Шведенко Павло Юрійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4,

кафедра підприємництва і права, каб. 482а

те(0532) 56-95-64

e-mail: shvedenko.pavlo@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

Основні дисципліни: «Цивільне право України», «Аграрне право України», «Екологічне право України».

Освіта

2011 році закінчив Національну Юридичну Академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та отримав освітній ступінь «Магістр права»
2012 році закінчив Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік та фінанси» та отримав кваліфікацію «спеціаліст з фінансів»

Аспірантура

2011-2015 роки – аспірантура Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків.
Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право з 2017 року.
Тема дисертаційного дослідження: «Особливості правового регулювання кредитних відносин за участю сільськогосподарських товаровиробників».

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи – 7 років, у т.ч. в ПДАА – 7 років.

Адвокатська практика з 2019 р., свідоцтво

Знання мов

англійська (вільно), німецька (зі словником).

Підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/001125-16. підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 30.09.16 р.;
Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна", посвідчення про підвищення кваліфікації №3, 15.07.2019 р.;

ТОВ Центр Освітнього Консультування, м. Краків, Польща (13.1.2020-26.01.2020), свідоцтво про підвищення кваліфікації KRA200107 від 27.01.2020 р. 

Участь у семінарах

A Clarivate Analytics Company, онлайн-семінар «Практичні рекомендації щодо публікації в міжнародних журналах», сертифікат, травень 2020 р.

Публікації

Має публікації наукового характеру. Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі*.

Список публікацій: 

Обов'язки

Заступник завідувача кафедри підприємництва і права з профорієнційної роботи.
Куратор академічної групи спеціальності 081 «Право» СВО Бакалавр з вересня 2018 року.