Конференції

Кафедра екології, збалансованого природокористування та захисту
довкілля Полтавського державного аграрного університету запрошує взяти
участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сільських
енергоефективності», яка буде організована 11 листопада 2021 р.
 
Написання колективної монографії на тему:
 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

 

Шановні колеги!

Кафедра рослинництва Полтавського державного аграрного університету запрошує взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

на тему:

«Інновації управління продуктивністю та поліпшення якості зерна пшениці озимої»,

яка присвячена академіку, доктору сільськогосподарських наук,  професору Г. П. Жемелі.

 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Факультет агротехнологій та екології

Кафедра біотехнології та хімії

 

 

 

Шановні колеги!

Кафедра біотехнології та хімії ПДАА запрошує педагогічних,
науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів узяти участь у

V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції


«Хімія, біотехнологія, екологія та освіта»,

 

яка відбудеться 20–21 травня 2021 р.,

(реєстрація в УкрІНТЕІ, посвідчення № 284 від 01.04.2021 р.)

 

Інформаційний лист


 

 

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Наукове забезпечення економічного розвитку, правового регулювання, управління, енергоефективності та провайдингу екоінновацій в аграрній і суміжних галузях в умовах глобалізації»

 

«Scientific support of economic development, legal regulation, management, energy efficiency and providing eco-innovation in agricultural and related industries under the globalization condition»

 

28 квітня 2021 р. м. Полтава, ПДАА

 

Інформаційний лист

 


Шановні колеги!

Кафедра технологій та засобів механізації аграрного виробництва ПДАУ запрошує педагогічних, науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів, представників підприємств і організацій АПК
до участі у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

«Новітні технології в агроінженерії: проблеми та перспективи впровадження»

(присвячена 55-й річниці заснування інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету),

яка відбудеться 01-02 червня 2021 р.(реєстрація в УкрІНТЕІ, посвідчення №766 від 11.12.2020 р.)

 

За підсумками конференції буде сформований електронний збірник матеріалів у PDF форматі, який буде розміщений на сайті кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва ПДАУ (www.pdaa.edu.ua), на сторінці @Agroengineering.PSAU та розісланий авторам на електронні адреси, вказані у заявці.

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

Не пізніше 31 травня 2021 року (включно) надіслати на електронну адресу tzmav@pdaa.edu.ua (з поміткою «На конференцію») матеріали:
- заявку на участь у конференції;
- тези доповіді, оформлені відповідно до вимог.

Запрошення (pdf)

Інформаційний лист


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Факультет агротехнологій та екології

Кафедра селекції, насінництва і генетики

 

 

Шановні науково-педагогічні працівники та здобувачі!

Кафедра селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії запрошує взяти участь у науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур», яка відбудеться 30 березня 2021 року.

Інформаційний лист


 

Полтавський державний аграрний університет

Факультет обліку та фінансів

Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю

  

________________________________________

 

Вельмишановні колеги!

 

Полтавський державний аграрний університет  запрошує всіх бажаючих взяти участь у

ІІI Міжнародній науково-практичній конференції 

Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю

21 квітня 2021 року, м. Полтава

 

Форма участі:  дистанційна (заочна)_БЕЗКОШТОВНА.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

 

Для участі в конференції Вам необхідно до 12 квітня 2021 р. заповнити заповнити анкету учасника за зразком та надіслати на електронну адресу оргкомітету  kaf_boek_pdaa@ukr.net тези доповіді  однією з робочих мов конференції.

Усі учасники обов'язково отримають електронний збірник тез та сертифікат, які будуть направлені  на електронну адресу, вказану в заявці.

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися на сайті    (www.pdaa.edu.ua) .

 

Інформаційний лист

Информационний лист

Information letter


  

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів до участі у 

ІV Міжнародній науково-практичній конференції

«Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору»,

яка відбудеться 24 березня 2021 року 

Інформаційний лист

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Запрошуємо взяти участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

"Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності"

25-26 березня 2021 року 

Для участі у конференції необхідно до 22 березня 2021 р. надіслати заявку на участь у конференції (форма додається) та тези доповідей на

Е-mail: kafedra_BGD@ukr.net

            ndudar510@gmail.com

 

Інформаційний лист


Шановні колеги!
Запрошуємо педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору», яка відбудеться 24 березня 2021 року

 


 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Полтавська державна аграрна академія,
факультет ветеринарної медицини,
 кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
оголошує про проведення
VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

«Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині»

яка відбудеться 15 – 16 лютого 2021 року

Форма участі: дистанційна

За результатами конференції заплановано видання друкованого збірника.

