Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Враховуючи те, що складу АПК входять три взаємопов'язаних сфери:

 1. сільське господарство, яке формує сировинну базу АПК;
 2. галузі, що виробляють засоби виробництва та обслуговування АПК;
 3. галузі зі збереження, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції;

а до другої сфери відносяться наряду з сільськогосподарським машинобудуванням, хімічною, комбікормовою та мікробіологічною промисловістю і сільськогосподарське будівництво пропонується відкриття нової ОПП «Сільськогосподарське будівництво».

Маючи в нашому в нашому університеті акредитовану за спеціальністю «Галузеве машинобудування», ОПП «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» буде логічно продовжувати відкривати спеціальності (спеціалізації), які б забезпечували підготовку фахівців для галузей, що виробляють засоби виробництва та обслуговування АПК.

Галузь знань – 19 Архітектура та будівництво.

Спеціальність – 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Гарант – д.т.н., проф. Горик О.В., кафедра загальнотехнічних дисциплін.

Орієнтація – освітньо-професійна з практико-орієнтованим навчанням (прикладна орієнтація). Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з будівництва та цивільної інженерії

Основний фокус освітньо- професійної програми – загальна освіта в галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво» спеціальності «Будівництво і цивільна інженерія». Акцент на поглибленій спеціальній підготовці в сфері  сільськогосподарського будівництва.

Особливості – тісна співпраця з будівельними компаніями, проєктними інститутами та організаціями різних форм власності регіону, що дозволить опанувати процеси проектування, експлуатації та будівництва об’єктів агропромислового комплексу, зокрема шляхом:

 • проходження виробничої практики на базі будівельних компаній;
 • реального курсового проектування;
 • написання наукових робіт, тез, статей;
 • презентації проведених досліджень та впровадження конструкторських пропозицій у будівництво.

Подальше навчання – можливість навчатися за програмами третього циклу; можливість отримати необхідну кваліфікацію для викладання у ВНЗ

Придатність до працевлаштування (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

3112 – Технік-будівельник;

 • Доглядач будови;
 • Кошторисник;
 • Технік з архітектурного проектування;
 • Технік санітарно-технічних систем
 • Технік-доглядач;
 • Технік-лаборант;
 • Технік-проектувальник;

3118 – Креслярі:

 • Технік-конструктор;
 • Кресляр-конструктор;

3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки:

 • Інструктор з експлуатаційних, виробничо- технічних та організаційних питань;
 • Технік з нормування праці

Територіально найближчі навчальні заклади, які можуть стати резервом для набору абітурієнтів:

 • Хорольський агропромисловий коледж;
 • Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва;
 • Охтирській коледж СНАУ;
 • Харківський автомобільно-дорожній технікум;
 • Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну;
 • Придніпровський державний металургійний коледж.

Матеріально-технічна база – лабораторії та аудиторії інженерно-технологічного факультету та інших кафедр університету. Бази практик будівельних організацій м. Полтави.

Кадровий потенціал (група забезпечення) – науково-педагогічні працівники інженерно-технологічного факультету.