. О., Кручиненко О. В., Клименко О. С., Мельничук В. В. Юридичні аспекти щодо адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу з питань жорстокого поводження з тваринами 104 ENG
Моргун О. А., Сорока Н. М. Гістологічні зміни у печінці бичкових риб, заражених личинками нематоди Eustrongylides exisus 108 ENG
Ковпак В. В., Ковпак О. С. Порівняльна характеристика фенотипових змін культур клітин жирової тканини та кісткового мозку в процесі культивування 113 ENG
Коне М. С., Забіяка О. О. Ефективність лікування та профілактики інфекційного ринотрахеїту котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» (Полтава) 120 ENG
Коне М. С., Романова А. Л. Ефективність лікування та профілактики парвовірусного ентериту собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» (Полтава) 123 ENG
Передера С. Б., Колотій М. В., Передера Ж. О., Щербакова Н. С. Моніторинг некробактеріозу великої рогатої худоби в агрофірмі «Маяк» Котелевського району Полтавської області 126 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Арендаренко В. М., Іванов О. М. Гвинтова шліфувально-полірувальна машина для поверхневої обробки зерна бобових культур 129 ENG
Бурлака О. А., Яхін С. В. Теоретичні аспекти процесу відцентрового розвантаження зерна в елеваторі зернозбирального комбайну 133 ENG
Левчук В. І., Лихвенко С. П. Дослідження навантаженості та експлуатаційних режимів трансмісії трактора класу 14 КН із системою міжколісного автоблокування 138 ENG
Прасолов Є. Я., Бєловол С. А., Бєловол Ю. Ю., Мацаков А. В. Удосконалення вертикально-фрезерного адаптера для смугового обробітку ґрунту 143 ENG
Петровський О. М., Кузнецова Т. Ю., Курись Ю. О. Теоретичне моделювання фізичних процесів іонізації середовища 151 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Довгаль Г. П. Оцінка залежності урожайності озимої пшениці від впливу метеорологічних факторів в умовах зони Лісостепу 157 ENG
Іванова К. О. Фенологія і особливості поширення шкідників сорго в Лісостепу України 161 ENG
Лотиш І. І. Формування площі листкової поверхні посівів сої залежно від сорту, способу сівби та норми висіву в умовах недостатнього зволоження Лісостепу 167 ENG
Єресько В. І. Вплив капілярій на гематологічні показники інвазованих гусей 172 ENG
Заїка О. А. Вплив меланіну на продуктивність молодняку свиней при відлученні 175 ENG
Поліщук В. А. Формування результативної інноваційної системи як шлях підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств 177 ENG
РЕЦЕНЗІЇ
Власенко Ірина, Федорова Марина. Книга, виплекана життям 180  
ВТРАТИ НАУКИ
Тендитник В. С. Жизнь, достойная подвига, благодарной памяти и подражания (памяти С. В. Аранчия) 182  
Тендитник В. С. Неугомонная энергия большой души патриота своей страны (памяти Н. А. Добровольского) 185  
     
Аннотации 188  
Аnnotations 196  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2017