 

Детальна інформація


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент»

спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції»

у 2020/2021 навчальному році

До участі у конкурсі запрошуються здобувачі вищої освіти, які здобувають вищу освіту за освітніми ступенями бакалавра та магістра у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема іноземці й особи без громадянства, що навчаються у цих закладах вищої освіти, здобувачі вищої освіти закладів вищої освіти інших країн.

Детальна інформація

 
 
 
 
 
100-РІЧЧЮ
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
 

Вельмишановні науковці, аспіранти, докторанти!

Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»,

яка відбудеться 25 лютого 2021 р. у м. Полтава

 
 
  

100-РІЧЧЮ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

II ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»

м. Полтава, 10 лютого 2021 р.

Інформаційний лист (коротко
Інформаційний лист (докладно)
 
 
 
  

Шановні науковці, фахівці-практики, викладачі,

здобувачі вищої освіти, аспіранти!

 

Кафедра економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії

запрошує до участі у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Актуальні питання сучасної економічної науки»,

яка відбудеться   8 грудня 2020 р.


 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Полтавська державна аграрна академія, факультет ветеринарної медицини

та кафедра терапії імені професора П. І. Локеса оголошує про проведення

ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

«Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин»

яка відбудеться 15 – 16 жовтня 2020 року

Форма участі: дистанційна            

За результатами конференції заплановано видання електронного збірника.

Участь у конференції безкоштовна!

 

Інформаційний лист-запрошення

 


 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у  Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ПЕРШІ САЗАНОВСЬКІ ЧИТАННЯ»,

присвяченій 100-річчю заснування Полтавської державної аграрної академії, яка відбудеться
27 листопада 2020  року

Інформаційний лист

Збірник


Шановні колеги!

Кафедра рослинництва Полтавської державної аграрної академії запрошує взяти участь

в ІХ науково-практичній інтернет-конференції

«Актуальні питання та проблематика у технологіях вирощування продукції рослинництва»,

яка відбудеться 27 листопада 2020 року

 

Інформаційний лист


Інститут Європейської освіти (Болгарія)

Національний аграрний університет Вірменії

Опольський університет (Польща)

Шановні колеги!

Кафедра захист рослин Полтавської державної аграрної академії запрошує  взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Захист і карантин рослин: історія та сьогодення»

(присвячена 110-й річниці створення відділу захисту рослин Полтавської державної сільськогосподарської дослідної

станції імені М. І. Вавилова ІСіАПВ)

16–17 листопада 2020 року

Інформаційний лист


Шановні колеги!!!

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Полтавської державної аграрної академії, спільно із Радою молодих вчених запрошує Вас взяти участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених

«Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики»

присвяченої 100-річчю з часу заснування Полтавської державної аграрної академії, яка відбудеться 29 жовтня 2020 р. на базі академії.

 

Інформаійний лист

Запрошення


Полтавська державна аграрна академія

Факультет обліку та фінансів

Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю

________________________________________

 

Вельмишановні колеги!

Полтавська державна аграрна академія запрошує всіх бажаючих взяти участь у

Всеукраїнська науково-практична конференція  (з міжнародною участю)

Бухгалтерський облік,

контроль та аналіз в умовах інституціональних змін

 

 

22 жовтня 2020 року, м. Полтава

Інформаійний лист

Информационный лист


 

VІІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» відбудеться 29-30 червня 2020 року

 

 


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  (заочна форма)

«ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ» 

Інформаційний лист


Шановні колеги!

Незважаючи на складний період у житті суспільства, ми разом з Вами продовжуємо активну наукову діяльність, тому Оргкомітет конференції запрошує вас прийняти участь у роботі:

ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

“ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА”,

яка відбудеться в Полтавській державній аграрній академії (кафедра біотехнології та хімії)

21 – 22 травня 2020 року

 

Інформаційний лист


Увага!!!!

22 квітня 2020 року на кафедрі інформаційних систем та технологій відбудеться щорічна студентська наукова конференція

«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики в економіці, менеджменті та бізнесі»

Всім бажаючим взяти участь просимо надіслати тези на електронну пошту <informac@pdaa.edu.ua> та дублювати на  <yuriy.ponochovnyy@pdaa.edu.uaдо 18.04.2020 року. 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Проведення конференції буде проводитися в дистанційному режимі

Інструкція щодо використання додатку Zoom

 


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»,

яка відбудеться 14-15 квітня 2020 року на базі Полтавській державній аграрній академії.

