Науковці кафедри загальнотехнічних дисциплін ПДАА взяли участь у роботі жюрі секції математики конкурсу МАН у м. Полтава

Науковці Полтавської державної аграрної академії 06 лютого 2019 року взяли участь у роботі жюрі І (міського) етапу конкурсу науково-дослідницьких робіт учасників Полтавського територіального відділення МАН України Полтавського міського товариства учнів «Мала академія наук».

Об’єднане засідання підсекцій "Математичне моделювання" і "Прикладна математика", секції математики, відділення математики проходило під головуванням професора кафедри загальнотехнічних дисциплін ПДАА Леоніда Олексійовича Флегантова. Доцент Юлія Іванівна Овсієнко працювала у складі жюрі підсекції «Математика».

Жюрі конкурсу складалося з науковців із різних закладів вищої освіти м. Полтави. Члени жюрі оцінювали захист науково-дослідницьких робіт учасників конкурсу за кількома критеріями, з максимальною кількістю балів: аргументованість вибору теми і методів дослідження (13); ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу (9); чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу (9); кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) (5); культура мовлення, вільне володіння матеріалом (11). У загальному підсумку враховувалися результати контрольної роботи з математики, написаної учасниками конкурсу попередньо (33 бали).

У підсекції "Математичне моделювання" було представлено 12 учнівських науково-дослідницьких робіт, у підсекції "Прикладна математика" - 10 робіт, з яких 3 були перекваліфіковані до захисту у підсекції "Математика".

За результатами роботи підсекцій "Математичне моделювання" і "Прикладна математика" жюрі визначило переможців - учні 9-11 класів Полтавських шкіл. Ними стали (загальна кількість балів (максимально 80) / контрольна робота (максимально 33)): Каленський Олександр (74/33), Горбенко Богдан (61/21), Дігтяр Аліна (60/21),  Топіха Тимофій (57/14), Великань Анастасія (56/19), Демідченко Анастасія (55/19); Мацицький Артем (71/31), Чуйко Олександр (62/25), Діденко Деніс (58/21), Левченко Дмитро (55/18).

Підсумки конкурсу у  підсекціях "Математичне моделювання" і "Прикладна математика" оголосив головуючий на засіданні підсекцій Флегантов Л.О. (фото).