Професійний розвиток викладачів кафедри маркетингу: європейський досвід викладання та навчання

Одним із пріоритетних напрямів розвитку ЗВО є розширення міжнародного співробітництва з провідними закладами освіти Європи і світу. Для підвищення науково-методичного рівня науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу проходять стажування для вивчення досвіду кращих ВНЗ Європи. Воно спрямоване на удосконалення професійних компетенцій й педагогічної майстерності, що в свою чергу сприяє покращенню якості навчальної, методичної, організаційної та виховної діяльності й підвищенню конкурентоспроможності академії.
З метою професійного розвитку, удосуконалення особистісних якостей для виконання професійних завдань професор кафедри маркетингу д.е.н. Писаренко В.В.. пройшов дистанційне науково-педагогічне стажування «Розробка клієнтоорієнтованої маркетингової стратегіі» 4-31 травня 2020 року у м. Познань, Польща. Організатором науково-педагогічного стажування є Природничий університет (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Програма стажування включала в себе навчальне навантаження обсягом 100 годин.
Програма стажування включала: ознайомлення з історією розвитку університету через офіційний інформаційний портал; зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, а також навчально-методичними матеріалами; підготовку тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою. За результатами заочного стажування Писаренко В.В підготував презентацію наукового проекту «Формування інтегрованого маркетингового плану»., отримав сертифікат, що підтверджує успішне завершення стажування.

Набуті під час стажування знання та вміння будуть застосовані у педагогічній практиці під час створення навчально-методичних матеріалів для вивчення дисципліни «Стратегічний маркетинг» при підготовці здобувачів освітнього ступеню «магістр», керівництві магістерськими дипломними роботами.