Термін прийому матеріалів продовжено до 10 квітня!

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 року № 211 та Листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 року № 1/9-154 Форма участі у конференції - заочна.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР МАТЕРІАЛІВ ДО ПУБЛІКАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ У ЗАРУБІЖНОМУ ВИДАВНИЦТВІ

Монографія виконується відповідно до науково-дослідної теми з державною реєстрацією Полтавської державної аграрної академії «Управління соціально-економічною системою в умовах національних і глобалізаційних викликів», науково-дослідної теми з державною реєстрацією Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України: «Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і методологія» та науково-дослідної теми європейського навчального закладу.

Монографія видається у зарубіжному видавництві. Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN).

Інформаційний лист додається.

З повагою Ірина Потапюк!

Інформаційний лист


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Академія WSB (Республіка Польща)

Опольський університет (Республіка Польща)

Національний аграрний університет Вірменії (Республіка Вірменія)

Азербайджанський  державний аграрний університет (Азербайджанська республіка)

Азербайджанський університет кооперації (Азербайджанська республіка)

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції

«Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід»,

яка буде організована 20 травня 2020 р. Полтавською державною аграрною академією (за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3). Робочі мови – українська та англійська.

Більше інформації
 


 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Академія WSB (Республіка Польща)

Опольський університет (Республіка Польща)

Національний аграрний університет Вірменії (Республіка Вірменія)

Азербайджанський  державний аграрний університет (Азербайджанська республіка)

Азербайджанський університет кооперації (Азербайджанська республіка)

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції

«Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва»,

яка буде організована 22 червня 2020 р. Полтавською державною аграрною академією (за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3). Робочі мови – українська та англійська.

Більше інформаціїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Академія WSB (Республіка Польща)

Опольський університет (Республіка Польща)

Національний аграрний університет Вірменії (Республіка Вірменія)

Азербайджанський  державний аграрний університет (Азербайджанська республіка)

Азербайджанський університет кооперації (Азербайджанська республіка)

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва»,

яка буде організована 20 листопада 2020 р. Полтавською державною аграрною академією (за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3). Робочі мови – українська та англійська.

Більше інформації

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

"Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки".

 

Тези приймаються до 31.03.2020 р.

Інформаційний  лист

 


 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет іноземної філології

Філологічний факультет

 

Вельмишановні науковці, аспіранти, докторанти!

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

 «МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»,

яка відбудеться 14 травня 2020 р. в м. Полтава

Інформаційний лист (коротко)

Інформаційний лист (докладно)

Information Letter

 


 

 

 

Надпись:

Полтавська державна аграрна академія

Факультет обліку та фінансів

Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю

________________________________________

 

 

Вельмишановні колеги!

Полтавська державна аграрна академія запрошує всіх бажаючих взяти участь у

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» присвяченій 100-річчю Полтавської державної аграрної академії

23 квітня 2020 року, м. Полтава

 

Форма участі: очна.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

 

Для участі в конференції Вам необхідно до 10 квітня 2020 р. заповнити анкету учасника за зразком та надіслати на електронну адресу оргкомітету kaf_boek_pdaa@ukr.net тези доповіді однією з робочих мов конференції.

Усі учасники обов'язково отримають збірник тез та сертифікат, які будуть направлені на електронну адресу, вказану в заявці.

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися на сайті академії

Інформаційний лист

Информационное письмо

 

З повагою, організаційний комітет


 


				


Координати організаційного комітету конференції:

факультет обліку та фінансів,

Полтавська державна аграрна академія

36000, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Е-mаil: kaf_boek_pdaa@ukr.net

 

Телефон: +38 (050) 691 38 42


Вельмишановні науковці, аспіранти, студенти!

Запрошуємо взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

 «ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»,

яка відбудеться 15 квітня 2020 р. в м. Полтава

Більше інформації

 


 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній ІНТЕРНЕТ - конференції

«Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності»,

яка відбудеться 26-27 березня 2020 року у м. Полтаві на базі ПДАА

 

 

Інформаційний лист


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інновації», яка відбудеться 21 листопада 2019 року.

Для участі у конференції запрошуються наукові працівники, викладачі закладів вищої освіти, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти та представники агробізнесу.

Форма участі в конференції – заочна.        Публікації тез безкоштовні!

 

Інформаційний лист

Вимоги до оформлення тез


 

Шановні науковці, фахівці-практики, викладачі, здобувачі вищої освіти, аспіранти!
 
Кафедра економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії запрошує до участі у роботі ІІ Всеукраїнської конференції
«Актуальні питання сучасної економічної науки»,
яка відбудеться 4 грудня 2019 р.
 

