Шейко Сергій Володимирович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

професор кафедри, кандидат філософських наук, доцент

Вчені звання: 

Доцент кафедри філософії з 1991 року.
Професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права Міжнародного Відкритого університету «Україна», присвоєно Міжнародною кадровою академією від 15. 01. 2001 р., реєстраційний № 461.

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, 4 корпус, 457 аудиторія.

 

Ідентифікатори науковця:

 

 

Освіта

1980 року закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Філософія» та здобув кваліфікацію філософ, викладач філософських дисциплін.

Аспірантура

1986 року закінчив аспірантуру в Московській сільськогосподарській академії імені К.А. Тімірязєва. Кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – історія філософії з 1987 року. Тема дисертаційного дослідження: «Формування елементів діалектичної логіки у філософії І.Г. Фіхте та Ф.Й. Шеллінга».

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 39 років. Працював на посаді завідувача кафедри філософії, історії та педагогіки (1997 – 2018 рр.).

Знання мов

українська, російська.

Стажування

‒ 2013 р. Інститут філософії імені Г. Сковороди національної академії наук України. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
‒ 2018 р. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра філософії.

Публікації

3. Автор 165 наукових публікацій, 15 монографій та підручників, серед них:
Підручники та посібники:
1. Шейко С.В., П.А. Кравченко, З.К. Фомічова. Політологія: навч. посіб.  − Київ: Генеза, 2000. – 314 с.
2. Педагогічна культура вчителя: навч. посіб. / С.В. Шейко та ін.; за заг. ред. П.М. Щербаня. – К.: Вища шк., 2010. – 167 с.
3. Ільченко А.М., Шейко С.В. Вища освіта і Болонський процес: навч. посіб. – Полтава: РВВ ПДАА, 2014. – 316 с.
Монографії:
1. Шейко С.В. Проблемы познания и свободы воли человека в русской классической философии ХІХ – ХХ веков. – Москва: МСХА – ВИТ, 1993. – 106 с.
Колективні монографії:
1. Шейко С.В., Колодій О.С., Ільченко А.М. Глобалізація освіти: чи можливо втримати пам’ять і не втратити майбутнього (філософсько-економічний аспект) // Актуальні питання сучасної економічної науки: колективна монографія / за ред. Аранчій В.І., Дорогань-Писаренко Л.О. Полтава: ПДАА, 2018. – С. 58−66.
2. Shejko S.V., Kolodiy O.S. Philosophical and educational foundations of the personality development of the higher school teacher in the 21st century // Markina I., Aranchiy V., Safonov Y. and others. Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. − Prague. – Nemoros s.r.o. − 2018. – Czech Republic. – 508 p. (P. 64 – 72.) (англійською мовою).
3. Serhii Shejko, Olena Kolodiy. Risk's in social life (socio-philosophical analysis). Markina I., Aranchii V., Safonov Y., Zhulinska O. and other. «Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2»: [сollective monograph] / іn edition I. Markina. − Prague. – Nemoros s.r.o. − 2019. – Czech Republic. – (Р. 399 ‒ 404) (англійською мовою).
4. Шейко С.В., Колодій О.С., Кальян С.Є. Ризики в суспільстві (соціально-філософський аспект) // Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва: колективна монографія; за ред. Калашник О.В., Махмудов Х.З., Яснолоб І.О. Полтава: ПДАА, 2019. – С. 126−135.

Факультети: