Академічна мобільність

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ – можливість учасників освітнього процесу навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі  вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Основними цілями академічної мобільності є:

 • підвищення якості вищої освіти;
 • підвищення ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоспроможності випускників Академії на вітчизняному і міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
 • збагачення індивідуального досвіду здобувачів вищої освіти щодо інших моделей створення та поширення знань;
 • залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод (договорів) між закладами вищої освіти – партнерами;
 • встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;
 • гармонізація підходів до навчання закладів вищої освіти – партнерів.

Основними завданнями академічної мобільності здобувачів вищої  освіти є:

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення досліджень з використанням сучасного обладнання й технологій, опанування новітніх методів дослідження, набуття досвіду проведення науково- дослідної роботи та впровадження її результатів;
 • набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та виробничих практик;
 • можливість одночасного отримання здобувачем вищої освіти двох документів про вищу освіту з додатками встановленого у закладах вищоїосвіти – партнерах зразка та інформацією про існуючу в них системуоцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • посилення інтеграції освіти та науки, розвиток подальших наукових досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а також поширення знань про мову, культуру, освіту та науку України;
 • підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних взаємовідносин та зв’язків з іншими країнамиАкадемічна мобільність ЗВО спеціальності Політологія

 

Академічна мобільність ЗВО ОПП Германські мови та літератури (переклад включно)

2020 р.

Угода про співрацю  щодо реалізації програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти із ЗВО-партнером

Наказ про участь ЗВО ОПП Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська у програмі академічної мобільності 

Тристоронній договір між здобувачами вищої освіти, академією та ЗВО-партнером за програмою академічної мобільності

Інформаційний пакет для вибору навчання за академічною мобільністю

Звіт про результати навчання за програмою академічної мобільності 

Сертифікати ЗВО 

Академічна мобільність ЗВО ОПП Германські мови та літератури (переклад включно)

2021 р.

Угода про співрацю  щодо реалізації програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти із ЗВО-партнером

Наказ про участь ЗВО ОПП Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська у програмі академічної мобільності 

Тристоронній договір між здобувачами вищої освіти, академією та ЗВО-партнером за програмою академічної мобільності

Інформаційний пакет для вибору навчання за академічною мобільністю

Установче засідання робочої групи з організації програми академічної мобільності здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

 

Академічна мобільність ЗВО ОПП Германські мови та літератури (переклад включно)

2022 р.

Наказ про направлення ЗВО для участі в програмі внутрішньої академічної мобільності

Угода про співрацю  щодо реалізації програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти із ЗВО-партнером

Участь магістранта спеціальності «Філологія» в програмі академічної мобільності

Академдовідка Заливчий