Підсумки проведення виробничо-заводської практики 2020-2021 н.р.

Виробничо-заводська практика студентів 2 курсу ОПП Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва ступеня вищої освіти Бакалавр спеціальності 208 Агроінженерія денної форми навчання (набір 2019р.) проходила відповідно до графіку навчального процесу в період з 18 січня до 05 лютого 2021 року.
14 січня 2021 року проведено інструктаж перед проходженням виробничо-заводської практики.

  

  

Базами практики є провідні підприємства галузі, з якими укладено відповідні договори:

  1. ТОВ «Комбікормовий завод «Світоч», смт. Оржиця, Полтавська обл.;
  2. ТОВ Науково-виробниче підприємство «Компресор», м. Полтава;
  3. ТОВ «Кононівський елеватор», м. Полтава;
  4. ТОВ «ТД «Полтавський автоагрегатний завод», м. Полтава;
  5. ТОВ «Олександрійський цукровий завод», смт Приютівка, Кіровоградська обл.

  

  

 Метою виробничо-заводської практики є закріплення та розширення теоретичних знань і практичних навичок щодо технологічних процесів аграрного виробництва; ознайомлення з можливостями сучасного сільськогосподарського машинобудування, з перспективами розвитку технологічних методів обробки деталей та виготовлення продукції.

  

  

 Проходження виробничо-заводської практики сприяє формуванню фахових компетентностей:

  • здатність проєктувати механізовані технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, використовуючи основи природничих наук;
  • здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини; матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови та теорії сільськогосподарської техніки;
  • здатність вибирати і використовувати механізовані технології, в тому числі в системі точного землеробства;
  • проєктувати та управляти технологічними процесами й системами виробництва, первинної обробки, зберігання, транспортування та забезпечення якості сільськогосподарської продукції відповідно до конкретних умов аграрного виробництва.

  

За результатами проходження практики здобувачі представляли до захисту щоденник практики, звіт з практики та мультимедійні презентації.

  

Проходження виробничої практики для здобувача вищої освіти – надзвичайно важлива складова освітнього процесу; захист звіту про її проходження – можливість поділитися новим досвідом, набутими фаховими компетентностями, враженнями від спілкування з фахівцями-практиками та опанувати soft skills.

Про це і не тільки спілкувалися викладачі кафедри технологій та засобів механізації аграрного виробництва 16-17.02.2021 р. з майбутніми агроінженерами під час публічного захисту звітів.

Бажаємо успіхів, творчої наснаги та нових звершень здобувачам освіти у навчанні!

Кафедра ТЗМАВ