Участь викладачів кафедри будівництва та професійної освіти і магістрантів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) у IV Міжнародній науково-практичній конференції "Ресурсно-орієнтоване навчання в 3d: доступність, діалог, динаміка"

Магістранти спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) спільно з викладачами кафедри будівництва та професійної освіти 22–23 лютого 2024 року взяли участь роботі у IV Міжнародної науково-практичної конференції "Ресурсно-орієнтоване навчання в 3D: доступність, діалог, динаміка".

Організаторами конференції були: ВСП «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету», Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтавський державний медичний університет, Полтавський університет економіки і торгівлі, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, EDCI College of Education (США), University of Louisiana at Lafayette (США), Аріельський університет (Ізраїль), Університет Яна Євангелісти Пуркинє (Чехія), Школа іноземних мов та літератури Університету Ланьчжоу (Китай). Її цілями було обговорення проблем і розроблення пропозицій щодо виконання теоретичних і практичних завдань у галузях освіти, педагогічних наук, інноваційних педагогічних технологій, технологій створення електронних засобів навчання, а також визначення перспектив розвитку наукових досліджень і підготовки фахівців і наукових кадрів.

Учасниками заходу були вчені, викладачі закладів освіти, докторанти, аспіранти, магістранти, а також фахівці, які займаються проблемами організації сучасного освітнього процесу в галузях вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), шкільної освіти, освітнього менеджменту, розробленням авторських методик і засобів навчання.

Тематика конференції зацікавила її учасників і доповідачів. З огляду на актуальність і своєчасність обговорених питань вони потребують подальшого  вивчення і презентування на наступних конференціях..