Круглий стіл за підсумками роботи студентського наукового гуртка «EXPONENTA»

20 червня 2022 року відбулося онлайн-засідання круглого столу за підсумками роботи студентського наукового гуртка «EXPONENTA» кафедри загальнотехнічних дисциплін у 2021/2022 навчальному році. Молодих науковців привітали із завершенням навчального року та плідною роботою керівниці наукового гуртка Юлія Овсієнко, к. пед. н., доцентка кафедри загальнотехнічних дисциплін, і Тетяна Рижкова, старша викладачка кафедри загальнотехнічних дисциплін.


Одним із найвизначніших здобутків цього навчального року є участь студентів інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету Ярослава Волинця (208АІ_бд_11) і Олексія Сльоти (208АІ_бд_21) у другому турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізацією), що відбувся 2–4 червня 2022 року у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, де Олексій Сльота посів ІІІ призове місце.


На особливу увагу заслуговують результати Олексія Троневського, який під керівництвом старшої викладачки кафедри Тетяни Рижкової створив модель автоматизованої системи управління освітленням «розумного будинку» за допомогою платформи Arduino та прикладного програмного забезпечення. Молодий науковець презентував свою розробку гуртківцям під час засідання круглого столу, що викликало жваву дискусію та зацікавленість серед студентів і вказує на актуальність запропонованої тематики.

Учасники гуртка «EXPONENTA» презентували результати своїх наукових досліджень цього року на студентських наукових конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, що проходила 7–8 квітня 2022 року в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХАДІ), та ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених «Новітні інформаційні технології в освіті і науці», що проходила у заочній формі 12 травня 2022 року у місті Переяславі. Також гуртківці взяли участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Новітні технології в агроінженерії: проблеми та перспективи впровадження», що відбулася 2–3 червня 2022 року у місті Полтава, організаторами якої стала кафедра технології та засобів механізації аграрного виробництва інженерно-технологічного факультету ПДАУ.

Діяльність студентського гуртка «EXPONENTA» кафедри загальнотехнічних дисциплін присвячена науковим дослідженням із фізико-математичного, педагогічного та інженерного напрямів здобувачами вищої освіти всіх спеціальностей і курсів Університету. Всі охочі студенти мають нагоду стати науковцями: обрати актуальну й цікаву тематику дослідження та під керівництвом викладачів кафедри взяти участь у конференціях, конкурсах та інших наукових заходах, що проходять в Полтавському державному аграрному університеті, у закладах вищої освіти України. Діяльність гуртка спрямована на залучення молоді до наукової роботи та презентацію результатів власних досягнень гуртківців широкому колу дослідників.
Вітаємо учасників студентського наукового гуртка «EXPONENTA», найбільш активних у 2021/2022 навчальному році! Усім гуртківцям бажаємо подальших успіхів у науковій діяльності! Віримо, що ці перші спроби здійснити наукові розвідки сприяють розвитку науки нашої держави.