СКРИПНИК Вячеслав Олександрович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Механічної та електричної інженерії

Посада: 

професор

Науковий ступінь: 

доктор технічних наук

Вчені звання: 

професор

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003,

навчальний корпус №3, 2-й поверх,

Інженерно-технологічний факультет, к. 364а

тел. (0532) 56-96-87

e-mail: viacheslav.skrypnyk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

• Scopus Author Identifier (Skrypnyk Vyacheslav)
• Google Академія (Vyacheslav Skrypnyk)
• ORCID ID (0000-0001-8883-7398)
• Профіль науковця на порталі НБУВ (0101716)
• Web of Science ResearcherID (AAF-2678-2021)

Освіта

У 1993 р. закінчив Полтавський кооперативний інститут й отримав повну вищу освіту за спеціальністю 2711 – технологія продукції громадського харчування та здобув кваліфікацію інженера-технолога.

Аспірантура

Як здобувач захистив кандидатську дисертацію у 2002 р. Науковий ступінь кандидата технічних наук, Ph.D.

Докторантура

Навчання в докторантурі протягом 2011-2014 р.р. Захист докторської дисертації в 2016 р.

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Досвід роботи

На факультеті працює з 2021 року. Протягом 19933-2021 рр. працював у Вищому навчальному закладі УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Знання мов

Українська, російська – досконало; польська – Pre-Intermediate (Сертифікат на рівні В2 (Common European Framework of Refrrence (CEFR)).

Підвищення кваліфікації

Участь в роботі 1-ої Міжнародної Літньої Академії «IMPROVING THE EFFIENCY OF THE UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FRAMEWORK OF THE INTERACTION OF NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE CIS COUNTRIES», 23-27 august 2019, Chisinau, Republic of Moldova, (UNIVERSITY OF POLITICAL AND ECONOMIC STUDIES «C. STERE»);

Програма науково-педагогічного підвищення кваліфікації (стажування) «Організація дидактичного процесу, освітніх програм, інноваційних технологій та наукової роботи» в Навчальному закладі «Центр освітнього консультування ТОВ», м. Краків, Польща (13.01.2020 р. – 26.01.2020 р.) і отримав відповідний сертифікат KRA200122 від 27.01.2020 р.;

Курс «Академічна доброчесність в університеті» і отримав сертифікат ВУМ online № 033076 від 22.06.2020 р;

Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України, свідоцтво про підвищення кваліфікації №  СС 00493706/015828-22 від 20.04.2022 р., тема «Підготовка науково-педагогічного працівника до управління інноваційною діяльністю студентів в процесі вивчення дисципліни «Процеси та апарати переробних і харчових виробництв»», дата видачі 15.05.2022 р.

Стажування

Пройшов виробниче науково-практичне стажування в Compani «INTEROBMEN LTD», Varna, Republic of Bulgaria з 09.08.2019 р. по 19.08.2019 р. (56 год.);

Тренінг для керівників експертних груп НАЗЯВО (30 год.).

Участь у семінарах

З 2016 р. по 2021 р. науковий керівник постійно діючого щорічного міжвузівського науково-практичного семінару «Нові технології і обладнання харчових виробництв» та відповідальний за випуск його матеріалів з 2012 р.

Здобутки

Нагороджений Почесними грамотами: Полтавської обласної державної адміністрації (2003 р.); Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2005), Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2019), Полтавського університету економіки і торгівлі (2004, 2005, 2016),

Подяками: Міського голови м. Полтава (2016), Всеукраїнської спілки споживчих товариств (2019), Полтавського університету економіки і торгівлі (2006, 2007, 2020, 2021).

2007–2018 рр. – директор ТОВ «ДЖІ ЕС ЕН Груп» (діяльність підприємств ресторанного господарства).

Публікації

Є автором та співавтором понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 1 монографія, 5 навчальних посібників, понад 33 статті у журналах і збірниках (у тому числі журналах, що входять до наукометричної бази даних Scopus), 10 патентів на винаходи та корисні моделі України.

Факультети: