Інструктаж перед проходженням виробничо-заводської практики 2021 р.

14 січня 2021 року проведено інструктаж перед проходженням виробничо-заводської практики для студентів 2 курсу освітньо-професійної програми Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва ступеня вищої освіти Бакалавр спеціальності 208 Агроінженерія денної форми здобуття освіти (набір 2019 р.).

Відповідно до графіку навчального процесу студенти проходять практику з 18 січня до 05 лютого 2021 року.

Метою виробничо-заводської практики є закріплення та розширення теоретичних знань і практичних навичок щодо технологічних процесів; ознайомлення з можливостями сучасного машинобудування, з перспективами розвитку технологічних методів обробки деталей та виготовлення продукції.

Базами практики є провідні підприємства м. Полтави та Полтавської області, а саме ТОВ «Торговий дім «Полтавський автоагрегатний завод», ТОВ Науково-виробниче підприємство «Компресор», ТОВ «Комбікормовий завод «Світоч».

Інструктаж проведено у вигляді відео-конференції в Google Meet в ході якої здобувачам вищої освіти надали інформацію стосовно проходження практики, оформлення звітної документації, процедури проведення підсумків та оцінювання результатів практики.

Виступили завідувач кафедри технології та засобів механізації аграрного виробництва Олександр Горбенко, гарант освітньо-професійної програми Антон Келемеш, координатор з практики Олена Іванкова, доцент кафедри Олександр Канівець.

Кафедра ТЗМАВ