Вісник Полтавської державної аграрної академії №4 (79), 2015

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ, №4, 2015
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Попов С. І., Цехмейструк М. Г., Манько К. М., Усов О. С. Використання основних елементів живлення сучасними сортами пшениці твердої ярої залежно від попередника і фону живлення 6 ENG
Маслиёв С. В. Влияние биопрепаратов на рост, развитие и урожайность сахарной кукурузы 10 ENG
Шевніков М. Я., Лотиш І. І., Галич О. П. Особливості розвитку сої залежно від строків сівби в умовах Лівобережного Лісостепу України 14 ENG
Боголюбов В. М. Система принципів сталого розвитку як теоретична основа підготовки майбутніх екологів 18 ENG
Танчик С. П., Мигловець О. П. Оптимізація контролю забур’яненості посівів сої за різних систем землеробства у Правобережному Лісостепу України 22 ENG
Полторецький С. П., Полторецька Н. М. Оцінка залежності врожайності і показників якості насіння проса залежно від строку та способу сівби 29 ENG
Баган А. В. Формування продуктивності та якості зерна гібридів кукурудзи залежно від попередника 32 ENG
Барат Ю. М. Урожайність пшениці озимої залежно від вмісту елементів живлення в ґрунті 36 ENG
Фесенко О. Г., Коваль В. В., Кучерявий С. О. Екологічний стан водних об’єктів Полтавської області 40 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Ломако Д. В. Технологія інкубації гусячих яєць в умовах Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторно-птахівничого підприємства 44 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Колич Н. Б., Скрипка М. В. До особливостей лімфатичного русла травної трубки дрібної рогатої худоби 47 ENG
Локес П. І., Кравченко С. О. Ультрасонографія селезінки у собак 51 ENG
Киричко Б. П., Звенігородська Т. В., Семіренко В. В. Клінічна та рентгенологічна характеристика запально-гнійних процесів дистального відділу кінцівок у свиней 55 ENG
Юськів І. Д., Мельничук В. В. Ефективність використання різних тест-культур яєць гельмінтів щодо встановлення дезінвазійних властивостей хімічних засобів 58 ENG
Щербакова Н. С., Передера Ж. О., Передера С. Б. Визначення якості курячих яєць виробництва ПАТ «Полтавська птахофабрика» 61 ENG
Гавриленко О. С., Хоміцька О. А., Загорулько О. В. Визначення мікробіологічних ризиків під час дослідження м'яса свиней, уражених саркоцистозом 64 ENG
Канівець Н. С. Поширення виразкового глоситу у великої рогатої худоби в окремих господарствах Полтавського району 68 ENG
Маслак Ю. В., Собакар А. В. Застосування білково-вітамінних кормових добавок дрібним тваринам 70 ENG
Грушанська Н. Г. Визначення клінічних показників у корів з використанням інформаційних технологій 73 ENG
Гавриленко О. С. Обґрунтування доцільності специфічної профілактики інфекційного бронхіту курей 76 ENG
ЕКОНОМІКА
Компанієць В. О., Солодушко М. М., Кулик А. О. Економічна ефективність вирощування сучасних сортів пшениці озимої в умовах Північного Степу України 81 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Лєві Л. І. Моделювання залежностей «багатовимірний вхід–вихід» для автоматизації процесів керування в умовах невизначеності 86 ENG
Іванов О. М., Арендаренко В. М., Тшеджо Уако Гі Патріс. Визначення холодопродуктивності термоелектричного модуля Пельт'є на основі багатофакторного експерименту 91 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Гончаров С. Л. Розподілення метацеркаріїв Paracoenogonimusovatus (Trematoda, Cyathocotylidae) у м’язовій тканині прісноводних риб 95 ENG
Орлов О. В. Мінімізація кредитних ризиків у діяльності сільських кредитних спілок із використанням систем скорингу 99 ENG
Величко Є. І. Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах 103 ENG
     
Аннотации 109  
Аnnotations 114  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2015