 

 

Шановні колеги!

 
Кафедра фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії, спільно із Радою молодих вчених запрошує Вас взяти участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики», яка відбудеться 31 жовтня 2019 р. на базі Полтавської державної аграрної академії.
 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій», яка буде організована 22 листопада 2019 р. Полтавською державною аграрною академією (за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3). Робочі мови – українська та англійська.

Інформаційний лист


 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Полтавська державна аграрна академія, факультет ветеринарної медицини

та кафедра терапії імені професора П. І. Локеса оголошує про проведення

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

присвяченої 25-річчю заснування кафедри терапії імені професора П. І. Локеса

яка відбудеться 27 – 28 листопада 2019 року

Інформаційний лист

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Полтавська державна аграрна академія

Шановні колеги!

До участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»

запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі вищої освіти ВНЗ та співробітники науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічної науки.

24 жовтня 2019 року, м. Полтава

Інформаційний лист


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Шановні колеги!
Кафедра публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії запрошує Вас взяти участь у
ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

яка відбудеться 29 травня 2019 року.


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій», яка буде організована 22 травня 2019 р. Полтавською державною аграрною академією (за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3). Робочі мови – українська та англійська.

Інформаційний лист


Шановні колеги!

Оргкомітет конференції запрошує вас прийняти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

“ХІМІЯ, АГРОХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА”,

ка відбудеться в Полтавській державній аграрній академії (кафедра землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова) 15 – 16 травня 2019 року

 

Інформаційний лист


Інженерно-технологічний факультет ПДАА запрошує

взяти участь у IV Всеукраїнській науково-практичній ІНТЕРНЕТ - конференції

"Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності"

28-29 березня 2019 року, Полтава

Інформаційний лист


Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Наукове забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і управління в агропромисловому комплексі»

«The scientific providing of economic development, legal adjusting and management in agroindustrial complex»

що відбудеться 29 березня 2019 рокум, Полтава

Інформаційний лист


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ЗАПРОШЕННЯ

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції,

присвяченій 60-річчю з Дня народження

Сергія Васильовича Аранчія -

кандидата ветеринарних наук, доцента, Заслуженого працівника ветеринарної медицини України, історика і організатора ветеринарної медицини  Полтавської  області та України, одного із  засновників факультету ветеринарної медицини ПДАА

Інформаційний лист

 


ЗАПРОШУЄМО

викладачів, аспірантів, магістрів та усіх зацікавлених осіб відвідати науково-практичний семінар на тему:

«ПУБЛІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ НАУКОВЦЯ І УСТАНОВИ»

Детальніше


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  90-річчю з дня народження генетика, селекціонера, професора М.М. Чекаліна «Еколого-генетичні аспекти в селекції польових культур в умовах змін клімату», яка відбудеться 18-19 квітня 2019 року в Полтавській державній аграрній академії за адресою Україна, м. Полтава, 36003, вул. Сковороди 1/3.

Інформаційний лист


 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАПРОШУЄ

викладачів, аспірантів, магістрів та усіх зацікавлених осіб відвідати

науково-практичний семінар на тему:

«Написання та публікація наукової статті

(Writing and Publishing a Scientific Research Article)»

Детальніше

 

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі 50-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів

«Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в контексті підвищення якості вищої освіти»,

яка відбудеться 26-27 лютого 2019 року ПДАА м. Полтава

 


 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародна науково-практичній інтернет - конференції «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти», що буде проводитися 28 листопада 2018 р. Полтавською державною аграрною академією.
 
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА І АГРОХІМІЇ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ
 
Всеукраїнська
науково-практична конференція
присвячена 90-річчю заснування кафедри землеробства і агрохімії
ім. В.І.Сазанова факультету агротехнологій та екології
 
27-28 листопада 2018 р.
м. Полтава
 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Факультет обліку та фінансів

Кафедра фінансів і кредиту

Рада молодих вчених Полтавської державної аграрної академії

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики», що відбудеться 25 жовтня 2018 року на базі Полтавської державної аграрної академії.

Запрошення

Програма конференції

 

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Факультет ветеринарної медицини

Кафедра терапії імені професора П. І. Локеса

Запрошують взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

присвяченої 60-річчю з дня народження професора П. І. Локеса

 

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ ТВАРИН»

 

2829 листопада 2018 року м. Полтава

Інформаційний лист


 

Шановні науковці, викладачі навчальних закладів, аспіранти, викладачі, фахівці-практики!
 
