Шерстюк Любов Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин

Посада: 

старший викладач

Контактна інформація: 

36003, м.Полтава, вул.Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 1, кафедри анатомії та фізіології тварин, каб. № 20

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Освіта: 1978 – 1983 рр. - Полтавський сільськогосподарський інститут, диплом з відзнакою, В-I № 534071 від 05.12.1983 р., спеціальність - «Зоотехнія», кваліфікація - «Зооінженер»

Аспірантура

Здобувач: тема дисертаційної роботи: «Вплив хлориду натрію на фізіологічні та клінічні показники організму поросят».
 

Досвід роботи

14.08.2000 р. –  01.09.2011 р. – ассистент кафедри анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин факультету ветеринарної медицини;
01.09.2011 р. – 31.08.2017 р. - старший викладач кафедри анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин;
01.09.2017 р. – 06.08.2021 р.– старший викладач кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії.
06.08.2021 р. по теперішній час – старший викладач кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету.

Знання мов

українська (атестат про середню освіту, серія И №025286), англійська.

Підвищення кваліфікації

01.11.2002 р. - 26.06.2003 р. – інтегрований курс з педагогіки вищої школи: курс теорії навчання та виховання, основ педагогічної майстерності та новітніх освітніх технологій – 50 годин. Посвідчення № 25 від 26.06.2003 р., м. Полтава, Полтавська державна аграрна академія.
29.06.2009 р. – 29.07.2009 р. – Інститут післядипломної освіти. Харківська державна зооветакадемія. Категорія: викладачі вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації по курсу фізіологія сільськогосподарських тварин – 72 години. Свідоцтво 12СПК 644991 від 28.07.2009 р., м. Харків.
Національний університет біоресурсів і природокористування України. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності – 108 годин: 17-21 лютого 2014 р. Свідоцтво 12СПК 897837 від 21.03.2014 р.;
Національний університет біоресурсів і природокористування України. 19-30 вересня 2016 р. Обсяг - 108 годин. Свідоцтво СС00493706/001128-16 від 30.09.2016 р. м. Київ;
Національний університет біоресурсів і природокористування України. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності при викладанні дисциплін «Фізіологія тварин», «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин» - 60 годин. Свідоцтво № СС 00493706/012477-20 від 09.10.2020 р., м. Київ.
Підвищення кваліфікації з відривом від виробництва в Черкаській дослідній станції біоресурсів НААН, з 15-19.02.2021 р. Посвідчення  від 19.02.2021р., обсяг 40 годин.
Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної академії  в обсязі 12 годин. Визнано і ухвалено вченою радою факультету ветеринарної медицини (протокол №6 від 12.04.2021 р.).
Дистанційне навчання на базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти (м. Київ, 25 січня та 28 квітня 2021 року) за програмою вебінарів «Лімфатична система ссавців та її значення у ветеринарній практиці» та «Похідні шкіри. Анатомічна номенклатура». Сертифікат СС 38282994/2125-21; обсяг навчання 3 години.

Стажування

27 квітня - 01 червня 2009 р. - Полтавський педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, кафедра біології людини і тварин.
Онлайн-вебінар  м. Люблін, Республіка Польша, 15-22 березня 2021р., сертифікат ЕS №5076/2020 від 22.03.2021 р., обсяг 45 годин.

Участь у семінарах

науково-практичні конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава: 2010 – 2020 роки.
XII міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва». 2013 р., м. Київ.
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі», 29-30 квітня 2014 р., м. Тернопіль.
Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні» присвячена 80-річчю від народження видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора СВЄЖЕНЦОВА Анатолія Івановича, 12-13 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ.
Міжнародна науково-практична конференція: Аграрна наука та освіта Поділля, 14-16 березня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський.
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізвції», 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький.
V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки», 20-21 квітня 2019 р., м. Київ.
ІІІ  Всеукраїнська  науково-практична  Інтернет-конференція, присвяченої  25-річчю  заснування  кафедри  терапії  імені  професора  П.  І.  Локеса  Полтавської державної  аграрної  академії,  27–28 листопада 2019 р., м.  Полтава.
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (м. Афіни) Innovative development of science and education. Abstracts  of the  2nd  International scientific  and practical conference.  ISGT  Publishing  House.  Athens,  Greece.  2020.
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізвції»,  2020 р., м. Переяслав.
III Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні», 21-22 травня 2020 р., м. Полтава.
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізіології тварин», присвячена 120-річчю О. В. Квасницького, 17–18 вересня 2020 р., м. Полтава.
52-ї науково-методична конференція викладачів і аспірантів. Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якості підготовки фахівців в умовах діджиталізації. м. Полтава 24-25 лютого 2021 р. Полтава, 2021. 
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми незаразної патології тварин», 22 квітня 2021 р., м. Полтава.
International conference “Challenges in Cow Reproduction: New Nrends” June 1-4, 2021 in Poltava. Ukraine.
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кардіології та анестезіології дрібних тварин», 20-21 жовтня 2021 р., м. Полтава.

Здобутки

Патент на корисну модель: № 21607 «Спосіб прижиттєвого визначення забезпеченості поросят натрієм та хлором» (2007 р.);
Патент на корисну модель: № 23778 «Спосіб прижиттєвого визначення забезпеченості поросят натрієм та хлором по шкірі хвоста» (2007 р.).

Публікації

Колективна монографія «Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва». Розділ: Цифрове сільське господарство зарубіжний досвід та особливості впровадження й використання в Україні. Полтава, 2019 р.
Web of Science Core Collection: Kryvoruchenko D. , Prykhodko Yu. , Mazannyі O. ,  Melnychuk V., Reva I. , Sherstiuk L. Differential diagnosis of nematodes of Dirofilaria immitis (Nematoda, Onchocercidae). Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. № 12 (4). Р. 18-24.
Copernicus:
Дмитренко Н. І., Шерстюк Л. М. Поширеність та лікування патології тканинного росту у собак. Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2020, №2.
Киричко О. Б., Киричко Б. П., Шерстюк Л. М., Панова А. М. Гематологічні та біохімічні показники крові хворих на панлейкопенію котів при застосуванні розчину полтавського бішофіту. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2021, №4.
Інші видання за кордоном:
Sherstyuk Lyubov Morphological features lifetime assessing piglets sodium chloride./The 1st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasuia: Fundamental and Applied Science” (Australia, Melbourne, 23 June 2014).Volume I. “Melbourne IADCES Press”. Melbourne, 2014. 692 p. (P. 538-541).
Шерстюк Л. М., Самойленко А. О. Походження та характеристика породи собак цвергпінчер. (Афіни) Innovative development of science and education. Abstracts  of the  2nd  International scientific  and practical conference.  ISGT  Publishing  House.  Athens,  Greece.  2020.  Pp.  48-54. 
Шерстюк Л. М., Бердник В. П. Влияние поваренной соли на физиологическое состояние организма поросят. «Сельское хозяйство – проблемы и перспективы» сборник научных трудов Гродненского государственного аграрного университета; под ред. члена-корреспондента НАН Республики Беларусь В. К. Пестиса. Гродно ГГАУ. 2020. Том 48. Ветеринария. С. 309-317.
Список публікацій: Загальний список публікацій складає більше 110 праць

Список публікацій: 

Факультети: