Ступарь Ілона Ігорівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Технології виробництва продукції тваринництва

Посада: 

Аспірант кафедри Технології виробництва продукції тваринництва.

Аспірантура

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий).

Спеціальність: 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Факультет: Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Кафедра: Технології виробництва продукції тваринництва

Рік вступу: 2016

Тема дисертаційного дослідження: Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свинок та його корекція.

Науковий керівник: Шостя Анатолій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Публікації

1. Ступарь І.І. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свинок у різні фази статевого циклу / І.І. Ступарь // Вісник Полтавської даржавної аграрної академії № 4, 2018р., с. 178-184.  DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk2018.04.28(Здобувач провів дослідження, статистичну обробку матеріалів, їх аналіз та безпосередньо брав участь у підготуванні статті до друку).
2. Ступарь І.І. Особливості гормонального фону та вмісту мінеральних речовин у свинок впродовж статевого дозрівання // Вісник Сумського національного аграрного університету, Серія "Тваринництво" Випуск 7 (35), 2018р., С.145-148. (Здобувач провів дослідження, статистичну обробку матеріалів, їх аналіз та безпосередньо брав участь у підготуванні статті до друку).
3. Ступарь І. Вплив гормонального фону на морфологічний склад крові у ремонтних свинок / І.І. Ступарь // Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія: Ветеринарні науки, 2018(92), с. 172-177. https://doi.org/ 10.32718/10.32718/nvlvet9236(Здобувач провів дослідження, статистичну обробку матеріалів, їх аналіз та безпосередньо брав участь у підготуванні статті до друку

Список публікацій: