Наукові школи

Положення про наукову школу Полтавського державного аграрного університетуї (нова редакція), введеного в дію наказом ректора №251 від 01 вересня 2021 року

Наказ ректора академіі №72 від 05 квітня 2017 року "Про перереєстрацію наукових шкіл Полтавської державної аграрної академії"

Наказ ректора академіі №11 від 06 лютого 2019 року "Про реєстрацію наукової школи Полтавської державної аграрної академії"

 

 

Наукова школа

Науковий напрям діяльності

АРАНЧІЙ

ВАЛЕНТИНИ ІВАНІВНИ –

кандидата економічних наук, професора,
академіка Академії наук вищої освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України

Тема «Фінансово-кредитне та інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку аграрного виробництва та суб’єктів господарювання галузі»

 

Спеціальності:

051 Економіка

073 Менеджмент

ПИСАРЕНКА

ВІКТОРА МИКИТОВИЧА 

доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, члена Української екологічної академії наук

Тема «Органічне землеробство та екологічні методи захисту рослин»

 

Спеціальності:

03.00.16 – екологія 

16.00.10 – ентомологія

201 Агрономія

ПИСАРЕНКА

ПАВЛА ВІКТОРОВИЧА 

доктора сільськогосподарських наук, професора, дійсного члена (академіка) інженерної Академії України, Віце-президента Всеукраїнського громадського об’єднання «Асоціація агроекологів України»

Тема «Формування екологічно стабільних територій»

 

Спеціальності:

06.01.01 – загальне землеробство

03.00.16 – екологія

201 Агрономія

ЖЕМЕЛИ

ГРИГОРІЯ ПИМОНОВИЧА –

доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Академії наук «Вища школа» України

Тема «Удосконалення прийомів якості зерна»

 

Спеціальності:

06.01.09 – рослинництво

201 Агрономія

ТИЩЕНКА

ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА –

доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України

Тема «Селекція зернових культур»

 

Спеціальності:

06.01.05 – селекція і насінництво

201 Агрономія

МАКАРЕНКА

ПЕТРА МИКОЛАЙОВИЧА –

доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України, заслуженого працівника освіти і науки України

Тема «Обґрунтування і розробка концептуальних засад ринкової моделі аграрної економіки, її організаційно-правових форм та механізмів регулювання»

 

Спеціальності:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

051 Економіка

ПИСАРЕНКА

ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА 

доктора  економічних наук, професора

Тема «Аграрний маркетинг»

 

Спеціальності:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

051 Економіка

075 Маркетинг

МАРКІНОЇ

ІРИНИ АНАТОЛІЇВНИ

доктора економічних наук, професора, дійсного члена (академіка) Міжнародної академії кооперації, дійсного члена Академії економічних наук України,
академіка Національної академії наук вищої освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України

Тема «Методологія та практика сучасного менеджменту»

 

Спеціальності:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

073 Менеджмент

ЛОЗИНСЬКОЇ

ТАМАРИ МИКОЛАЇВНИ –

доктора наук з держаного управління, професора

Тема «Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу»

 

Спеціальність:

25.00.02 – механізм державного управління

ПЛАКСІЄНКА

ВАЛЕРІЯ ЯКОВИЧА –

доктора економічних наук, професора,
академіка Української Академії економічної кібернетики

Тема «Проблеми організації та обліку використання виробничих ресурсів в агропромислових формуваннях різних форм власності при визначенні стратегії національної продовольчої безпеки України»

 

Спеціальності:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

051 Економіка

073 Менеджмент

071 Облік і оподаткування

БЕРДНИКА

ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА –

доктора ветеринарних наук, професора, відмінника аграрної освіти і науки України

Тема «Вивчення властивостей розчину полтавського бішофіту (РПБ), як препарату для застосування у ветеринарній медицині, тваринництві і птахівництві»

 

Спеціальності:

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

211 Ветеринарна медицина

ГОРИКА

ОЛЕКСІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА –

доктора технічних наук, професора, Заслуженого працівника народної освіти України, члена Академії будівництва України та Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем

Тема «Створення новітніх композитних матеріалів на основі розробки некласичних моделей їх розрахунку для засобів механізації агропромислового комплексу»

 

Спеціальності:

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

113 Прикладна  математика

ДУДНІКОВА

АНАТОЛІЯ АНДРІЙОВИЧА –

кандидата технічних наук, професора, члена Національної редакційної колегії Всеукраїнського науково-технічного журналу «Вібрації в техніці та технологіях»

Тема «Підвищення довговічності й надійності сільськогосподарської техніки, відновлення деталей вібраційним методом»

 

Спеціальності:

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

133 Галузеве машинобудування

СУКМАНОВА

ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА –

доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (IAELPS)

Тема «Інноваційні техніка та технології харчових виробництв»

 

Спеціальності:

05.18.12 – процеси і обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

05.18.16 – технологія харчової продукції

181 Харчові технології

133 Галузеве машинобудування