Сівцов Олександр Володимирович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Технології та засоби механізації аграрного виробництва

Посада: 

Старший викладач

Контактна інформація: 

має відзнаку Державної інспекції сільського господарства в Полтавській області як відмінник технічної служби – посвідчення № 18 від 18 жовтня 2016 р

Ідентифікатори науковця:

Освіта

2005 р. – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання», кваліфікація – магістр інженерної механіки);
2005 р. – Центр післядипломної освіти Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка (спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – спеціаліст з правового регулювання економіки підприємства);

Аспірантура

2010 р. – вступ до аспірантури Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка (спеціальність «Механізація сільського господарства»).

Підвищення кваліфікації

2010 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка, факультет підвищення кваліфікації.

Здобутки

  • Отримано патент України на корисну модель № 38813 «Культиватор комбінований ОПС-2» (Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.01.2009 р).
  • Патент на винахід № 90555 «Комбінований культиватор» (Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на винаходи 11.05.2010 р).

Обов'язки

Координатор з профорієнтаційної роботи кафедри

Факультети: