Подарунок від Приліпка Сергія Михайловича

Дякуємо Сергію Приліпку, в.о. завідувача кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктору наук з державного управління, доценту, за поповнення фонду книгозбірні ПДАУ монографією "Розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: теорія та практика", 2019 року видання.

У цій монографії досліджено теоретико-методологічні та практичні засади розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій; проаналізовано закордонний і вітчизняний досвід сучасного стану обслуговуючої кооперації; запропоновано концептуальні засади публічного управління сталим розвитком сільських територій; обґрунтовано комплексний механізм функціонування системи обслуговуючої кооперації сільських територій в Україні.

Це унікальне видання розраховано на науково-педагогічних працівників, науковців, слухачів і здобувачів освітньої та наукової галузей з публічного управління та адміністрування, економіки, сільського господарства, фахівців-практиків органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, громадського сектору та бізнесу, усіх, хто зацікавлений у дослідженнях з питань публічного управління розвитком обслуговуючої кооперації сільських територій України.

Дякуємо Кафедрі публічного управління та адміністрування ПДАУ та її завідувачці Тамарі Миколаївні Лозинській, доктору наук з державного управління, професору, за переданий подарунок. Сподіваємося, що ваша плідне партнерство з НУБіП України триватиме й надалі.

Слідкуйте за оновленням нашого каталогу за покликанням: http://library-service.com.ua:8080/popdaa/ та приходьте до нашої бібліотеки, щоб ознайомитися з цією цікавою монографією!