Участь гаранта освітньо-наукової програми спеціальності 133 Галузеве машинобудування та аспірантів кафедри галузевого машинобудування ПДАУ у Міжнародному вебінарі

17 червня 2022 року відбувся Міжнародний вебінар «Техніко-технологічне забезпечення обробітку ґрунту та сівби сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату» на базі ННЦ «ІМЕСГ», в якому взяли участь гарант освітньо-наукової програми третього освітнього наукового рівня вищої освіти ступеня доктора філософії «Машини і засоби сільськогосподарського виробництва» спеціальності 133 Галузеве машинобудування доктор технічних наук, доцент, професор кафедри галузевого машинобудування ПДАУ Ветохін В. І. та здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії 2-го року навчання Рижкова Т. Ю. і Негребецький І. С.

            
На засіданні Міжнародного вебінару були розглянуті актуальні питання, що стосувалися різноманітних аспектів техніко-технологічних рішень із обробітку ґрунту та сівби сільськогосподарських культур, ґрунтоохоронних технологій обробітку ґрунту, тенденцій розвитку систем обробітку ґрунту та сівби, особливостей реалізації ресурсозбереження на різних етапах обробітку ґрунту та сівби, систем ґрунтозахисного та ризикового землеробства тощо. Ці питання розглядалися з огляду на сучасні кліматичні зміни в Україні та світі.

               
На Міжнародному вебінарі, що проходив онлайн, були представлені 25 доповідей провідних науковців, практиків із багатьох областей України та закордону. Серед запрошених були також іноземні науковці та практики, які виступили зі своїми науковими доробками: Arlindo Almeida, PhD, Agriculture Mechanization School of Agriculture Polytechnic Institute of Bragança, Portugal; Simone Pascuzzi, Associate Professor, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università di Bari, Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali (Di.S.A.A.T.); Semjons Ivanovs, Dr. sc. ing., Ulbrokas zinātnes centrs, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Всі доповіді містили ґрунтовні науково-практичні аспекти та вирізнялися своїми різнобічними поглядами на проблематику кліматичних змін у світі. Професор кафедри галузевого машинобудування, доктор технічних наук Ветохін В. І. представив доповідь «Системні аспекти обробітку ґрунту з накопиченням вологи в умовах зміни клімату», що тісно перекликалася з темою вебінару та тематикою наукових досліджень аспірантів кафедри галузевого машинобудування.
Участь у такому Міжнародному вебінарі сприяє плідним науковим пошукам і вдосконаленню підготовки фахівців ступеня доктора філософії кафедри галузевого машинобудування за освітньо-науковою програмою Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. За підсумками роботи всі учасники вебінару отримали сертифікати та можливість публікації у наукових виданнях ННЦ «ІМЕСГ».