Участь доктора технічних наук, професора кафедри механічної та електричної інженерії ПДАУ та аспірантів кафедри у роботі ХХІІ Міжнародної наукової конференції

23 вересня 2022 року відбулося засідання ХХІІ Міжнародної наукової конференції «Науково-технічні засади розроблення, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій», організованої УкрНДІПВТ імені Леоніда Погорілого.

У програмі конференції були представлені три напрями:
1. Сільськогосподарська техніка і обладнання: прогнозування, конструювання, випробування (заявлено 24 доповіді).
2. Новітні технології в АПК: дослідження та управління (заявлено 10 доповідей).
3. Енергозбереження та альтернативна енергетика в АПК (заявлено 6 доповідей).

 

У роботі конференції взяли участь представники різних закордонних і вітчизняних науково-дослідних установ і навчальних закладів, зокрема від нашого Університету: гарант освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 2020, 2021 рр. доктор технічних наук, доцент, професор кафедри механічної та електричної інженерії Ветохін В. І. та аспіранти цієї кафедри Рижкова Т. Ю. і Негребецький І. С. У рамках конференції була підготовлена наукова доповідь  «Стосовно аналізу сил, які діють у системі голка-ґрунт під час роботи інжекційного ротаційного голчастого знаряддя» (Ветохін В. І., Рижкова Т. Ю.). Програма конференції.

Загалом доповіді учасників конференції були ґрунтовні та цікаві. За результатами її роботи був виданий та опублікований на сайті УкрНДІПВТ імені Леоніда Погорілого збірник матеріалів конференції, в якому представлені наукові тези досліджень. Збірник матеріалів конференції.