Рішення вченої ради від 30 травня 2022 року, протокол № 17

з/п
Питання порядку денного засідання вченої ради університету,
протокол № 17 від 30 травня 2022 року
Рішення вченої ради університету
Наказ ректора університету (№, дата)
1.
Про затвердження Правил прийому на навчання до Відокремлених структурних підрозділів Полтавського державного аграрного університету в 2022 році.
 
Доповідає – Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії.
№ 132 від
30 травня 2022 року
2.
Про відрахування Погосяна Артема Акобовича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) освітньо-наукової програми Агрономія зі спеціальності 201 Агрономія кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля у зв’язку із невиконанням індивідуального плану наукової роботи без поважних причин. Науковий керівник – Писаренко Павло Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавського державного аграрного університету.
 
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 430-ст від
01 червня 2022 року