Кафедра економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії запрошує взяти участь у роботі Всеукраїнської конференції «Актуальні питання сучасної економічної науки», присвяченій 20-річчю створення факультету обліку та фінансів та пам’яті його першого декана професора Анатолія Трохимовича Опрі, яка відбудеться 19 грудня 2018 р.

Матеріали конференції будуть опубліковані у колективній монографії, яку можна буде отримати під час конференції або поштою.

ІнформацІйний лист


Шановні науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники,

представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівники та фахівці агропромислових підприємств, студенти!

Запрошуємо вас прийняти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» до 20-річчя заснування факультету обліку та фінансів ПДАА, яка відбудеться 26 жовтня 2018 року, м. Полтава

Інформаційний лист


Фестиваль науки

Полтавської державної аграрної академії
Студентські наукові дебати на тему:
«Підготовка сучасних аграрних працівників
є завданням роботодавців»
26 квітня 2018 року
Початок роботи: 9-30 год.
Місце проведення: 4 навчальний корпус, МАЗ

ПРОГРАМА студентської наукової конференції 25-26 квітня 2018 рік


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VI Всеукраїнських Моргунівських читаннях із міжнародною участю «Вернадськіанська ноосферна революція у розв’язанні екологічних та гуманітарних проблем», які відбудуться 18-19 травня 2018 року в Полтавській державній аграрній академії (за адресою: вул. Сковороди 1/3, корп.1). Робочі мови - українська, англійська, російська.

Інформаційний лист


Шановні науковці !

Запрошуємо вчених і провідних фахівців взяти участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку», яка відбудеться 18 квітня 2018 року на базі кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії.

Інформаційний лист


Шановні колеги!

Кафедра рослинництва Полтавської державної аграрної академії запрошує взяти участь в VІ науково-практичній інтернет-конференції

«Наукові основи сучасних агротехнологій», яка відбудеться 25-26 квітня 2018 року.

Інформаційний лист


Шановні колеги!

Кафедра загальної та біологічної хімії Полтавської державної аграрної академії запрошує Вас узяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА” 15 – 16 травня 2018 року


15 березня 2018 року ВІДБУДЕТЬСЯ ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 

«ЗАСОБИ СУЧАСНИХ ONLINЕ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АПК»

В Центрі підготовки користувачів інформаційної системи «Soft.Farm» На кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії 

Детальніше


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у I Всеукраїнській науково-практичній конференції «Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу» (дистанційна участь), яка буде організована 28 травня 2018 р. у Полтавською державною аграрною академією (за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3). Робочі мови – українська, російська та англійська.

Для участі в конференції запрошуються доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, магістри, керівники та фахівці комерційних організацій й органів державного та муніципального управління, всі зацікавлені особи, незалежно від місця навчання, роботи та проживання.

Детальніше


Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності», яка відбудеться 29 - 30 березня 2018 року. 


Шановні колеги!

Шановні колеги!
 
28.12.2017 р. на базі Полтавської державної аграрної академії відбулася IІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти» (дистанційне участь), організаторами якої виступили 5 провідних вищих навчальних заклади III-IV рівнів акредитації з підготовки фахівців для аграрного сектора економіки. У конференції взяли участь 77 наукових робіт з понад 20 навчальних та наукових закладів й інших установ України. Прийняті тези є частиною науково-дослідної теми «Розвиток АПК на основі раціонального природокористування» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0114U000625 від 19.03.2014 р). За підсумками роботи конференції підготовлений електронний збірник тез з присвоєнням УДК, ББК. Дякуємо всім учасникам і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!
 

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі 49-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів

«Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці»яка відбудеться 21-22 лютого 2018 року.

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ 49-ї  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


Шановні студенти!

На базі Полтавської державної аграрної академії відбудеться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей  у 2017/2018 навчальному році зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції». 

Детальніше:

Шановні колеги!

  • Запрошуємо Вас узяти участь у роботі круглого столу: «ФІЗИЧНИЙ І ПСИХІЧНИЙ СТАН СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЯК ФОРМА ВИРАЗУ ЙОГО ІМІДЖУ»,

    що відбудеться 23 листопада 2017 року.

     

  • Шановні колеги! 30 листопада 2017 р. відбудеться ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки»  «Agri-food market development under economy globalization conditions»  яка відбудеться м. Полтава, ПДАА

             Запрошення

             Програма конференції

             Матеріаликонференції

 

 

 

 


 

VІІI  науково-практична  інтернет-конференція