Рішення Вченої ради академії за 2016-2017 навчальний рік. (Архів)