Вебінар для студентів інженерно-технологічного факультету по неформальній та інформальній освіті

Усі охочі мають змогу здобути неформальну та інформальну освіту, а отримані при цьому результати навчання можуть бути перезараховані під час навчання в Університеті. Саме під таким гаслом відбулася 13 березня 2024 року онлайн-зустріч здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра спеціальностей 192 Будівництво та цивільна інженерія освітніх рівнів і 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) із методисткою відділу моніторингу та забезпечення якості освіти ПДАУ Наталією МАКСИМЕНКО. У зустрічі також взяли участь гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, завідувач кафедри будівництва та професійної освіти Сергій ЯХІН, гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Володимир ШУЛЬГІН, голова ради з якості вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія Володимир МУРАВЛЬОВ, гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Анатолій АНТОНЕЦЬ, голова ради з якості вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Юлія ОВСІЄНКО, а також викладачі випускової кафедри.

Студенти мали нагоду уточнити особливості неформальної та інформальної освіти.

Окремо доповідачка зупинилася на видах неформальної та інформальної освіти, схемі та процедурі визнавання її результатів.

Щодо нормативної бази, то слід зауважити, що вся термінологія, поетапність і специфіка алгоритму проходження й визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти Університету в порядку, визначеному законодавчими документами, такими як Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти», Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Методичні рекомендації для експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми.

Було деталізовано окремі складові Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті здобувачами вищої освіти Полтавського державного аграрного університету, що регламентують процедуру невизнання і неперезарахування результатів, здобутих у неформальній освіті.

Зазначено порядок подання документів для студентів з особливими освітніми потребами.

Пізнавальними для всіх учасників вебінару стали практичні поради щодо вибору онлайн-курсів, що допоможуть здобути нові знання, таких як Prometheus, Coursera, ВУМ online, EdEra, Українська академія лідерства, Інша Освіта, Благодійний фонд «ПроОсвіта», AgriAcademy. Пані Наталія рекомендувала звернути увагу на обов’язкові складові документів, що підтверджують опанування змісту неформальної та інформальної освіти.

Матеріали зустрічі не тільки викликали інтерес у присутніх, а й мотивували до саморозвитку й самоосвіти як студентів, так і викладачів Універистету.