Неформальна освіта для науково-педагогічних працівників

Неформальна освіта для науково-педагогічних працівників

2022 рік для кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної почався надзвичайно продуктивно, доказом цього є здобуті знання, компетентності та отримані сертифікати викладачів на різних онлайн-платформах, їхня участь у різноманітних міжнародних конференціях, зокрема Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток сільського господарства – основапродовольчої безпеки України».
Також на платформі онлайн-курсів Prometheus у межах програми «Інформаційна безпека» та «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» викладачі дізналися про теоретичні аспекти академічної доброчесності та про чинники, що безпосередньо впливають на культуру академічної доброчесності здобувачів вищої освіти,навчилися, як саме потрібно застосовувати здобуті знання на практиці — у процесі викладання, наукового керівництва тощо.
Ця програма є актуальною, оскільки спрямована на формування особистих навичок здійснення освітньо-наукової діяльності із застосуванням принципів академічної доброчесності, етики академічних взаємовідносин, активної позиції щодо участі у формуванні системи забезпечення якості та протидії проявам академічної недоброчесності.